ပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ဖုိ႔ သေဘာတူ

Friday, May 23, 2014

အခုတေလာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္း/ ပြင့္) နဲ႔ NLD ပါတီတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ ရွားမႈ ေတြ အရွိန္ျမင့္မားေနခ်ိန္မွာပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီက သူတုိ႔ေဆြးေႏြး အၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး အခက္ေတြ႔ေနတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္မယ္လို႔ သေဘာတူ လုိက္ၾကပါၿပီ။
ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ

အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္မယ္ ဆုိရင္ -
၁။  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕  ၇၅% ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူရမယ္
၂။ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုးရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္က ေထာက္ခံရမယ္...


ဆုိၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက  ျပ႒ာန္းထားတာပါ။


အခု ၃၁ ဦး ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီက အခု ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ အခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ပံု ၂ ပံု က ေထာက္ခံရင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ္ဆုိၿပီး သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 အဲဒီလုိ လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေထာက္ခံမႈ ရၿပီဆုိတာနဲ႔ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲကေန ဆႏၵမဲေပး ပိုင္ခြင့္ ရွိသူအားလံုး ရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံရင္ အတည္ျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ စကားရပ္အစား လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ လာေရာက္ မဲေပးသူ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရင္ အတည္ျဖစ္တယ္ ဆုိၿပီး 
ေျပာင္း လဲဖုိ႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။ 

အဲဒီလို ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးမွာ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖုိ႔ သေဘာတူေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္မေရြး စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အခ်က္ကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ သေဘာမတူႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ အရင္တုန္းက စစ္တပ္နဲ႔ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လက္မခံႏုိင္ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆုိတဲ့ စကားလံုးထည့္သြင္းေရးကိုေတာ့ ၃၁ ဦး 
ေကာ္မတီက သေဘာ တူခဲ့တယ္လို႔ ဘီဘီစီသတင္းတပုဒ္မွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခုလို လြႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာ အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ေရး ၃၁ ဦးေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး သေဘာတူညီမႈရွိတာကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲက ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က သေဘာတူၿပီဆုိရင္ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ လာႏုိင္ပါ တယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ၃၁ ဦးေကာ္မတီက သေဘာတူခဲ့သေလာက္ကုိပဲ ျပင္ဆင္မႈ တကယ္ျဖစ္လာၿပီး ဥပေဒ အတည္
ျဖစ္လာဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ မေသခ်ာေသးပါဘူး။ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved