ဘႀကီးစိန္ ညာတယ္ ...

Friday, August 26, 2011“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔မ်ား ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေမတၲာရပ္ခံေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ......... အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားတြင္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ လံု ၿခံဳေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၫွိစြန္းၿပီး အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား၊ ျပည္သူက ေလးစားယံုၾကည္ၾကသူမ်ား၊ ဒီမိုက ေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ လိုအပ္ သူမ်ားလည္းပါရွိေနေၾကာင္း၊ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ျပည္သူမ်ားကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကလ်က္ ရွိၿပီး အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္အမိန္႔မ်ား ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ ေရးသည္ ျပည္သူ႔အသံျဖစ္ၿပီး ...” (Eleven Media Group, Aug 26, 2011)


“ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္ကုိ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး ပုဒ္မ ၃၃ (က) အရ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္း ခရုိင္ အင္းစိန္ ေထာင္တြင္း တရားရုံးက ယေန႔ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္သည္။” (Irrawaddy, Aug 26, 2011)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved