သမၼတအတြက္ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြ ေရးလာတ့ဲစာ

Friday, June 29, 2012

~
အင္တာနက္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


ကၽြန္ေတာ္မ်ား အင္တာနက္ကဖီး (ေခၚ) Public Access Centre လုိင္စင္ျဖင့္ အင္တာနက္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပုိင္ရွင္မ်ားမွ သမၼတႀကီးထံ ရုိေသစြာ တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အင္တာနက္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္ေနသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ Myanmar Teleport, Yatanarpon Teleport, Redlink, ေရႊသံလြင္, ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဌာန လုပ္ငန္းမ်ားမွ ADSL, FibreToHome, Wimax, Wireless Broadband, ipstar, Skynet MPS စသည့္ ေစ်း အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳၿပီး ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကုိင္ေနၾကရပါတယ္။

ကနဦး တပ္ဆင္ခ ၁၅ သိန္း မွ သိန္း ၂၀ ခန္႔ ေပးေဆာင္တပ္ဆင္ထားရၿပီး လစဥ္ေၾကးလည္း အနည္းဆံုး တစ္လုိင္း (၁)သိန္း ခန္႔ ေပးဆာင္ေနရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ ရပ္တည္ဖုိ႔ လုိင္း တစ္လုိင္းတည္းနဲ႔ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔လည္းမလြယ္ပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့လုိင္းက ေကာင္းခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ေကာင္းခ်င္သလုိေကာင္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ၂လုိင္း ၃လုိင္း တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနရပါတယ္။ အဆုိပါလစဥ္ေၾကး ၂ သိန္း ၃သိန္း သာမက ႏွစ္စဥ္ေၾကး ခန္႔မွန္းေျခ (၅၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀)ခန္႔ ႏွင့္ PAC လုိင္စင္ေၾကး တစ္လ (၅)ေသာင္း ပါ ေပးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနရပါတယ္။ အင္တာနက္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္ရဲ႕ ပွ်မ္းမွ်စရိတ္ အျခား ကုန္က်စရိတ္မပါ လုိင္စင္ေၾကး နဲ႔ အင္တာနက္ လစဥ္ေၾကး ႏွစ္စဥ္ေၾကး ခန္႔မွန္းေျခ (၃)သိန္း မွ (၅)သိန္းၾကားေပးေဆာင္ေနရပါတယ္။

အဲဒီေလာက္ လစဥ္ေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ေနရေပမယ့္လည္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဌာန ေတြ company ေတြအေနနဲ႔ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ မည္သည့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမွမရွိဘဲ အၿမဲတမ္းလုိလို ေႏွးေကြးေနပါတယ္။

အင္တာနက္ဆုိင္တစ္ဆုိင္အတြက္ ေပးထားတဲ့ လစဥ္ေၾကး (၁)သိန္း၀န္းက်င္ ေပးေဆာင္ရတဲ့ လုိင္းတစ္လုိင္းဟာ 1Mbps ဆုိေပမယ့္လည္း 512Kbps ၀န္းက်င္ေလာက္သာရရွိပါသည္။ ဒါေတာင္ အၿမဲရရွိတာ မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာပဲ အဲေလာက္ အမ်ားဆံုး ရရွိေနတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ WCDMA မုိဘုိင္း အင္တာနက္လုိင္းဟာ 512Kbps မွ 2Mbps ေလာက္ရပါတယ္။ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ေတြကုိ 1Mbps ေပးထားရင္ လုပ္ငန္းေတြ၊ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္စင္တာေတြအတြက္ ေပးထားတဲ့လုိင္းေတြဟာ 10Mbps ကေန 20Mbps ေလာက္ အနည္းဆံုးရရွိသင့္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေနနဲ႔ ေခတ္နဲ႔အညီ နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ေဆာင္ရြက္ေနတာမွန္ေပမယ့္ ေပးထားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ထပ္တုိး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အစုးိရ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု အေနနဲ႔ ေရာင္းထားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပုိက္ဆံရၿပီးသားလုိ႔ သေဘာထားၿပီး မည္သည့္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈမွ မျပဳလုပ္ဘဲ ပုိက္ဆံထပ္ရတဲ့ GSM, CDMA, WCDMA မုိဘုိင္းဖုန္းေတြကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုအေနနဲ႔ အလြန္ သိကၡာမဲ့တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ မုိဘုိင္းအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတာကုိ အျပစ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အခုေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္ ေပးေတာ့မယ္ဆုိရင္ လူေတြစိတ္၀င္စားေအာင္ အသစ္ေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ထား က်န္တာေတြ အကုန္လံုးကုိ သံုးမရေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။ ျပည္သူေတြဆီကေန ရသေလာက္အကုန္ယူမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ လုိင္းႏုိင္တာမႏုိင္တာ ဘာမွ တြက္ခ်က္ထားျခင္း မရွိဘဲ ရသေလာက္ကုိအကုန္ယူေနတာပါ။ အခုျမန္ေနတဲ့ မိုဘုိင္း အင္တာနက္ေတြဟာလည္း သူတုိ႔ ပုိက္ဆံ အကုန္ ရၿပီးရင္ အျခားလုိင္းေတြလုိပဲ ေႏွးေကြးမွာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခု မေပၚမျခင္းေပါ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားျပည္သူသံုးဆုိင္ေတြမွာ အမ်ားျပည္သူ ျပသသံုးစြဲဖုိ႔ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အင္တာနက္လုိင္းတုိင္းေတြဟာ တစ္ကုိယ္ေရသံုး မုိဘုိင္းဖုန္း အင္တာနက္လုိင္းေလာက္ေတာင္ ျမန္ဆန္ျခင္း မရွိပါဘူး။ မုိဘုိင္းဖုနး္ေတြမွာလည္း သင့္ေတာ္တဲ့ အျမန္ႏႈန္း ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သေဘာအရ တစ္ကုိယ္ေရးသံုး မုိဘုိင္းအင္တာနက္ လုိင္းေတြထက္ အမ်ားျပည္သူသံုးဖုိ႔ ခ်ေပးထားတဲ့ Dedicated Line ေတြဟာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္ဆန္သင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ၁ ေသာင္း လုိခ်င္တာနဲ႔ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ေတြကုိ ျမန္ထားၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ ေပးထားတဲ့ လုိင္းေတြ ADSL, Fibre လုိင္းေတြက မုိဘုိင္းလုိင္းထက္ေႏွးေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။

ဘာမွလည္းသံုးမရဘဲ ၀န္ေဆာင္ခကုိလည္း တစ္လ ၂သိန္း ၃သိန္း ေပးေဆာင္ေနရပါတယ္။ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေရး သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အင္တာနက္ကုိ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ ေငြေၾကး သက္သက္သာသာ နဲ႔ အလြယ္တကူ ရရွိသင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း မိုဘုိင္းဖုန္းတုိင္းလုိလုိ ဖုန္း၀ယ္လုိက္တာနဲ႔ အင္တာနက္လည္း ရၿပီးသားပါ။ ဘာ အင္တာနက္ဖုိးမွမသြင္းရပါဘူး။

ဒီလုိပဲ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္စင္တာေတြ လုပ္ငန္းေတြ ကုမဏီေတြ သံုးစြဲဖုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားတဲ့ အင္တာနက္လုိင္းေတြဟာလည္း အလြန္ ျမန္ဆန္ၿပီး လစဥ္ေၾကး သက္သက္ သာသာ ေပးထားပါတယ္။

အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္ စင္တာေတြက အမ်ားသံုးမယ့္ လုိင္းေတြဟာ တစ္ကုိယ္ေရးသံုး မုိဘုိင္း အင္တာနက္ေလာက္ေတာင္ မျမန္ေတာ့ ဆုိင္ေတြမွာ ဘယ္သူက လာေရာက္မသံုးၾကေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆုိင္ေတြ လုပ္ငန္းမေကာင္းလုိ႔ တုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခု မရရွိလုိ႔တုိင္ၾကားတာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္စင္တာေတြဟာ ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ႕ ျပယုဂ္ေတြပါ။ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ အင္တာနက္ လြယ္လြယ္ကူကူ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကတာပါ။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာဆုိ အင္တာနက္စင္တာေတြကုိ ေပးထားတဲ့ အင္တာနက္လုိင္း အျမန္ႏႈန္းဟာ မုိဘုိင္းဖုန္းေတြ ပံုမွန္လုိင္းေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္ဆန္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားျပည္သူသံုး အင္တာနက္စင္တာေတြကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးထားတဲ့ အင္တာနက္လုိင္းေတြ ယူထားတဲ့ လစဥ္ေၾကးနဲ႔တန္ေဆာင္ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးဘဲ လစ္လ်ဴရႈထားတာေတြကုိ သမၼတ သိေအာင္ အခုလုိ တင္ျပ တုိင္ၾကားလုိက္ပါတယ္။


~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved