ဒီလထုတ္ The Irrawaddy မဂၢဇင္းကုိ iPad နဲ႔ ၾကည့္ႏုိင္ၿပီ

Tuesday, April 8, 2014

~
 .
ဒီလထုတ္ The Irrawaddy မဂၢဇင္းကုိ ျမန္မာျပည္က စာအုပ္ဆုိင္အမ်ားအျပားမွာ ဝယ္ယူႏုိင္သလုိ  iPad နဲ႔လည္း ဆဲြယူ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါၿပီ။
 
.
လိပ္စာက https://itunes.apple.com/us/app/the-irrawaddy/id806136271?ls=1&mt=8 ျဖစ္ပါတယ္။
 
.
ဆက္စပ္ -

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved