ေပးစာ - ေဆး႐ံုေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ လမ္းပ်က္

Sunday, October 24, 2010

သို႔
Irrawaddy
ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မဥကၠလာပ (င) ရပ္ကြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ယႏၱရားဝင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္မွာ မယ္လမုဘုရားႏွင္႔ ကပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္မွ သုဓမၼာလမ္းမသို႔ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ (၂၅) ေပအက်ယ္အဝန္းရွိ ရပ္ကြက္သို႔ အဝင္အထြက္လမ္းမ တခုရိွပါသည္။ ၎လမ္းမၾကီးမွာ ယခင္က အမ်ားျပည္သူ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာ အသံုးျပဳေနေသာ လမ္းတလမ္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ လမ္းထိပ္တြင္ OSC ေဆးရံုၾကီး ဖြင္႔လွစ္ျပီး ေျခာက္ထပ္အေဆာက္အဦးမ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္လွ်ပ္ရွိ၍ ၎လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကားၾကီးမ်ား ဝင္ထြက္သြားလာျပီး စည္းကမ္းမ႔ဲေရမ်ား အသံုးျပဳ၍ လမ္းေပၚတြင္ ေရမ်ားအျမဲဝပ္ေနပါသျဖင္႔ ယခုလမ္းမွာ လံုးဝအသံုးျပဳ၍မရေအာင္ အေျခအေနဆိုးေနပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာရန္အတြက္ မ်ားစြာအခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသည္။
OSC ေဆးခန္းသို႔ လမ္မ်ားျပဳျပင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း လံုးဝဂ႐ုမစိုက္ဘဲ စည္းကမ္းမဲ႔စြာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။

၎ OSC ေဆးခန္းမွပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးေအာင္ျမင္႔ႏွင္္႔ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဝင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟ ုစံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ ၎ OSC ေဆးရံု၏ ေျမမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွပိုင္ေသာေျမ ျဖစ္ပါသည္။ သိန္းတစ္ေသာင္းခန္႔တန္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကို ညြန္ခ်ဳပ္ဦးေအာင္းဝင္းမွ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိေသာ အခြင္႔အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္၍ သိန္းႏွစ္ရာေက်ာ္မွ်ႏွင္႔သာ ဝယ္ယူျပီး ၎ OSC ေဆးခန္းကိ ုဖြင္႔လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၎ OSC ေဆးရံုေနာက္ႏွင္႔ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ယႏၱရားဝန္ထမ္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးငါးေမြးကန္မ်ားကိုလည္း အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနညြန္ၾကားေရးမွဴး၏ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ သိမ္းယူကာ ေျမဖို႔ျခံခတ္ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရပါသည္။

သို႔ပါ၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္ အသံုးျပဳေနေသာလမ္းကို အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးပါရန္ႏွင္႔ အဂတိလိုက္စားသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမ်ားမွ လိုအပ္သလို အေရးယူေပးပါရန္ Irrawaddy မွတဆင္႔ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved