ကားမွန္ နဲ႔ ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း ရာခိုင္နႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္

Sunday, August 26, 2012

~

တင္သြင္းလာသည့္ ယာဥ္မ်ားအား ကနဦး မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ စစ္ေဆးရာတြင္ မွန္အနက္အပါအဝင္ Colour မွန္ကို Tint Meter ျဖင့္ တိုင္းတာျပီး ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း(၆ဝ)ရာခိုင္နႈန္းနွင့္အထက္ရိွသည့္မွန္ကို ခြင့္ျပဳပါေၾကာင္း/

ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း (၅၉)ရာခိုင္နႈန္းေအာက္ ခြင့္မျပဳ ပါေၾကာင္း/

ထိုမွန္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမင္ကြင္းမသဲကဲြျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ညဘက္ အခိ်န္တြင္ ယာဥ္အနၲရာယ္ျဖစ္နိုင္ျခင္း၊ Colour မွန္ကို အကာအကြယ္ယူ၍ ယာဥ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္နိုင္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးထားတ့ဲ ေဆာင္းပါး တေစာင္ ဒီေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

နုိင္ငံတခ်ဳိ႕ရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ေဆာင္းပါးကုိ ဒီမွာ http://1.bp.blogspot.com/-F1KUj7k2uTo/UDnJoB9BVAI/AAAAAAAAMcU/9Uze6UbyXtQ/s1600/99.jpg ဖတ္နုိင္ပါတယ္။

ရုရွ၊ ဂ်ပန္တုိ႔မွာ ကားေနာက္မွန္ေတြ ျမင္နုိင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရိွရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္မထားပါဘူး တ့ဲ။

ထုိင္းနုိင္ငံမွာေတာ့ ကားမွန္ေတြ မည္းနက္ေနတာပါပဲ။ အျပင္ကေန ကားထဲကုိ ျမင္နုိင္စြမ္းမရိွတ့ဲမွန္ေတြတပ္ထားတ့ဲကားေတြကုိ အမ်ားအျပား ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ထုိင္းမွာ ေဖာက္ထြင္းျမင္နိုင္စြမ္း ရာခိုင္နႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္က မဆုိစေလာက္ပဲ ရိွပုံရပါတယ္။
~
~


1 comments :

  1. Anonymous said... :

    sticker ဆိုရင္ေကာ ျမင္နိုင္စြမ္း ၆၀%အထက္ရွိရင္ရလား?????/

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved