လႈိင္သာယာဇုန္အလုပ္သမားတုိ႔ရဲ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေပါင္းစည္းမႈ

Monday, September 3, 2012

~
(ဓာတ္ပုံမ်ား - ခင္ၾသ/ဧရာ၀တီ)

လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ စက္႐ံု ၃၀ ေက်ာ္က အလုပ္သမားေတြ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပူးေပါင္း ဆႏၵျပခ့ဲၾကပါတယ္။

ပါ၀င္သူမ်ား - စက္႐ံုေပါင္း ၃၆ ႐ံုမွ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္

အခ်ိန္ - ဒီမနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ

ေနရာ - လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ (ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမွ က်န္စစ္သားလမ္းကို ျဖတ္၍ ရန္ကုန္-ေညာင္တုန္းလမ္းရွိ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အားကစားကြင္းသို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ)


ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား -
ေန႔တြက္ လုပ္ခ အနည္းဆံုး ၃၀၀၀ က်ပ္ ရရွိေရး၊
ေန႔စား လရွင္းမ်ားအား လခစား အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရး၊
အလုပ္ထုတ္ပစ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေရး၊
ကေလး အလုပ္သမားအေရး ကာကြယ္ေျဖရွင္းေပးေရး၊
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း လြတ္လပ္စြာ ထူေထာင္ရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ရပ္ဆုိင္းေပးေရး


မူရင္းသတင္း - စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားမ်ား ပူးေပါင္း ဆႏၵျပ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved