ေပးစာ - ျမန္မာျပည္မွ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ

Friday, January 7, 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တေနရာမွ တေနရာသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ ဘဏ္စနစ္မွာ အားကုိးေလာက္စရာ မရွိပါ။

ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားမွ ၉ နာရီခဲြ လႊဲလွ်င္ ၉ နာရီ ၃၃ မိနစ္တြင္ ေငြလက္ခံမည့္သူဆီသုိ႔ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားကာ ေငြေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာေရာက္ ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ဆက္သြယ္သည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မရွိေသာ ၿမဳိ႕မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း မရွိေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကုိသာ အားကုိးေနရပါသည္။

ရန္ကုန္မွ လႊဲေငြကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘဏ္တြင္ ထုတ္ယူရန္ ပို႔လိုက္သူက အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာဘဏ္က မေရာက္ေသးေၾကာင္း ေျပာ၏။ ထုိအခါ လႊဲေပးသည့္ဘဏ္ကုိ ဖုန္းဆက္ၾကည့္ရာ မပုိ႔ရေသးေၾကာင္း ေျပာ၏။ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေျပာေသာအခါမွ ယေန႔လႊဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေလသည္။

ထို႔ုအတူ တျခားေသာ ၿမဳိ႕မ်ားမွ ေငြလႊဲေသာအခါတြင္လည္း အဆင္ေျပမႈ မရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပမာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနသူတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္သို႔ ေငြလႊဲလုိက္သည္ကုိ နယ္ၿမဳိ႕ကေလးမွ ဖုန္းဆက္သျဖင္႔ သြားေရာက္ထုတ္ယူေၾကာင္း၊ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေငြလႊဲလုိက္ေၾကာင္းကုိ လႊဲသူဘက္မွ ဖုန္းဆက္သည္။

ထုိသူသည္ ေငြလက္ခံရန္ ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္သုိ႔ သြားသည္။ ညေန ၃ နာရီ ဘဏ္ပိတ္ခ်ိန္အထိ ေငြေရာက္ရွိမႈ မရွိပါ။ အဲဒီလုိ ၾကံဳရသည္မ်ားမွာ တဦးတေယာက္တည္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မ်ားစြာေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ေငြလႊဲေျပာင္းရာတြင္ မ်ဳိးစုံ အခက္အခဲ ရွိေနပါသည္။ စုံစမ္းၾကည္႔ေစခ်င္ပါသည္။

2 comments :

 1. Anonymous said... :

  အဲဒါသူတို႕ေတြေအာ္ေနတဲ့ ေခတ္မွီဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ေလ...
  ၀ါးလံုးေခါင္းထဲလသာေနေသာထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပဳပ္မ်ား...

 1. Anonymous said... :

  bank will take atleast 24 hr for transfer money.
  Myanmar doesn't have online banking system.

  dont u understand?

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved