ဒီမုိကေရစီခရီးစဥ္၏ အတက္အဆင္း အနိမ့္အျမင့္

Wednesday, April 30, 2014

 

~ကိုဝ ေရးသားသည္။


 လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ႀကီး (Freedom House) ရဲ႕ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ မွာ လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္း အတာနဲ႔ ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာတာ ၇ ႏွစ္ရွိၿပီလုိ႔ဆုိပါတယ္။
ကမၻာႀကီးဟာ ဒီမိုက ေရစီစနစ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္အလွမ္းေဝးေန ေသးတာကုိ ေဖာ္ျပတဲ့သတင္းပါ။
 ေျပာရ မယ္ဆုိရင္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူနည္းစုခ်ဳပ္ ကိုင္တဲ့အာဏာပုိင္စနစ္ (Authoritarianism)  က်င့္သံုးရာကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးဖုိ႔ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေန တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ႏုိင္ငံေတြအတြက္ သတိ ထားရမယ့္ သတင္းမ်ိဳးပါ။
ဒီလုိအာဏာပိုင္ စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီဆီေျပာင္းလဲအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြကုိ ဒီမို ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလႏုိင္ငံ ေတြလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာ ခက္္ခဲတဲ့ သ မုိင္းေပးတာဝန္ပါ။ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္ အခဲေတြျပြမ္းတီးေနတဲ့ ဆူးခင္းလမ္းလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ ဒီလုိဆူးခင္းလမ္းကို ျဖတ္ ေက်ာ္ဖုိ႔အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈေတြရွိရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ ႏုိင္ငံမ်ိဳးေတြအတြက္ အမ်ား ႀကီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္မွာပါ။
ဒါေပမဲ့ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံအား လံုးအတြက္ အသင့္ေဖာ္စပ္ၿပီး ေဖာ္ျမဴလာ ဆုိတာမ်ိဳးကေတာ့ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ေတြရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈကိုေလ့လာ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဘယ္အဆင့္ၿပီးရင္ ဘယ္အဆင့္ကုိ သြားရမယ္ဆိုတဲ့ ပံုေသအစီအစဥ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

 ဒီမိုကေရ စီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံရဲ႕ ေနာက္ခံသမုိင္း၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရးအ ေတြးအေခၚ၊ ဘာသာေရးစတဲ့စတဲ့ ေနာက္ ခံအေၾကာင္းအခ်က္ေတြအေပၚ တည္မွီ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲတဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းဖို႔မလြယ္ကူပါဘူး။
 ဒါေပမဲ့ သမုိင္းျဖစ္ ရပ္ေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ မယ္ဆို ရင္ ေရွာင္ၾကဥ္သတိထားရမယ့္ အေျခခံ သေဘာေတြကုိသိႏုိင္သလို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရမယ့္ အေျခခံသေဘာေတြကုိ လည္း ႏွလံုးသြင္းႏုိင္မွာပါ။
အာဏာပိုင္စနစ္ ျဗဳန္းစားႀကီးၿပိဳက် တာမ်ိဳးက ဒီမိုကေရစီစနစ္စတင္က်င့္သံုး တာမ်ိဳးကို ဦးတည္လာေစႏုိင္သလို ေနာက္ အာဏာပိုင္စနစ္တစ္မ်ိဳးဆီ ဦးတည္ေစႏုိင္ တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွစ္ ေလးလံုးဒီမိုကေရစီလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေၾကာင့္ မဆလပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳ လဲသြားေပမဲ့ (နဝတ) (နအဖ)ဆိုတဲ့ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္က အစားထိုးဝင္ေရာက္ လာပါတယ္။
၉ဝ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မလႊဲသာ မေရွာင္သာက်င္းပေပးခဲ့ရေပမဲ့ ၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကေတာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေခ်ာင္ထုိးတာပဲ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီ မုိကေရစီေတာ္လွန္ေရး (ဒါမွမဟုတ္) ဒီမို ကေရစီအေရးေတာ္ပံု ဆိုတာေတြဟာတန္ ဖုိးႀကီးႀကီးေပးဆပ္ရၿပီး တည္ၿငိမ္တဲ့ဒီမိုက ေရစီစနစ္ထူေထာင္ဖုိ႔လည္း ခက္ခဲတတ္ပါ တယ္တဲ့။ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကေန ဒီကေန႔ အခ်ိန္ထိ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ ရွား႐ုန္းကန္မႈကုိ စဥ္းစားၾကည့္တယ္ဆိုရင္ ကိုပဲ ဒီအခ်က္က ျမင္သာပါတယ္။ ဒီမိုက ေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ေတာ္လွန္ ေရးနည္းနဲ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး (ဒါမွမဟုတ္) လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ရယူတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူးဆို ရင္ ျမင္ႏုိင္တဲဲ့ နည္းလမ္းတစ္လမ္းကေတာ့ အာဏာစြန္႔လႊတ္ရမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အတိုက္အခံဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြအ ၾကား သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ရယူတာ ပါ။
ဒီသေဘာတူညီခ်က္က တရားဝင္သ ေဘာျဖစ္ႏုိင္သလို အလြတ္သေဘာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
တရားဝင္သေဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ အလြတ္သေဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သေဘာတူ ညီခ်က္ရဲ႕ အေျခခံသေဘာကေတာ့ အာ ဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္ အားစုေတြအၾကား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရး အတြက္ အျပန္အလွန္အာမခံေပးတာပါ။ သေဘာတူညီခ်က္ အေျခခံဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ သေဘာကေတာ့ အာဏာပိုင္ယႏၲရားရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း အေတာ္မ်ားမ်ားက နဂုိအတုိင္း အေျပာင္း အလဲမရွိ တည္ရွိေနၿပီး ဒီလုိမေျပာင္းလဲတာ ဟာ ဒီမို ကေရစီအကူးအေျပာင္းအတြက္ အေႏွာင့္ အယွက္အဟန္႔အတားလာ ျဖစ္ေနတာပါ။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ ဝင္လုိက္တာကေန ဒီကေန႔ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနဟာ ဒီလုိအေျခ အေနမ်ိဳးပါ။ မာ့စ္ပလက္နာ (Marc Plattner) က အဲဒီအေျခအေနမ်ိဳးကုိ အျဖဴအမည္းမသဲကြဲတဲ့ အေျခအေန (gray zone) လို႔သတ္မွတ္ၿပီး ဒီအေျခအေနကေန ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီကူးေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္မ်ိဳး မရွိဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ မာ့စ္ပလက္နာဟာ ဒီမိုကေရစီအကူး အေျပာင္းဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ တစ္ဦးပါ။

  ေဒၚနယ္ေဟာရာဝစ္

ေနာက္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚနယ္ေဟာရာဝစ္ (Donold Horowitz) ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ကလည္း စိတ္ဝင္ စားစရာေကာင္းပါတယ္။
အာဏာပုိင္အင္ အားစုအတြင္းမွာေရာ အတုိက္အခံဒီမုိက ေရစီအင္အားစုအတြင္းမွာပါ သေဘာထား တင္းမာသူအုပ္စုနဲ႔ သေဘာထားေပ်ာ့ ေျပာင္းသူအုပ္စုဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းကြဲေနေလ့ရွိ ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာရွိေနတဲ့ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူေတြက ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေလ့ ရွိတယ္ဆုိပါတယ္။
 ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတစ္ရံ ေလာက္ေလာက္လားလား ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း ႏုိင္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ (သို႔)အင္အားစုမ်ိဳးမရွိဘဲ လူ ထုဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈေတြက အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ ခ်တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္တယ္ဆုိပါတယ္။
 အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အာ ရပ္အာဏာရွင္ေတြျပဳတ္က်သြားပံုနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံ ေတြရဲ႕ အကူးအေျပာင္းလားရာေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ေဒၚနယ္ေဟာရာဝစ္ရဲ႕ ေထာက္ ျပခ်က္ေတြကလည္း သတိထားစရာပါ။ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံမွာ အာဏာရွင္အစုိးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ ႏႊဲခဲ့ရေပမဲ့ တူနီးရွားႏုိင္ငံနဲ႔ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတု႔ိ မွာေတာ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး မ လုပ္ခဲ့ရပါဘူး။
တူနီးရွားမွာေရာ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ မွာပါ အာဏာရွင္အစိုးရေတြကို လူထုဆႏၵ ျပပြဲေတြနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့တာပါ။ တပ္မေတာ္ အေနအထားေတြကုိ ၾကည့္တဲ့အခါ တူနီး ရွားႏုိင္ငံမွာ လူထုက တပ္မေတာ္ကို မလို လားၾကေပမဲ့ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ လူထုက တပ္မေတာ္အေပၚ လုိလားတယ္လို႔ပဲေျပာ ရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ တူနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမို ကေရစီအေရြ႕ကုိ အရပ္ဘက္က ဦးေဆာင္ ၿပီး အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ တပ္မေတာ္က ဒီ ကေန႔အခ်ိန္ထိ အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။
အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေနာက္ ျပႆနာက အစၥလာမ္ဘာသာေရးအေျခ ခံ မူဆလင္ညီအစ္ကုိေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (Muslim Brotherhood) နဲ႔ က်န္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေတြအၾကားသေဘာထားကြဲလြဲမႈပါ။
 ဒီ သ ေဘာကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ မူဆလင္ညီအစ္ကုိ ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သမၼတေမာ္ စီကုိ အီဂ်စ္တပ္မေတာ္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အကူးအေျပာင္းကုိ အီဂ်စ္ တပ္မေတာ္ကပဲ ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။
တူနီး ရွားႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဓိကအတုိက္အခံပါတီ (Ennahda Party) က ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း ေတြဘက္ကုိ ပိုယိမ္းတဲ့အတြက္ အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံမွာလို အစၥလာမ္ဝါဒီျပႆနာမ်ိဳး ႀကီး ႀကီးမားမားမရွိပါဘူး။ အာဏာရွင္အစိုးရ ေတြကို ျဖဳတ္ခ်တဲ့ေနရာမွာ တူညီေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီရဲ႕ ေနာက္ခံသမုိင္း အခ်က္ အလက္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ဒီမိုကေရ စီအကူးအေျပာင္းရဲ႕ လားရာမတူညီပံုကို ေျပာလိုတာပါ။
 


ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား


ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား (Francis Fukuyama) ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအကူး အေျပာင္းမွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အေရးပါပံု ကို အေလးအနက္ထားေျပာပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္က လူထုရဲ႕ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္မႈမရွိရင္ ဒီမိုကေရစီမရႏုိင္ ပါဘူးတဲ့။ အာရပ္ေႏြဦးလႈပ္ရွားမႈမွာ အာရပ္ျပည္သူလူထုဟာ အာဏာရွင္အစိုး ရေတြကို ဘယ္လိုမွသည္းမခံႏုိင္လုိ႔ အ သက္ေတြ၊ ဘဝေတြရင္းၿပီး ဆႏၵျပလႈပ္ရွား တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္အစိုးရေတြ ျပဳတ္ က်ခဲ့ပံုကုိ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက ေထာက္ ျပပါတယ္။
အာဏာရွင္အစုိးရေတြ ျပဳတ္ က်ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ကူး ေျပာင္းရာမွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတုိ႔ ရွင္သန္သက္ဝင္ေန ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၲရားအရပ္ရပ္က အဆင္ ေျပေျပေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕လည္ပတ္ႏုိင္မွပဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္က အျမစ္တြယ္ရွင္သန္မယ္ လို႔ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားက သတိေပးထား ပါတယ္။
ဒီလို ႏုိင္ငံေတာ္ယႏၲရားအရပ္ရပ္ အဆင္ေျပေျပေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕လည္ပတ္ ႏုိင္ဖုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြက အေရးႀကီးတယ္ဆိုေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔လုပ္ထံုး လုပ္နည္းသက္သက္အေပၚ အေျခခံရင္ ေတာ့ လမ္းလြဲသြားလိမ့္မည္လို႔ ဖရန္စစ္ဖူ ကူယားမားက ထပ္ဆင့္သတိေပးထားပါ တယ္။ ဒီသေဘာကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ ဖရန္ စစ္ဖူကူယားမားက ဥပမာေပးေဆြးေႏြး ထားပါတယ္။
လြတ္လြတ္လပ္လပ္တရားစီ ရင္ပုိင္ခြင့္ အေလ့အက်င့္မရွိခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးကုိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုပါစို႔။

ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတက ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ကိုသူ႔လူယံုခန္႔ၿပီး ႀကိဳးဆြဲ ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္ဆုိပါစုိ႔။ ဒီလုိအေျခအေန မ်ိဳးမွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြ ရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ တရားမွ်တမႈကိုလက္ေတြ႕ မွာရႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဖရန္စစ္ဖူကူယား မားကဆုိပါတယ္။
ဖရန္စစ္ဖူကူယားမားရဲ႕ အလိုအရ ဒီမုိကေရစီစနစ္အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ေရးမွာ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိတယ္ဆုိပါတယ္။ ပထမအ ဆင့္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။

အာဏာရွင္ စနစ္ျပဳတ္က်ေရးအတြက္ လူထုကလႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရပါမယ္။ ဒုတိယအ ဆင့္ကေတာ့လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပေရးပါ။
ဒီ ဒုတိယအဆင့္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ရွင္းလင္းရာမွာ ဖရန္စစ္ဖူကူယား မားက အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ရွင္းလင္းရာမွာ ဖရန္စစ္ဖူကူယား မားကအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အခန္း က႑ကို မပစ္ပယ္ေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးေပးမီးေမာင္းထိုး ေျပာပါတယ္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ေတြက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ေနရာကို အစားထုိးေဆာင္ရြက္လုိ႔ မရဘူးလို႔ဆိုလို တာပါ။
ဒီေနရာမွာ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား ေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္က စိတ္ဝင္စားစရာ ပါ။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြဟာ အာဏာ ရွင္အစိုးရျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖုိ႔ လူထုကို စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားႏုိင္ေပမဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမ တုိင္းမွာ လူထုကေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးႏုိင္ မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ိဳးကိုေတာ့ စည္း႐ံုး ထူေထာင္ ႏုိင္စြမ္းမရွိဘူးလို႔ ဖရန္စစ္ဖူကူ ယားမားက ဆုိထားပါတယ္။
တတိယ အဆင့္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအစုိးရအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုေမွ်ာ္ လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ အရာေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္စြမ္းရွိရပါ မယ္တဲ့။

ျပည္သူလူထုေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေန တဲ့အရာေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ဆိုတာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီးအေနနဲ႔ ငါတုိ႔ လည္း ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို ခံစားရပါတယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ လာေအာင္ တည္ေဆာက္ဖန္တီးရယူဖုိ႔ပါ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ ဝင္ေငြနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ ေပးဖုိ႔ပါ။
 ေနာက္တစ္မ်ိဳးေျပာရရင္ အေျခခံ လူတန္းစားရဲ႕ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး ဖု႔ိပါ။
သမုိင္းအရ ေျပာရရင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ၾဒီအယူအဆကို တစ္မ်ိဳးလွည့္ေျပာရရင္ လူလတ္တန္းစား အလႊာပါးေနၿပီဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီအကူးအ ေျပာင္းဟာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမွာပါ။

ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ နည္းနာအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ခ်က္ကိုအဓိကေဆြး ေႏြးလိုပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူလူထုအမ်ားစု ႀကီးရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရး ပါ။ ပိုလန္ႏုိင္ငံဟာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကေန ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဆီ ကူးေျပာင္းတဲ့ အခါ တျခား ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေတြလုိပဲ ႏုိင္ငံ ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။
ပိုလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အားသာ ခ်က္က ပုဂၢလိကပိုင္မျပဳလုပ္ခင္ တရားစီ ရင္ေရးစနစ္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အရင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္တဲ့အ ခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လုိသူအားလံုးက တန္းတူရည္တူပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ပို လန္ႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ရွင္သန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ားႀကီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
 ႐ုရွားႏုိင္ငံမွာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ခုိင္မာအားေကာင္းမႈ မရွိေသးခင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးကုိ ဒေရာေသာပါးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဓနဥစၥာနဲ႔ ၾသဇာအာဏာအ မ်ားစုဟာ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူနည္းစု လက္ထဲ စုၿပံဳေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီ လက္ တစ္ဆုပ္စာ လူနည္းစုေတြဟာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ သယံဇာတအရင္းအျမစ္နဲ႔
စက္မႈလုပ္ငန္း ေတြရဲ႕ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပါ တယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွာ အာ ဏာအားျပဳေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိတဲ့ ဗလာဒီမာ ပူတင္လုိ ပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးက ကာလရွည္ၾကာ သမၼ တအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနႏုိင္တာပါ။

အေျခခံလူတန္းစားျပည္သူလူထုအမ်ား စုႀကီးရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေရး ကိစၥမွာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကို နမူနာထားေဆြး ေႏြးလုိပါတယ္။
ဘရာဇီးႏုိင္ငံက ဒီျပႆနာ ကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွစ္ရပ္ကုိ ပင္မအေျခခံထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ မဟာဗ်ဴဟာက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့့ မိ သားစုေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးတဲ့ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ (Bolsa Famila) ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေငြရယူခ်င္တယ္ဆုိ ရင္ မိဘေတြလုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ ရွိပါတယ္။
 ဒါကေတာ့ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းပို႔ပညာသင္ခုိင္းရၿပီး ကာကြယ္ ေဆးပံုမွန္ထိုးေပးရတာပါ။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီလူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ (Bolsa Famila) ဟာ အလားတူ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ခ်င္း ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ကမၻာေပၚမွာအႀကီးဆံုးပါ။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ဘရာဇီး ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ လႊမ္း ၿခံဳေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
 ေနာက္ မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္နဲ႔ အလုပ္သ မားအခြင့္အေရးေတြကို ျပည္သူလူထု တစ္ ရပ္လံုး ခံစားႏုိင္ေအာင္ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္တာပါ။ ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ခုိင္မာအားေကာင္းေစခ်င္တယ္ ဆုိရင္ အေျဖကေတာ့ ႐ုိး႐ုိးကေလးပါ။ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူလူထုအမ်ား ႀကီးရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ ေပးရပါလိမ့္မယ္။

ဒီအခ်က္ေတြ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္မတို႔ တုိင္းျပည္မွာ မရွိေသးဘူးဆုိရင္ေတာ့ အေျဖကရွင္းပါတယ္။
 ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ဆိုသလုိ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ကိုယ့္အခြင့္ အေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကႏုိင္ငံေရးအရ ႏုိးၾကားတက္  ၾကြၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ဒီႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီးျဖစ္ေန တယ္ဆုိတာကုိ သမုိင္းက သက္ေသျပထား ၿပီးပါၿပီ။

REF:
Journal of Democracy (January/February 2014)
Political and Economic Lesson From Democratic Transitions
by Isobel Coleman and Terra Lawson-Remer


(အတဲြ ၁၊ အမွတ္ ၁ ေခတ္ရနံ႔ထဲက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကုိ အြန္လုိင္းစာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္
လင့္က https://www.facebook.com/pages/Khit-Ya-Nant-%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B6%E1%82%94-%E1%80%99%E1%80%82%E1%81%A2%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8/743029699063513
ျဖစ္ပါတယ္။)
.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved