ျမန္မာျပည္အင္တာနက္ နဲ႔ ေဖေဖ့ဆႏၵ

Friday, January 27, 2012

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ရက္စဲြတပ္ ဒီကာတြန္းက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းကုိ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစပါတယ္/
လုိင္လုဏ္ရဲ႕ လက္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved