နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ျပန္လာဖုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရဖိတ္ေခၚ

Thursday, July 24, 2014

 ~
နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ MSF ကုိ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတ့ဲသေဘာ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရက ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း

ဒီကေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၃ က ေၾကညာခ်က္တေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ေၾကညာခ်က္မွာ ဇူလုိင္ ၂၃ လုိ႔ ရက္စဲြ တပ္ပါတယ္။

"ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵကုိ အေလးထားလ်က္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါရန္"  ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႔က ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ လုိ႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႔ ၂၄ ဖဲြ႔ရိွတယ္။
အဲဒီအဖဲြ႔ေတြမွာ နုိင္ငံျခားသား၀န္ထမ္း ၇၂ ဦး၊ ျမန္မာျပည္တြင္းဝန္ထမ္း ၁၁၃ ဦး လုပ္ကုိင္ေနတယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

 ဒီအဖဲြ႔ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးထားတာကုိ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပရရင္ ..


  • က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
  • ေရေကာင္းေရသန္႔ရရိွေရး၊
  • အာဟာရဖံြ႔ျဖဳိးေရး၊
  • သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊
  • ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊
  • အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံေရး၊
  • စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
  • ပညာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
  • GENDER (က်ား/မ)အေျချပဳ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔က MSF ကုိ ျပည္နယ္တြင္း  က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြ  ရပ္ဆိုင္းဖို႔ ေျပာတ့ဲအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပုိင္းမွာ နားခ့ဲပါတယ္။

 MSF က ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ခုမွာ  ေဆးခန္းေတြ ပိတ္ခ့ဲပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ အစျပဳဖုိ႔ လမ္းပြင့္သြားတ့ဲသေဘာလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။
 MSF ကုိ စာေပးပုိ႔အေၾကာင္းၾကားတ့ဲနည္းနဲ႔ တရား၀င္ ဖိတ္ေခၚတာ မရိွေသးဘူးလို႔ ဧရာ၀တီက ဒီမနက္ စုံစမ္း သိရိွရပါတယ္။

ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ ေျပာခြင့္ရအရာရိွ ဦး၀င္းျမိဳင္ကုိ

ဧရာ၀တီက ဒီမနက္  ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။

သူတုိ႔ဆီမွာ ဒီေန႔ထုတ္ သတင္းစာ မေရာက္ေသးတ့ဲအတြက္ သတင္းစာမွာပါတ့ဲ

ဒီေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး  တစုံတရာ ေျပာနုိင္မယ္မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ရွင္းျပပါတယ္။

အစုိးရသတင္းစာပါေၾကညာခ်က္ နဲ႔ ဆက္စပ္သတင္းလင့္တခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 
.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved