ဒါေတြ သတိျပဳ

Thursday, November 4, 2010

သ႐ုပ္ေဖာ္ - ဟန္ေလး
ေလ့လာသူေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရွ႕မွာ မဲပံုးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ိတ္ပိတ္ရဲ႕လား။
Were the ballot boxes sealed correctly in the presence of observers and agents?

မဲစာရြက္ေတြကို ပို႔တဲ့ကားနဲ႔အတူ ေလ့လာသူေတြ အမတ္ေလာင္းေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အတူလိုက္ခြင့္ ျပဳရဲ႕လား။
Were observers and candidate agents allowed to accompany the vehicle transporting the ballots?

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved