ေနျပည္ေတာ္ရဲ ့ လုိအပ္ခ်က္

Friday, April 1, 2011


ေနျပည္ေတာ္ ခမ္းနား၊ စည္ပင္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ရုပ္ထုႀကီး ေပၚေပါက္လာေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ကာတြန္းဆရာက အထက္ပါအတုိင္း သရုပ္ေဖာ္ထားသည္။

မူရင္း - http://www.irrawaddy.org/cartoon.php?art_id=5601

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved