ေပးစာ - ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ အမိန္႔ ဆိုတာရွိေသးလား

Monday, February 6, 2012
မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း၏ အသင္းဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာတြင္ အမိန္႔ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ဆိုသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ အသင္းဝင္မ်ား အားလုံးနီးပါးသည္ အဆိုပါ အသင္းဝင္ေလ်ွာက္လႊာေဖာင္ကို မၿဖည့္စြက္ရဲပဲ ရွိေနၾကပါသည္။ ယခင္ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဤအသင္းကို တည္ေထာင္စဥ္က မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း ရာသီဥတုႏွင့္ေရေျမအေန အထားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အခက္အခဲရွိသည္ကို အသင္းဝင္မွ အသင္းသားမ်ား သိရွိေသာ္လည္း အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက အမိန္႔ ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေၾကာင့္ဖိအားေပး၍ အတင္းစိုက္ခိုင္းသည့္အတြက္ ဆုံးရွုံးမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ဖူးသည္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ဆိုျပီး အသင္းသားမ်ားထံမွ တစ္ဦးလ်ွင္ သံုးသိန္း မထည့္မေနရ ထည့္ရပါသည္။ ထည့္ဝင္ခဲ့သည့္ေငြမ်ား ကို ယခု႔ အခ်ိန္ထိ ရွင္းတမ္းမထြက္၊ ဘာမွာ့လည္းျပန္မရၾကပါ။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ မည္သူ၏ အမိန္႔ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို အသင္းဝင္မ်ား လိုက္နာရ ဦးမည္နည္း? ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ဆိုတာရွိေသးလား? ဤေလ်ွာက္လႊာကို မည္သူေရးျပီး ထုတ္တာလဲ? ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ႏွင့္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးထံသို႕ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အသင္းဝင္တစ္ဦး
အသင္းဝင္ေလ်ွာက္လႊာကို ပူးတြဲတင္ၿပအပ္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved