လမ္းမမ်ားေပၚက တိုက္ပြဲေအာင္လံ

Monday, February 7, 2011

ၾကည္ေမာင္သစ္

တူနီရွားနွင့္ အီဂ်စ္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ျပည္သူတို႔၏ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ေဒါသ ေပါက္ကြဲသံမ်ား မိုးႀကိဳးကဲ့သို႔ ဟိန္းလ်က္..။

တူနီးရွားနွင့္ အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔၏ အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရး လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဟုန္သည္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ လင္းထိန္လ်က္..။

တုိက္ပြဲ၀င္ျပည္သူတို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲတပ္ဦးဆီသို႔ သူ႔ ထက္ငါ ေရွ႕အေရာက္ ခ်ီတက္လ်က္..။

အာဏာရွင္ စစ္ပုလိပ္မ်ားနွင့္ ဘတျပန္၊ က်ားတျပန္ ရင္ဆိုင္လ်က္..။

ဤသို႔ျဖင့္ တူနီးရွားႏွင့္ အီဂ်စ္ျပည္သူမ်ား ေအာင္ပြဲခံလိုက္ၾကၿပီ။ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူတို႔၏ ေအာင္လံမ်ား လမ္းမမ်ားေပၚ၌ တလြင္လြင္ လြင့္ေနေလၿပီ။


အာဏာရွင္ တူနီးရွားသမၼတ အာဏာပလႅင္ထက္မွ ဆင္းေျပးရသည္သာမက ႏိုင္္ငံမွပင္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ရၿပီ။ ေက်ာက္သံပတၱျမားႏွင့္ ေရႊတန္ခ်ိန္လို္က္ ခိုးထုတ္သြားသည္ဟု ဆိုသည္။

အာဏာရွင္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ႏွင့္ စီးပြားဘက္လူခ်မ္းသာ သူေဌးႀကီးတို႔ မတရားယူထားေသာ ရတနာဥစၥာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ျပည္သူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ အာဏာရွင္ အလိုေတာ္ရိ ႏိုင္္ငံေရးသမားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ေမာင္းထုတ္ပစ္ၾကသည္။

ဤသည္ကား လမ္းမမ်ားေပၚက ေအာင္ပြဲ မဟုတ္တံုေလာ..။
အာဏာရွင္ကို အာဏာပလႅင္ထက္မွ ဆြဲခ်ေမာင္းထုတ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လမ္းမမ်ားေပၚက ေအာင္ပြဲ မဟုတ္တံုေလာ..။
တူနီရွားႏွင့္ အီဂ်စ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္တူးဖယ္ရွားပစ္လုိက္ႏိုင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္တံုေလာ..။

ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံမွ အာဏာရွင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာအနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုနွင့္ ပံုစံတထပ္တည္း၊ တမ်ိဳးတစားတည္းေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ၿဖိဳခ်ေျခမႊဖ်က္ဆီးပစ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုကမူ ေခါင္းေဆာင္မႈ မျပတ္သားျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္ေန၀င္းကိုသာ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္တူးဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။ ယေန႔တိုင္ စစ္အာဏာရွင္သန္းေရႊ၏ ဖိႏွိိပ္မႈအရပ္ရပ္ကို တိုက္ပြဲပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ က်ားကုတ္က်ားခဲ တိုက္ခိုက္ ေတာ္လွန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

ထိုတိုက္ခိုက္ေတာ္လွန္မႈ ေအာင္ျမင္္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္မက်န္ တူးေဖာ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္ပါမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တရပ္လံုး၏ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားနိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ပါေေသာ္လည္း စူးစမ္း (ေခၚ) ခ်မ္းေအး (ေခၚ) stupid (ေခၚ) ကလန္၊ ကၽြန္တင္ၿမ၊ ငခ်စ္လိႈင္၊ ေက်ာ္၀င္း၊ ေန၀င္းေမာင္၊ ေဇာ္ဦး၊ သန္႔ျမင့္ဦး၊ ေအာင္ႏိုင္ဦးစသည့္ အာဏာရွင္ အလိုေတာ္ရိ ေခတ္ေဟာင္းလက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ရူး ရူးေနသူမ်ားက တိုင္းရင္းသားၿပည္သူမ်ားကို အေတြးအေခၚ၊ အသိအၿမင္ လြဲမွားေအာင္ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။

သူတို႔တေတြက စစ္အာဏာရွင္သန္းေရႊကို လမ္းမေပၚထြက္တိုက္၍ မေအာင္ျမင္နိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ၀ါဒျဖန္႔ေပးေနႀကသည္။ ဒူးေထာက္အရံႈးေပးၿပီး အာဏာရွင္သန္းေရႊ ခ်ခင္းသည့္ႏိုင္ငံေရးအစီအမံ လမ္းေၾကာင္းအတို္င္း ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း political space ကို တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕သြားရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ နည္းမ်ိဳးေပါင္းစံုျဖင့္ တိုက္တြန္း ေဆာ္ၾသေပးေနၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္ဘက္က ေရွ႕ေနလိုက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တရပ္လံုးကို “ဆြဲခ်” လုပ္ေနႀကသည္။

ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ဆင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မိုးေပၚက် ေရႊကိုယ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုသူမ်ားကလည္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုနွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္အာဏာရွင္အလိုက် အလွဆင္မြမ္းမံေပးရန္ အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေပၚလာၾကသည္။

အမွန္စင္စစ္မူ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုးက ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကဲ့သို႔ လမ္းမမ်ားေပၚသို႔ထြက္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို အျမစ္မက်န္ တူးေဖာ္ေတာ္လွန္ပစ္သည့္ “အႀကမ္းမဖက္ လူထုတိုက္ပဲြ” နည္းလမ္းရွိသည္။ အာဏာရွင္တို႔၏ လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္အႏိုင္ယူသည့့္ “လက္နက္ လက္နက္ခ်င္း” နည္းလမ္းရွိသည္။ ဤနည္းလမ္းနွစ္ခုစလံုးကို တေပါင္းတစည္းတည္း မိမိရရခ်ိတ္ဆက္က်င့္သံုးသည့္ နည္းလမ္းလည္းရွိသည္။

သန္းေရႊ၏ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကင္းမဲ့လြန္းသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔ ဒုကၡေတြ ပင္လယ္ေ၀ေနၾကရသည္။

အဓမၼ လယ္ယာသိမ္းခံရျပီး “လယ္ယာစီးပြားပ်က္ကပ္ ဆိုက္” ခံေနရသည့္ လယ္သမားမ်ားရွိသည္။ အလုပ္လုပ္ရင္းငတ္ေနရသည့္ “ေဖါင္စီးရင္း ေရငတ္” အလုပ္သမားမ်ား၊ တေန႔လုပ္တေန႔စားမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားရွိသည္။ အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖိႏွိိပ္ခံ ဘာသာေပါင္းစံု ဘာသာ၀င္မ်ားရွိသည္။ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ပစ္ပယ္ခံရ၍ ၾကပ္တည္းေနသည့္ လူလတ္တန္းစား ျပည္သူမ်ားရွိသည္။ ဤအလႊာေပါင္းစံုမွ ျပည္သူမ်ားသည္ လမ္းမမ်ားေပၚသို႔ ထြက္၍ အၾကမ္းမဖက္ လူထုတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရမည္။ တျခားနည္းလမ္းမရွိ။ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ နိုင္ငံေရး အခြင့္အခါေကာင္းကို ေစာင့္စားရင္း အႀကမ္းမဖက္ လူထုတိုက္ပဲြကို အႀကိတ္အနယ္ဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ျပင္ထားၾကရပါမည္။

ထိုနည္းတူစြာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏ တန္းတူေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္ဖိႏွိပ္ခံေနရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားတို႔သည္လည္း လက္နက္ကိုင္၍ စစ္အာဏာရွင္စစ္တပ္ကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္မွတပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အသီးသီးတို႔က တပ္မေတာ္မ်ားဖြဲ႕၍ အာဏာရွင္စစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တပ္မေတာ္မ်ားကမူ စစ္အာဏာရွင္၏စစ္တပ္ကို ယခုတြင္ပင္လွ်င္ အမွည့္ေျခြ ေျခြလ်က္ရွိသည္။

ေအာင္ပြဲခံ တူနီးရွားႏွင့္ အီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ လမ္းမမ်ားေပၚက အာဏာရွင္သန္းေရႊ ေမာင္းထုတ္ပြဲ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္သံမ်ားနွင့္ တိုက္ပဲြေအာင္လံမ်ား ျခိမ့္ျခိမ့္သဲေတာ့မည္မွာ မေ၀းလွေတာ့ေၾကာင္းပါဗ်ား။ ။

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ျပည္တြင္းမွ ေပးပို႔သည္။ ေရးသားေပးပို႔သူ၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္ပါသည္။)

1 comments :

 1. timothy said... :

  စစ္တပ္ထဲကအဖိနွိပ္ခံနင္းၿပားတပ္သားမ်ား၊မဟုတ္မာမွန္သမ်ွအကုန္လုပ္အကုန္ေရာင္းစားေနေသာဂိ်ဳကုပ္ဂနၵဴးဂ်ီးသန္းေရွြရဲ့မတရားလုပ္ရပ္မ်ားကိုမခံမရပ္ၿဖစ္ေနေသာရဲေဘာ္မ်ားကိုလဲလူထုဘက္ပါလာေအာင္စည္းရံုးထားရမယ္။
  အီဂ်စ္စစ္တပ္ရဲ့ၿပည္သူလူထုကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့နမူနာေကာင္းမ်ားၿပၿပီးဗမာတပ္ကိုပညာေပးႀကပါ။
  အစိုးရေတြဟာယဥ္ေက်းၿပီးလူမ်ိဳးႀကးီူၿပီသရင္
  လူထုအင္အားသိပ္ႀကီးလာရင္ရာထူးကသကၡါရွိရွိဘဲဆင္းေပးလိုက္တယ္။
  ရိုင္းစိုင္းတဲ့ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့စစ္တပ္ကိုေခၚၿပီးၿပစ္သတ္ခိုင္းတာဘဲ။
  ဗိုလ္သန္းေရွြလိုမိန္းမရွြင္အဆင့္ေလာက္သာရွိသူကေတာ့
  သူကိုယ္တိုင္စစ္တပ္လုပ္ၿပီးအေၿမွာက္နဲ႔ထုတာဘဲ။
  စစ္တပ္ကိုကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္စည္းရံုးမွလူအေသအေၿပာက္နဲမယ္။
  ေနာက္တခုကၿပစ္တဲ့လူရိုင္းမ်ားမၿပစ္နိုင္ေလာက္ေအာင္မ်ားတဲ့လူအုပ္သန္းနဲ႔
  ခ်ည္ၿပီးအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာတၿပိဳင္ထဲေတာ္လွန္ႀကဘို႔လိုလိမၼယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved