၂၀၁၁ ကာတြန္းဆရာႀကီးမ်ား ကန္ေတာ့ပဲြ

Monday, April 25, 2011

ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ သက္ႀကီး ကာတြန္းဆရာႀကီးမ်ား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ ဓာတ္ပံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုေတြကို ကာတြန္း ေအာ္ပီက်ယ္နဲ႔ ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္တို႔ရဲ႕ facebook ကေန ရယူပါတယ္။

အကန္ေတာ့ခံ ကာတြန္းဆရာႀကီးမ်ား
ကာတြန္းခ်စ္ေဆြ၊ ကာတြန္းဆန္းထြန္း၊ ကာတြန္းျမင့္သိန္း၊ ကာတြန္းေျမဇာ
အကန္ေတာ့ခံ ကာတြန္းဆရာႀကီးမ်ားက ကာတြန္းဆရာႀကီး ေအာင္ရွိန္ကို ျပန္လည္ကန္ေတာ့ေနစဥ္
စံပ၊ မယ္ခ၊ ဖိုးဆိတ္ျဖဴ၊ ဦးစိတ္တို၊ ေမ်ာက္ညိဳတို႔ရဲ႕ ဘခင္ႀကီး ကာတြန္းေအာင္ရွိန္
ျပာဂေလာင္၊ ျပာလေခ်ာင္၊ ခင္ေခ်ာဆြိ၊ ဦးဆန္းထူးတို႔ ဖန္တီးရွင္ ကာတြန္းတင္ေအာင္နီ
ေရႊေဂါင္းေျပာင္ကို ဖန္တီးသူ ကာတြန္းေအာင္ေအာင္
ကမၻာရွားရဲ႕ ဘခင္ ကာတြန္းေငြၾကည္
စံေရႊျမင့္ရဲ႕ ဘခင္ႀကီး ကာတြန္းျမင့္သိန္း
ကာတြန္းခ်စ္ေဆြ
ကိုေမွာင္ကို ဖန္တီးတဲ့ ကာတြန္းေမာင္ေမာင္
ကာတြန္းေရႊမင္းသား

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved