မဲမေပးဘဲေနပုိင္ခြင့္ရွိ စာရြက္ျဖန္႔ေ၀ေသာ NLD ပါတီ၀င္မ်ား ေႏွာင့္ယွက္ခံရ

Saturday, November 6, 2010

ယေန႔နံနက္ပုိင္းက သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ရန္ေျပ ရယကရုံးတြင္ ေခၚေဆာင္ထားခံရေသာ NLD ပါတီ၀င္တဦးႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved