၂၀၁၅ မွာ PR စနစ္ က်င့္သုံးေရး ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ ၆ လ အခ်ိန္ရ

Wednesday, June 19, 2013ျမန္မာျပည္ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ PR စနစ္ က်င့္သုံးေရး လႈပ္ရွားမႈက ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဆီကုိလည္း ေရာက္ပါတယ္။


ဒီဇင္ဘာလက ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ရုံးမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ား နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ)

ျမန္မာျပည္မွာ က်င့္သုံးခ့ဲတ့ဲ စနစ္က မဲအမ်ားဆုံးရတ့ဲသူ ႏုိင္တ့ဲ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေျပာေနၾကတ့ဲ PR စနစ္ ဆုိတာက အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ (Proportional Repersentatin) ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္က ပါတီ ၄၀ ေက်ာ္၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔ ၉ ဖဲြ႔တုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ ဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးခ့ဲပါတယ္ တ့ဲ။ စနစ္ေဟာင္း ဆက္ကုိင္မလား၊ စနစ္သစ္ကုိ သြားမလား ေပါ့ေလ။

သေဘာထားေတြကေတာ့ ႏွစ္ခု ထြက္လာတယ္။ အသစ္ကုိ သုံးမယ္၊ မသုံးဘူး ဆုိတ့ဲ သေဘာထား ႏွစ္ခုပါ။

သုံးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေကာ္မရွင္က သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတပုံႀကီးကုိ ေျပာင္းလဲရေတာ့မွာပါ။

“လက္ရိွက်င့္သုံးလ်က္ရိွေသာ မဲအမ်ားဆုံးရသူကုိ အႏုိင္ေပးသည့္စနစ္မ် အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးမည္ ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ..... မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္” လုိ႔ ေကာ္မရွင္က ၿပီးခ့ဲတ့ဲ စေနေန႔မွာ သတင္းစာထဲ ေၾကာ္ျငာထည့္လုိက္ပါတယ္။

မ်ားျပားလွေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ဆုိတာေတြကေတာ့
- လုိအပ္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ျပဳျပင္ေရးဆဲြရျခင္း၊
- ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ခဲြ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရျခင္း၊
- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ မဲေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးရျခင္း၊
- ေျပာင္းလဲသြားမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ အခင္းအက်င္းသစ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥမ်ား ႀကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း
စသျဖင့္ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအလုပ္ေတြအတြက္ ေကာ္မရွင္မွာ အခ်ိန္ လုိပါတယ္။

PR စနစ္ကုိ သြားမယ္ ဆုိရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ၾကဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပထားပါတယ္ တ့ဲ။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲလ ၁၃ ရက္ေန႔က တင္ျပထားပါတယ္ တ့ဲ။ (ေကာ္မရွင္ ေၾကာ္ျငာရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပုိဒ္မွာ ဖတ္ပါ)
အမတ္မင္းမ်ားကုိလည္း ဒီကိစၥကုိ ၿပီးခ့ဲတ့ဲလ ၂၃ ရက္ေန႔ ကတည္းက အေၾကာင္းၾကားခ့ဲတယ္ ဆုိပဲ။ 
ဒီေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာ၀န္ ေက်ၿပီေပါ့။
၂၀၁၅ မွာ PR စနစ္ကုိ သုံး မသုံး ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ ၆ လသာ က်န္ေတာ့တယ္လုိ႔ ေကာ္မရွင္က သံေခ်ာင္းေခါက္လုိက္ျခင္းပါ။

PR စနစ္ကုိ ေထာက္ခံၾက ကန္႔ကြက္ၾကတ့ဲ အသံေတြကုိ
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ PR စနစ္ က်င့္သံုးရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေထာက္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေျပာ
http://burma.irrawaddy.org/archives/42423
ဆုိတ့ဲ သတင္းမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပန္လည္ အစျပဳေတာ့မွာျဖစ္တ့ဲအတြက္  တက္ၾကြလႈပ္ရွားေလ့ရိွတ့ဲ အမတ္မင္းမ်ားလည္း
PR စနစ္ ဘာပါလိမ့္ ဆုိတာကုိ ေလ့လာေနၿပီလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved