ရန္ကုန္ျမိဳ႕က မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္တုိ႔စုေဝးရာ

Thursday, January 16, 2014

~


 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ Documentary Film Library အား Human Dignity Film Institute ရံုးခန္း၌ ယေန႔စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။


နိုင္ငံတကာမွ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ကားအေရအတြက္ ၃၀၀ ခန္႔အား ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထဲ၌ သိုေလွာင္ထားရွိျပီး ယင္းရုပ္ရွင္မ်ားကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း မည္သူမဆို အခမဲ့လာေရာက္ၾကည့္ရွု႔နိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထဲရွိ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အခ်ိဳ႔ကို ျမန္မာစာတန္းထိုးျဖင့္ ၾကည့္ရွွု႔နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး က်န္ရွိေနေသာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကိုလည္း ျမန္မာစာတန္းထိုးရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Human Dignity Film Institute ရံုးခန္း၏ Documentary Film Library ထဲမွ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ားသည္ နိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားထံမွ ဤ Library တြင္ အသံုးျပဳရန္ တရား၀င္ရယူထားေသာ ရုပ္ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အသစ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္္နိုင္ရန္လည္း ဆက္လက္ၾကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Human Dignity Film Institute အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ နို္င္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ နိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ နိုင္ငံတကာမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရရွိခဲ့၏။ ယခုနွစ္ ၂၀၁၄ ခုုနွစ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ လူ႔အခြင့္ေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ နိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ဆက္လက္က်င္းပရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရုပ္ရွင္ကားမ်ား စတင္ဖိတ္ေခၚေနျပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ခရီးသြားရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာနုိင္ငံ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ျမိဳ႔ၾကီး (၉) ျမိဳ႔၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ျမိဳ႔ၾကီး (၅) ျမိဳ႔တြင္ ဆက္လက္က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Human Dignity Film Institute က ဦးစီးစီစဥ္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးမႈသင္တန္းကို စီစဥ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ သင္တန္းသား (၁၂) ေယာက္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ား စတင္ရိုက္ကူးေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ဖန္ ျမန္မာနိုင္ငံ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ေလာက၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဤ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ Library တစ္ခုကို စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Human Dignity Film Institute

16th January 2014

(Human Dignity Film Institute အဖဲြ႔အစည္းက ထုတ္ျပန္တ့ဲ
Documentary Film Library စတင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ဆုိတ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။
အေပၚပုံကေတာ့ ၂၀၁၃ ဇြန္လမွာ ဒီအဖဲြ႔အစည္းက စီစဥ္တ့ဲ အခမ္းအနားတခုရဲ႕ျမင္ကြင္း ျဖစ္ပါတယ္).

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved