ဖဲႀကိဳးနက္ဆရာ၀န္မ်ား ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္

Thursday, December 24, 2015

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ သခၡတၱတုိက္နယ္ေဆးရုံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္  ေဒါက္တာမင္းမင္းစိုး ႏွင့္ ေဒါက္တာ မို႔မို႔လင္းတို႔ ၂ ဦး ကုိ NLD ပါတီ ၏  စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ပါဝင္သည္ဟု စြပ္စဲြတုိင္ၾကားမႈအေပၚ ဖဲႀကိဳးနက္ဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႕က ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ သေဘာထား    ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဖဲႀကိဳးနက္ဆရာဝန္မ်ားေၾကညာခ်က္

၁။ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဆရာဝန္ႏွစ္ဦးအား ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ တိုင္တန္းျခင္းကို ဌာနဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ " ပါတီႏိုင္ငံေရး" ႏွင့္ မပတ္ သက္လိုပါပဲလ်က္ " အထူးကုခရီးစဥ္" အခ်ိဳ႕ဗန္းျပလ်က္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ရေသာ သက္ေသသာဓက မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အသြင္ကူးေျပာင္းေနစဥ္ကာလမ်ိဳးတြင္ အႏိုင္ရပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာ   ညႇိဳးႏြမ္းေစႏိုင္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အရင္းျပဳလ်က္ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္အား ရံွဳ႕ခ်ပါသည္။

၃။ စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစ္ေလ်ာက္လံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖဲႀကိဳးနက္ လႈပ္ရွားမႈ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔မွ စိုးရိမ္မကင္းစြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိပါသည္။

၄။ စံုစမ္းစစ္ေဆးၾကမည့္ ဌာနဆိုင္ရာ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားနည္းလမ္းတက် ၊ တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆး အစီရင္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါသည္။

၅။ အေၾကာင္းတစံုတရာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆရာဝန္ႏွစ္ဦးအား မတရားနစ္နာေစျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ ဖဲႀကိဳးနက္ဆရာဝန္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္ဝိုင္းရံသြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved