ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီး တဦး ခန္႔အပ္

Tuesday, September 17, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မုိင္းျပင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းလွ၀င္းကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ စြဲ ပါ အမိန္႔နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးလုိက္ပါတယ္။  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး 
( အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၂ / ၂၀၁၃ ) 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၂ ရက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္) 

ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂၊ ပုဒ္မခြဲ(င)ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(စ)၊ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မ ၈၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ဆ)၊ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္းအား ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး လိုက္သည္။ 


 (ပုံ) သိန္းစိန္ 

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved