ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚ ေရာက္လာတဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန

Thursday, December 12, 2013


ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္ႀကီးမွာ E-Government ေဖာ္ေဆာင္ေရးေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြလည္း အြန္လိုင္းေတြေပၚ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္လာေနရာက အခု ေနာက္ဆံုး ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန လည္း ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚ ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ မေန႔ကမွ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး " ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန(ပထရ)၏ စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။" လို႔ ေဖာ္ျပကာ 
ေနျပည္ေတာ္ က ဖြင့္လွစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ 

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကို လတ္တေလာ Like လုပ္ထားသူ ၂ဝဝ နီးပါးပဲ ရွိပါေသး တယ္။  


ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို တင္ထားတာ မရွိေပမယ့္ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူဝါဒါေတြ၊ က႑ေတြကို ေရးသားထားပါေသးတယ္။ 

 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Ministry of Home Affairs Policy
In order to establish a peaceful modern developed nation, Ministry of Home Affairs is undertaking in accordance with the following prescribed objectives; using primary health care approach.
to Security of the State
to Maintenance of law and Order
to Preservation of community Peace and Tranquility
to Strive for the interest of the people Organizations

Departments under Ministry of Home Affairs
1. Myanmar Police Force
2. General Administration Department
3. Prisons Department
4. Bureau of Special Investigation

Organizations under Ministry of Home Affairs
The following Organizations are formed to implement the tasks effectively and successfully;
1. National Intelligence Bureau
2. Central Committee for Home Affairs
3. Central Committee for Drug Abuse Control
4. Myanmar Passport issuing Board
5. Visa Issuing Board
6. Central Registration Board for Printer and Publishers
7. Committee for Restriction of Transfer Immovable Property
8. Preliminary Scrutiny Committee for Awarding Titles and Medals
9. Board of Product using prison Labors Objectives


အိမ့္သံစဥ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved