စကၡဳအလင္းတံခါး ဖြင့္ထားေလၿပီ

Monday, December 10, 2012 (ေက်ာ္သူ)~

 ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွစတင္၍ “လူ ၂၅ဝဝ ရရင္ ဗမာေတြအလင္းပြင့္ၿပီ” ဟူေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ကၽြန္ေတာ္၏ Face Book စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ 

ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္သူ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)~

 ၄င္းေဆာင္းပါးသည္ အျမင္အာရံု စူးရွထက္ျမတ္ေစရန္၊ အျမင္အာရံုမ်ား ၾကည္လင္ျပတ္သားေစရန္၊ အျမင္အာရံုမ်ား ေအးျမ ေတာက္ပ လာေစရန္ႏွင့္ စကၡဳအလင္းမႈံဝါးျခင္း၊ တိမ္စြဲျခင္းတို႔ကို ခံစားေနရေသာ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း”တြင္ ခဲြစိတ္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 


မ်က္စိခြြဲစိတ္ခန္းဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း”သို႔ လာေရာက္ကုသၾကသည့္ မ်က္စိ ေဝဒနာရွင္မ်ားသည္ ေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရမည့္ လမ္း စရိတ္၊ စားစရိတ္ႏွင့္ မိမိမ်က္စိအား ခြဲစိတ္ကုသရန္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းတည္းဟူေသာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းရျခင္းကိစၥမ်ား မလို အပ္  
ေတာ့ေပ။ 

ထိုေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း”၏ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ရန္ အတြက္လိုအပ္သည့္ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသံုး ပစၥည္းကရိယာ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လိုအပ္ခဲ့သည္။ 


 ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္က Digital Slit Lamp ႏွင္႔ Operation Microscope (Motorized)တို႔အား အလွဴရွင္ ကိုဝင္းထြန္း+မေပါက္ (သိဂႌေရႊဝါပိုးထည္တိုက္) မွ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေသာခြဲစိတ္ခန္းသံုး ပစၥည္း ကရိယာမ်ားဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အလွဴေငြမ်ား (US$ - 28219) ခန္႔အားလိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ (US$ - 10) ႏႈန္းျဖင့္ လွွဴဒါန္းၾကမည္ဆုိပါက လူအေယာက္ (၂၅ဝဝ) ဦးဆိုလွ်င္ လိုအပ္ေသာခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကရိယာမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


 ထိုေၾကာင့္ “လူ ၂၅ဝဝ ရရင္ ဗမာေတြအလင္းပြင့္ၿပီ” ေဆာင္းပါးအား ေရးသားခဲ့ၿပီး Face  Book စာမ်က္ႏွာ ေပၚသို႔တင္ရွိၿပီး (၁ဝ) ရက္ခန္႔အၾကာ၌ လိုအပ္ေသာ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ထိုအခ်ိန္က မ်က္စိခြဲစိတ္ေပးမည့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္လည္း . . . အသင့္မ်က္စိခြဲစိတ္ ကုသမႈခံယူမည့္ လူနာမ်ားသည္လည္း . . . အသင့္မ်က္စိခြဲစိတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားသည္လည္း . . . အသင့္ (အခမဲ့) ခြဲစိတ္ေပးမည့္ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္းေဆးခန္း” သည္လည္း . . . အသင့္ယခု (၂) ႏွစ္တာကာ လေရာက္႐ွိခ်ိန္မွ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ခြဲစိတ္ခြင့္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ့ ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင္္ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း”၌ ေဆးပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ေစတနာ႐ွင္ ဆရာဝန္မွ ၈.၁၂. ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ မ်က္စိခြဲစိတ္ရန္ လူနာစုစုေပါင္း (၈) ဦးတို႔အား ခြဲစိတ္မႈစတင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ေတာ့သည္။ 


   မ်က္စိခြဲစိတ္မႈစတင္ခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး  
ေဒၚေရႊဇီးကြက္ႏွင့္အတူ သမီး ျမင္႔မိုရ္ဦး (Australia-ေဆးေက်ာင္းသူ)ႏွင့္ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္တို႔မွ ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေလ႔လာၾကကာ မ်က္စိေဝဒနာရွင္လူနာမ်ားကို အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည္။ ၉.၁၂.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မ်က္စိခြဲစိတ္မႈခံယူခဲ့ၾကေသာ လူနာ (၈) ဦးတို႔၏ ခြဲစိတ္မႈအား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ ေဆးေပးျခင္းမ်ား၊ မ်က္စဥ္းခတ္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ျပသ ခဲ့ၿပီး မ်က္စိခြဲစိတ္ လူနာမ်ားအတြက္ အလွဴ႐ွင္မ်ားတို႔မွ လွဴဒါန္းထားသည့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ားအား နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ 


 ယခုလက္ရွိ အေနအထားအရ “သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း”ရွိ မ်က္စိခြဲစိတ္ခန္းသည္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ အဆင္႔မွီခြဲစိတ္ခန္းျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မ်က္စိခြဲစိတ္ကုမည့္ ဆရာဝန္ႀကီး (၈) ဦးရွိၿပီး ခြဲစိတ္ခန္း သံုးကုတင္ တစ္လံုးတည္းသာရွိေနသည့္အတြက္ အျမင္မႈန္ဝါးမႈ၊ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ တိမ္စြဲကပ္ေနသူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အျမန္ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး အျမင္ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ထပ္မံ၍အင္တိုက္အားတိုက္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကုတင္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကရိယာ မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ျမႇင္႔တင္ ဖြင္႔လွစ္ ကုသေပးႏိုင္ ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved