ရန္ကုန္အင္တာပုိ

Friday, January 27, 2012

နုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖဲြ႔ (အင္တာပုိ) ၀က္ဆုိက္က ဓာတ္ပုံေတြပါ။

နုိင္ငံတကာမွာ အလုိရိွေနတ့ဲသူေတြကုိ မူရင္းနုိင္ငံကုိ ျပန္ပုိ႔တ့ဲ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အင္တာပုိရုံးခဲြပုံေတြကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ဟာ အင္တာပုိနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာ ၁၉၅၄ ကတည္းက ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

ရန္ကုန္အင္တာပုိရုံး။ ၀န္ထမ္း ၁၅ ဦး ရိွတယ္ တ့ဲ။

မူးယစ္၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။


1 comments :

  1. MaMaMay said... :

    Ngway Kyay Kha Wah Cha Hmu


    Get those cronies first.
    first go and get those cronies.
    Don't chicken out.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved