တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပတ္စ္ပို႔အသစ္ကို ဘာေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ေနၾကသလဲ

Sunday, November 25, 2012


တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္မွာ ပါတဲ့ ေျမပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္စတဲ့ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ဆန္႔က်င္မႈေတြျဖစ္လာေနပါတယ္။ 
ဓာတ္ပံု- businessinsider.com
ဖိလစ္ပိုင္ကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္မွာ ပါရွိတဲ့ ေရပိုင္နက္ေျမပံုကိစၥကုိ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ပတ္စ္ပို႔ အသစ္နဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံသားေတြကို  ျပည္၀င္ခြင့္ မေပးေတာ့ပဲ ကန္႔သတ္လိုက္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ကလည္း အလားတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ 


အခု တရုတ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္ပါ ေရပိုင္နက္ နယ္ေျမဆုိင္ ရာ ေျမပံုဟာ ေတာင္ တရုတ္ ပင္လယ္ကိစၥ အျငင္းပြားမႈကို ပိုၿပီး မီးထုိးေပးလုိက္သလုိလည္း ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ သတင္းေတြက ဆုိပါတယ္။ 

အခု လုိ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေရပိုင္နက္ေျမပံုေဖာ္ျပမႈဟာ တျခားသက္ဆုိ္င္ရာ နို္င္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ အဆုိပါ ကိစၥဟာ အာဏာကို ထိပါး လုိက္ျခင္းျဖစ္ တယ္လို႔ သတင္းေတြမွာ ေရးသား ေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။ 

အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း အဆုိပါ e-Passport အီလက္ထေရာနစ္ ပတ္စ္ပို႔ အသစ္မွာ ေဖာ္ျပတဲ့ ေျမပံုကိစၥကို လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိဘူးလို႔ ဆုိလုိက္ပါေသးတယ္။ 
-

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved