လတ္တေလာ ရန္ကုန္ ကားေစ်းႏႈန္း

Tuesday, July 3, 2012

.
ဟံသာဝတီကားေစ်းကြက္ (ရန္ကုန္) ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၀၂ ေမာ္ဒယ္ တုိယိုတာ Mark II(ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) (က်ပ္) သိန္း ၂၀၀
၁၉၉၉ ေမာ္ဒယ္ တုိယိုတာ Mark II(ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၁၆၀

၁၉၉၂ ေမာ္ဒယ္ တုိယိုတာ Mark II(ဒီဇယ္) (၁ခ) သိန္း ၁၀၀
၂၀၀၀ တုိယိုတာ ကာဒီးနား (ၾကက္တူေရြး) (ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၁၆၀

၂၀၀၂ တုိယိုတာ ကာဒီးနား (စက္ရုပ္) (ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၂၁၀

၂၀၀၁ ကိုရိုလာ (ဖင္ေကာက္) (ဒီဇယ္) (၅ဃ) သိန္း၂၂၀
၁၉၉၉ သိန္း ၂၀၀
၁၉၉၂ (ဒီဇယ္) (၈က) သိန္း ၁၂၀

၂၀၀၂ ကိုရိုလာ RAY 4 (ဓာတ္ဆီ) (၅ဃ) သိန္း ၂၃၀
၂၀၀၀ သိန္း ၂၀၀
၁၉၉၉ (၂ဃ) သိန္း ၁၆၅

၂၀၀၇ ဆူဇူကီး R+ (ဓာတ္ဆီ) (၃ဂ) သိန္း ၁၂၀
၂၀၀၅ (၆ခ) သိန္း ၉၀

၁၉၉၀ ကိုရိုလာ လီမိတက္ (SE) (ဓာတ္ဆီ) (၅ဂ) သိန္း ၁၁၀
၁၉၈၈ (၆က) သိန္း ၉၀

၁၉၉၀ ကိုရိုလာ CE,96 (ဒီဇယ္) (၈က) သိန္း ၉၀
၁၉၉၇ ပါရာဒို TX (ဒီဇယ္) (၅ဃ) သိန္း ၂၉၀
TZ သိန္း ၃၃၀

ဇူလိုင္ ၁ ကားပါမစ္ စလစ္ေစ်း သိန္း ၅၀

ေစ်းႏွုန္းအနည္းငယ္ ကြာဟမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ညႊန္း - http://www.colayonline.com.mm/automobile/

.

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    Thank you very much for the prices. We noticed they reflected actual prices in the market. When you visit car show-rooms, prices are much higher. They increased the prices above auction price from 15 lakhs to 50 lakhs. Show-rooms which offer hire-purchase are worst among them. They run the show-rooms at places where rental fee is very high. Customers have to pay for these rental-fees plus their employees' salaries. If you decide to buy a car from show-room, I'd like to suggest to think again, and consult with knowledgeable people.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved