ဧရာဝတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဂ်ာနယ္၊ မၾကာမီ လာမည္

Tuesday, October 26, 2010

ဧရာဝတီ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးထုတ္ ဂ်ာနယ္ကို မၾကာမီ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အလြဲသံုးစားျပဳ၍ မဲဆြယ္ေနသည့္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၊ စိတ္မေအးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ျပႆနာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ အျမင္၊ ဦးတင္ဦး၊ ေဝႏွင္းပြင့္သုန္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ဟာသသတင္းမ်ား၊ ဦးရုကၡစိုး နတ္ေပါင္းမွားျခင္း၊ ဟန္ေလးႏွင့္ဘီရုမာတို႔၏ ကာတြန္းမ်ား၊ မၿပီးႏုိင္မစီးႏိုင္ အရုဏ္ဦးမွာ ဖူးသည့္ၾကာစတာေတြကို ဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာနက္ကေန အလြယ္တကူ ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေဖာမက္နဲ႔လည္း စီစဥ္ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved