အစုိးရ လုိေသးသလား

Friday, February 18, 2011


ဒီေန ့ျမန္မာ့အလင္း (စာ ၉) ေၾကာ္ျငာ

3 comments :

 1. Anonymous said... :

  အစုိး၇ လုိပါတယ္။
  မီးရိွဴ ့ဖုိ ့ ေလ။

 1. Anonymous said... :

  မီးမေလာင္မီ (မီးသတ္ဦးစီးဌာန တာဝန္မ်ား) ။

  ေျမလိုခ်င္ ေစ်းလိုခ်င္လို ့ ျမိဳ ့ေတာ္ဝန္ အပါအဝင္ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရိႈးမီးမ်ားကို အမိအရ ဖမ္းျပီး အပစ္ေပး အေရးယူပါ။ အျပတ္ရွင္းပါ။


  မီးေလာင္မႈ ့နည္းေအာင္ လ်ွပ္စစ္ စြမ္းအင္ ပံုမွန္ေပးနိုင္ေအာင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ တိုက္ပဲြ ဝင္ပါ။ ဖေယာင္တိုင္မီး ထြန္းျပီး စာၾကည့္ေနရေသာ ဘဝမွ အခ်ိန္ျပည့္လ်ွပ္စစ္ စြမ္းအင္ရရိွေအာင္ တိုက္ပဲြဝင္ပါ။

  မီးသတ္ဦးစီဌာန က မီးသတ္အလုပ္မလုပ္ နအဖ ခိုင္းတဲ့ အလုပ္ အီးေရာင္ဝါး အလုပ္ေတြကို ေရွာင္ပါ။

  မီးသတ္ရာမွာ လူခ်မ္းသာအိမ္ အာဏာရွင္ အိမ္ေတြ နဲ့ ေငြေၾကးေပးနိုင္တဲ့အိမ္ေတြကိုသာ အဓိကထား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာ ကို ေရွာင္ပါ။ လက္စားမႈ ့လံုးဝကင္းစင္ေအာင္ လုပ္ပါ။

  သဘာဝ ဓါတ္ေငြ ့မွ ေရာင္းရေငြမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္သယံဇာတမွ ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားကို မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ရသင့္သေလာက္ရ ယူျပီး အဆင့္ျမင့္ မီးသတ္ကားမ်ား မီးေလာင္ရာတြင္ တာဆီးနိုင္မည့္ အသံုးတည့္မည့္ မီးသတ္ အသံဳးအေဆာင္ပစၥည္မ်ား ဝယ္ယူစုေဆာင္း ထား နိုင္ေအာင္ လုပ္ပါ။

  ျပည္သူလုထုအား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး တစ္အိမ္ေထာင္ ဘယ္ေလာက္ ေပးရမည္ဟု ဆိုကာ အတင္းအဓမၼ လူထု ထံမွ ေငြးေၾကးေကာက္ခံ နိပ္စက္သည္မ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ပါ။

  နိုင္ငံေတာ္ကို မီးေလာင္မႈ ့နည္းပါးေအာင္ ဘယ္လို အေဆာက္အဦးေတြေဆာက္သင့္တယ္ ေဆာက္နိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္ ကူညီမယ္။ မီးေလာင္မႈ ့အနည္းဆံုး ျဖစ္မည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းပါ။

  ျပည္သူမ်ား တဲအိမ္ဘဝက ေန တိုက္အိမ္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ စစ္မွန္ေသာ တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရး မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျပီး လူနည္းစု နအဖ စစ္ေခါင္ေဆာင္ မ်ားမိသားစု စီးပြားေရးနွင့္ တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္စီပြားေရးမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ပါ။

  လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လ်ွပ္စစ္ၾကိဳးမ်ားကို မီးသတ္ဝန္ထမ္းမ်ားက စစ္ေဆးျပီး လ်ွပ္စစ္ ဌာနကို ခ်က္ခ်င္ အသစ္ ျပင္ စိုက္ထူနိုင္ေအာင္ အေၾကာင္းၾကားပါ။

 1. Anonymous said... :

  ေဟ့ ေဟ့..........
  ကယ္ၾကပါဦး......ကယ္ၾကပါဦး..... မီးသတ္ဌာနကို မီးေလာင္ေနလို႔.....

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved