ဘာ့ေၾကာင့္ ဘယ္လုိ

Tuesday, March 22, 2011


မတ္လ(၁၄) (၁၅) နဲ႕(၁၆)ရက္ေန႕မ်ားက ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ မုိးတိမ္ေတာင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလျပင္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္းမွ ေရလုပ္သားအမ်ားအျပားဟာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ေမွ်ာပါမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ မုိး/ဇလပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သူ႕ေဆာင္းပါးမွာ ရွင္းျပထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ ၂၂ ရက္ကေန ၂၆ ရက္ေန႔အတြင္းမွာလည္း မုိးတိမ္ေတာင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနဦးမွာမုိ႔ ပင္လယ္တ၀ႈိက္ေန ျမန္မာလူထု သတိရွိၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဆာ္ၾသလုိက္ရပါတယ္။

ေရတြင္ငုတ္စိုက္ ရပ္နားျပီး ပုဇြန္ႏွင့္ငါးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ မွ ဧျပီလအထိ ငါးေျခာက္ႏွင့္ပုဇြန္ေျခာက္ လွမ္းေသာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႀကေသာ က်ားေပါင္(၁၂၅)စီးခန္႕ ေလျပင္းမိကာ ေမ်ာပါသြားႀကျပီး ေရတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ေႀကာင္း ႀကားသိရပါသည္္။ ေရလုပ္သား (၂၀၀၀)ခန္႕တို႕သည္ ၀ါးမိုး၀ါးကာတဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ကာ အဆိုပါလုပ္ငန္းကို ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိႀကပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရြာတည္ေနတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါကလည္း ထံုးစံလို ျဖစ္ေနပါျပီ။ အျခားငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္လည္း ေရလုပ္သား(၅၀၀)ခန္႕တို႕ဟာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရွိေနခဲ့ႀကပါတယ္။ ဖ်ာပံုျမစ္၀တြင္ ေက်ာက္ခ်၍ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ေနႀကေသာ က်ားေပါင္ ငါးႏွင့္ပုဇြန္ေလွမ်ားသည္ (၁၄-၃-၂၀၁၁)၊ (၁၅-၃-၂၀၁၁) ႏွင့္ (၁၆-၃-၂၀၁၁)ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္မႈကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ႀကရပါသည္။ ေလျပင္းမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္အရပ္မွ တိုက္ခတ္လာႀကျပီး တစ္ခါတစ္ရန္ တစ္နာရီ မိုင္(၆၀) မွ (၇၀)ခန္႕အထိ ျပင္းထန္ ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေလျပင္းမ်ားကို (၃)ရက္ခန္႕ဆက္တိုက္တိုက္ခတ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ငါးပုဇြန္ေရလုပ္သားမ်ား၏ ေလွမ်ား၊ ေဖါင္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား အားလံုး ခ်ီတို္င္မ်ားမွ ျပဳတ္ထြက္ကာ လြင့္ေမ်ာသြားခဲ့ႀကပါသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္မွ တုိက္ခတ္ေသာ ေလျပင္းမ်ားေႀကာင့္ ေလွမ်ားအားလံုးသည္ အေနာက္ေတာင္ဖက္အရပ္ ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ (open sea) သို႕ လြင့္ေမ်ာသြားခဲ့ႀကပါျပီး ေရတြင္ေမ်ာပါသြားခဲ့ႀကရာ၊ ဟိုင္ႀကီးကြ်န္းတြင္ လူ(၇၀၀)ခန္႕ ေသာင္တင္ေနခဲ့ေႀကာင္း ႀကားသိရပါသည္။ တပ္မေတာ္ေရယာဥ္မွ လူ(၆၀၀)ခန္႕၊ အျခားငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားမွ လူ(၂၀၀)ခန္႕ ဆယ္ယူရရွိခဲ့ပါသည္။ ေရေမ်ာသြားသူမ်ားတို႕သည္ က်ိဳကၡမီ၊ ေရး၊ ကိုကိုးကြ်န္းမ်ားအထိ ေမ်ာပါသြားခဲ့ႀကေႀကာင္း ကိုလည္း ႀကားသိရပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ လူေပါင္း(၁၀၀၀)ခန္႕ကိုမူ ျပန္လည္ဆယ္ယူမရရွိေသးေႀကာင္းသိရပါသည္။


အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚရျခင္းအေႀကာင္းကို စီစစ္ရာတြင္ ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ရာ ဖ်ာပံုျမစ္၀ေဒသတြင္ မုန္တို္ငးမ်ားက်ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အဆိုပါေဒသအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႕ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္မွ ေလေအးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ ေျမလတ္ပိုင္း ႏွင့္ ျမစ္၉ကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားကိုသာမက ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ဖက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ထူးျခားစြာတိုး၀င္လာခဲ့ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ဖက္ကမ္းေျခ သို႕ပင္ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ ေလေအးမ်ားတိုး၀င္မႈ အားေကာင္းခဲ့သျဖင့္ မတ္လတြင္ ေဆာင္းတြင္းႀကီး ကဲ့သို႕ေအးေနခဲ့ျပီး မိုးတြင္းႀကီးကဲ့သို႕ မိုးရြာေနခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ဖက္မွတက္လာေနေသာ ေႏြစြတ္စိုေသာေလေႏြးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းေလေအးတို႕ ေတြကဆံုေသာ ေနရာတေလွ်ာက္တြင္ ေလထုမတည္ျငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ ထို႕ေႀကာင္ မတ္လ(၁၄)ရက္မွစတင္ကာ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား သိသိသာသာ တိုး၍ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ အမ်ားဆံုးအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အစိုင္အခဲလိုက္ေတြ႕ရသျဖင့္ သတိေပးႏိုးေဆာ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

MCCW ၏ website တြင္ (၁၃-၃-၂၀၁၁)ေန႕စြဲျဖင့္ စိုက္ဆင္းေလျပင္း(downburst)တို႕၏ အႏၲရာယ္ကို ခန္႕မ်န္းမိသျဖင့္ စိုက္ဆင္းေလျပင္းအေႀကာင္းကို ပံုကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ (၁၅-၃-၂၀၁၁)ရက္ေန႕တြင္ ေလေအးမ်ားတိုး၀င္လာမႈေႀကာင့္ ေလထုမတည္ျငိမ္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာသျဖင့္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားပိုမို ျဖစ္ထြန္းလာေနေႀကာင္း ပံုကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ေဖၚျပေပးခဲ့ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေရျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားေႀကာင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ေဖၚျပေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အေႀကာင္းမွာ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ားကို တိုင္းယူေပးႏိုင္ေသာ ေရဒါတိုင္းထြာခ်က္မ်ား မရႏိုင္ ေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ား၊ စိုက္ဆင္းေလျပင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရပ္မွာ မက္ဆိုစေကးျဖစ္စဥ္မ်ား(meso scale phenomena) လို႕ေခၚပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ ေရျပင္ညီအတိုင္းအတာ မ်ားမွာ 10 Km စေကးမ်ား ျဖစ္ႀကပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ မိုးေလ၀သခန္႕မွန္းေရးတြင္ အသံုးျပဳေနေသာစေကးမွာ Synoptic scale ျဖစ္ပါတယ္။ ေရျပင္ညီစေကးမွာ 1000 Km ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မိုးတိမ္ေတာင္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ “အိတ္ေပါက္နဲ႕ဖါးေကာက္” သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ဒီလို စေကးအတိုင္းအတာေသးတဲ့ localized phenomena ေတြအတြက္ ေရဒါတိုင္းတာခ်က္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြတပ္ဆင္ဖို႕ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့တာ ၁၉၉၇ ကတည္းကပါဘဲ။ အခုအထိေတာ့ ႀကိဳးပမ္းရဆဲပါဘဲ။

ဒီႏွစ္မွာ လာနီညာကလည္း ဆက္ျဖစ္ဦးမယ့္သေဘာေတြ ျပေနတာရယ္၊ မတ္လဧျပီလမွာ အပူကလည္း တိုးလာဦးမွာရယ္ ဒီ ပဋိပကၡေႀကာင့္ လာမယ့္ ဧျပီလ နဲ႕ ေမလေတြမွာ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ကို အထူးသတိျပဳႀကဖို႕ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အခုလာမယ့္ မတ္လ(၂၃)ရက္ကေန (၂၅)ရက္ေန႕အထိ ကာလအတြင္း ေလေအးေတြတိုး၀င္လာစရာရွိေနပါတယ္။

MCCW

(၂၂-၂၆)ရက္ ေန႕အတြင္း အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကြ်န္းဆြယ္ ေတာင္ပိုင္းအထိ ေျမာက္ဖက္မွ ေလေအးမ်ား တိုး၀င္ လာဖြယ္ရွိ။

အေနာက္ေလစီးေႀကာင္းမ်ားအတြင္း ေမ်ာပါလာေသာ ေလဖိအားနည္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတစ္ခုေႀကာင့္ တရုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ေလဖိအားမ်ားရပ္၀န္းႀကီး ပိုမိုအားေကာင္းလာမႈ ေႀကာင့္ ေလဖိအားမ်ား ေတာင္ကုန္း (Ridge) တစ္ခုသည္ မတ္လ(၂၂-၂၆)ရက္အတြင္း အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ကြ်န္းဆြယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအထိ တိုး၀င္ လာမည္ ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

ယင္း၏အရွိန္ိေႀကာင့္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာနိုင္ျပီး၊ မိုးမ်ားလည္း ရြာႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား ပိုမို ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္သျဖင့္ အဆိုပါကာလအတြင္း မိုးတိမ္ေတာင္မ်ား အႏၲရာယ္ မ်ားကို သတိထားႀကရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ သာမာန္ အားျဖင့္ ေလသည္ တစ္နာရီလ်င္ မိုင္(၃၀-၃၅)ခန္႕သာ တိုက္ခတ္ ႏိုင္ႀက ေသာ္လည္း မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားမွျဖစ္ေပးေသာ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား၊ စိုက္ဆင္းေလျပင္းမ်ား၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္းမ်ား စသည္တို႕ႏွင့္ႀကံဳႀကိဳက္ပါ ေလသည္ တစ္နာရီလ်င္ မိုင္(၆၀-၇၀)ခန္႕အထိ ျပင္းထန္တတ္ျပီး လိႈႈ္င္းလည္း ႀကီးမားလာတတ္ႀကပါသည္။ သို႕ပါ၍ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ရွိ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္တြင္ သြားလာေနႀကေသာ သေဘၤာႏွင့္ေလွမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ မိုးတိမ္ေတာင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာ၀ေဘးမ်ားကို အထူးသတိျပဳႀကရန္ လိုအပ္ပါမည္။MCCW

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved