ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ဂီရိ ဆုိင္ကလုန္း စျဖတ္ေနၿပီ

Friday, October 22, 2010

04B GIRI အမည္ရွိ အားေကာင္းတဲ့ ဆိုင္ကလုန္းႀကီး မုန္တိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းကို စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္။
အျပင္းဆုံးေလဒဏ္ ေန႔ခင္းပုိင္းတြင္ ႀကဳံရႏုိင္. ...

ေဒါက္တာထြန္းလြင္၏ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved