ပီကင္း ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီ

Monday, June 13, 2011


ၾကည္ေမာင္သစ္၊ ဇြန္ ၁၃၊ ၂၀၁၁

ေျမာက္ကိုရီးယားအာဏာရွင္ ကင္ဂ်ံဳအီးလ္ …

အီရန္အာဏာရွင္နိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး …

အာဏာရွင္ေလာင္း သိန္းစိန္ …

ထိုထို ၃ ဦးတို႔သည္ ကမာၻ႔အာဏာရွင္တို႔၏ ဗဟိုခ်က္မ၊ တနည္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔အာဏာရွင္တို႔ မျဖစ္မေန ဦးတိုက္ရမည့္ ပီကင္းေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ အသီးသီး လာေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသတင္းမ်ားကို အမ်ားသူငွာတု႔ိ ေတြ႔ျမင္၊ ၾကားသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပီကင္းသို႔ လာေရာက္ ဦးတိုက္ၾကကုန္ေသာ အာဏာရွင္ ၃ ဦးအပါအ၀င္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ အာဏာရွင္အေပါင္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အသက္ကိုပင္လွ်င္ အရင္းတည္ၿပီး အံတု ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူတို႔နွင့္ ကမာၻ႔ျပည္သူတို႔ကို ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ရန္ ပီကင္းမွတပါး တျခားအားကိုးမွီခိုစရာ မရွိေတာ့ၿပီ။

ပီကင္းကလည္း သူ႔ကို ဆည္းကပ္သူမ်ား သက္ဆိုးရွည္မွသာ ထိုသူမ်ားကို လည္ဂုတ္ဆဲြၿပီး ျခယ္လွယ္ႀကီးစိုး အျမတ္ထုတ္ႏိုင္မည္ၿဖစ္၍ ထိုဆည္းကပ္သူမ်ားကို အာဏာလက္လြတ္ၿပီး ျပည္သူ႔ခံုရံုး အတင္ခံရမည့္ေဘးမွ ကယ္တင္ရန္၊ သံတမန္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအရ အစြမ္းကုန္ အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ “ႀကီး” ၅ “ႀကီး” အဖဲြ႔၀င္တိုင္း၌ ထားရွိရမည့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုမွ် မေစာင့္ထိန္းေတာ့ဘဲ ဗီတို တခ်က္လြတ္အာဏာကို အရွက္အေၾကာက္ အလ်ဥ္းကင္းမဲ့စြာ အလြဲသံုးစားျပဳၿပီး ကမာၻ႔အာဏာရွင္ အမ်ိဳးမိ်ဳးတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုကို အကာအကြယ္ ေပးလ်က္ရွိေလသည္။


ထိုေၾကာင့္ ကမာၻ႔အာဏာရွင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔က ပီကင္းသခင္ႀကီးမ်ား အားကိုးျဖင့္ သူတို႔အာဏာယစ္ပလႅင္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသူ မည္သူ႔ကိုမဆို ဖမ္းခ်င္တိုင္းဖမ္း၊ ခ်ဳပ္ခ်င္တိုင္းခ်ဳပ္၊ သတ္ခ်င္တိုင္းသတ္လ်က္ ရွိသည္မွာ ယေန႔မီဒီယာမ်ားတြင္ မေတြ႔ခ်င္အဆံုး၊ မၾကားခ်င္အဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို ၾကည့္ပါ။

ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ဖမ္းထားသည့္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားက ၂၂၀၀ ေက်ာ္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ား၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ သတ္ျဖတ္၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ရြာမီးရႈိ႕ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ …။ ကေလးစစ္သား၊ အဓမၼလုပ္အားေပး၊ ေပၚတာအထမ္းသမား၊ လူသားစင္စစ္ မိုင္းရွင္းကိရိယာ၊ ထိုထို မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာတို႔ကို စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ျပယုဂ္မ်ားအျဖစ္ အထင္အရွား ေတြ႔ေနရသည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ဘ၀ထက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူတို႔၏ဘ၀က ပို၍ပင္ဆိုးနိုင္ပါေသးသည္။

ယေန႔ အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ ကဒါဖီ၊ ဆီးရီးယားအာဏာရွင္ ဘာရွား အာဆပ္၊ ယီမင္အာဏာရွင္ ဆာလပ္တို႔က အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး တိုက္ပြဲ၀င္ အဖိႏွပ္ခံျပည္သူမ်ားကို ေန႔စဥ္နွင့္အမွ် ပစ္သတ္ေနၾကသည္။

ထိုတိုက္ပဲြ၀င္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႔၏ အသက္စြန္႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တခ်ိန္က “ကမာၻ႔အဖိနွိပ္ခံ ျပည္သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္” ဟူ၍ ရင္ေကာ့ျပခဲ့ၾကေသာ ပီကင္း “ကြန္ျမဴနစ္” ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားက ၀တၱရားမဲ့၊ တာ၀န္မဲ့၊ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေက်ာခိုင္းလ်က္ရွိေလသည္။ တိုက္ပြဲ၀င္ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔ျဖင့္ ကူညီကာကြယ္ေပးေနၾကေသာ ယူအက္စ္၊ အီးယူတို႔ကို စစ္ေရးအရ ရင္မဆိုင္ရဲ၍ ရင္မဆိုင္ဘဲေနေသာ္လည္း အာဏာရွင္မ်ားကို သံတမန္ေရးအရ အစြမ္းကုန္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိေနသည္။

အာဏာရွင္ ကဒါဖီတေယာက္ ယေန႔အေျခအေနေလာက္ မဆိုးမီ အေရးအခင္းကာလ အေစာပိုင္းက တ႐ုတ္ျပည္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႔သည္ ကတိုက္က႐ိုက္ တက္သုတ္ႏွင္ၿပီး ကဒါဖီနွင့္ေတြ႔ဆံုရင္း စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္သတင္းကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ ပီကင္း ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္ႀကီးမ်ားကား မသူေတာ္အာဏာရွင္ခ်င္း ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ အျပည့္အ၀ထား၍ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ အႏုစား၊ အရင့္စား အာဏာရွင္မ်ားကို ကာကြယ္ကူညီေနျခင္းပါတကား။

စင္စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးလိုသၿဖင့္ “ကြန္ျမဴနစ္” ဆိုင္းဘုတ္ မျဖဳတ္ေသးသည္ကလြဲ၍ ကြန္ျမဴနစ္အနံ႔အသက္ အေငြ႔ လံုး၀မရွိေတာ့သည့္ အတုအေယာင္ “ကြန္ျမဴနစ္” မ်ားသာ ျဖစ္ေနပါေပါ့လား။ အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ “ကြန္ျမဴနစ္” ၾကီးမ်ားပါေပ။

အမွန္စင္စစ္ကား ပီကင္းသခင္ႀကီးမ်ားသည္ ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ အမွတ္တံဆိပ္ ခတ္ႏွိပ္ေလသနည္း။ အနက္အဓိပ္ပါယ္ ဖြင့္ဆိုေလသနည္း။

ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ ကုန္ၾကမ္းရရွိေရးႏွင့္ ကုန္ေခ်ာေရာင္းခ်ေရးအတြက္ လက္လွမ္းမွီသမွ် နိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို သိမ္းပိုက္ၿပီး လက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီနိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုနီနိုင္ငံမ်ားအား လြတ္လပ္ေရးေပးရၿပီးေသာ အခါ၌လည္း ယင္းနိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာေစ်းကြက္ကို ဆက္လက္၍ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာစနစ္ကို ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒဟု ေခၚဆိုသည္။ ဤကား ပီကင္း ကြန္ျမဴနစ္ရင့္မာႀကီးမ်ား ဖြင့္ဆိုခဲ့ဖူးေသာ အဓိပၸာယ္တည္း။

ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သာတူညီမွ် အျပန္အလွန္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းအျဖစ္ ပီကင္းသခင္ႀကီး “ကြန္ျမဴနစ္” တို႔က အသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံေသာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ႏိုင္ငံ ဟုတ္ပါ၏ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ပီကင္းသခင္ႀကီး ကိုလိုနီ လက္သစ္၀ါဒီတို႔ အႏိုင္က်င့္၊ ဖိႏွိပ္၊ ခ်ယ္လွယ္သမွ် ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေလာ။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

မိုးေရခ်ိန္လက္မ ၈၀ ထက္မနည္းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စိမ္းစိုမဲေမွာင္ေနေသာ သစ္ေတာႀကီးမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ၾကၿပီ။ ေတာင္ကတံုးႀကီးမ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။ ဤသစ္ေတာႀကီးမ်ားက္ို ခုတ္ယူသယ္ေဆာင္သြားၾကပါၿပီ။ တရားခံလက္သည္ သည္ကား … “ပီကင္း ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီ” …။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးကုန္ေတာ့မည္ကို “သိ, သိ” ႀကီးႏွင့္ ..၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု၊ ခ်င္းတြင္း၊ ေရႊလီ၊ သံလြင္ျမစ္ရိုးတေလွ်ာက္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဆည္တမံမ်ားကို တခုျပီးတခု စာနာစိတ္မထားဘဲ ေဆာက္လုပ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား သယ္ယူႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကပါၿပီ။ တရားခံလက္သည္ သည္ကား…. “ပီကင္း ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီ” …။

လမ္းပမ္းဆက္သြယ္မႈမ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္၍ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စစ္ေတြမွ ကူမင္းသို႔ ေရနံပိုက္လိုင္းႏွင့္ ကားလမ္း၊ မီးရထားလမ္း သြယ္တန္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယူနယ္ျပည္နယ္မွ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႔ ထြက္ေပါက္ေဖာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ တရားခံ လက္သည္သည္ကား … “ပီကင္း ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီ” …။

ကမ္းလြန္နွင့္ကုန္းတြင္းတြင္ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ …၊ ေၾကးနီ၊ သတၱဳ၊ ယူေရနီယံနွင့္ ေရႊေငြေက်ာက္စိမ္း၊ သိမ္းႀကံဳးတူးေဖာ္ျခင္းကို ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနသည္။ တရာခံလက္သည္ သည္ကား … “ပီကင္း ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီ”

“ပီကင္း ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီ” ႀကီးမ်ားက ျမန္မာျပည္ထြက္ အဖိုးတန္ရွားပါးပစၥည္းမ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အေခ်ာင္ႏိႈက္ကာ ရယူေနရာ၊ ဘာမ်ား က်န္ပါေသးသနည္း။ တခုေတာ့ က်န္ပါေသးသည္။ ဤသည္ကား ဣတၳိလိင္ အမသတၱ၀ါတည္း။

တရုတ္ျပည္၌ လူဦးေရကန္႔သတ္ေရး မူ၀ါဒအရ က်ားသတၱ၀ါကမ်ားၿပီး မသတၱ၀ါက နည္းပါးလ်က္ရွိရာ ေရႊကိုယူသည္၊ ေငြကိုယူသည္၊ ၿပီးေတာ့လူကိုပါ ယူသည္ဟူေသာ ကုိလိုနီစနစ္၏ သ႐ုပ္သကန္ကား တေက်ာ့ျပန္၍ “တ႐ုတ္ဟန္” ၿဖင့္ ေပၚလာျပန္ၿပီ။

“ယူ” လို႔ရတာဟူသမွ်ကို သိမ္းႀကံဳးယူသြားၿပီးသည္၏ တဖက္တြင္ “သြင္း” လို႔ရတာဟူသမွ်ကို သိမ္းႀကံဳး သြင္းလာျပန္သည္။ သိမ္းႀကံဳးသြင္းလာသည္မ်ားကား လက္ညိွဳးထိုး၍ မလြဲႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည္။ တရုတ္လုပ္ စက္ပစၥည္း၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ အ၀တ္အထည္၊ စားေသာက္ကုန္၊ ႏို႔မႈန္႔အတု၊ ေဆး၀ါးအညံ့စားႏွင့္ အတု …။ ထိုမွ်ႏွင့္ အားမရႏိုင္ေသးသျဖင့္ ၾကက္ဥအတု စသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မျမင္ခ်င့္အဆံုး ျမင္ေနရသည္မွာ ေစ်းတကာနယ္အႏွံ႔ က်ယ္ပ်ံ႕လွသည္။ ေနာက္ထပ္သြင္းစရာဟူ၍ ရွိပါေသး၏ေလာ။

အခ်ဳပ္ကိုဆိုရေသာ္ ယေန႔ေခတ္သစ္၌ နိုင္ငံေရးေအာက္စည္း ေရာက္ရွိေနသူ အာဏာရွင္မ်ားကို နိုင္ငံေရး ရုပ္ေသးမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီး၍ ေခတ္သစ္ ကိုလိုနီစနစ္ကို က်င့္သံုးဖန္တီးေနသူတို႔ကား အျခားသူမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ကြန္ျမဴနစ္အမည္ခံ “ပီကင္း ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒီ” မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။

(ေရးသားေပးပို႔သူ၏ အာေဘာ္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။)

3 comments :

 1. Anonymous said... :

  တရုတ္ေတြက ပလူပ်ံ
  ကုလားေတြက အယူသန္
  အင္း...ျမန္မာေတြကေတာ့ အလွဴခံရေတာ့မလားမသိဘူး...ဧရာ၀တီေရ

 1. Anonymous said... :

  ေတာင္းစားရမွပါ။ အလွဴခံလုိ့ေတာ့ဘယ္မွာမွမရဘူး...
  အလွဴလုိ့ေတာ့ရတယ္။

 1. Anonymous said... :

  ေတာင္းစားၿပီးဆုိမွေတာ့ သူေတာင္းစားေတြေပါ့့ ေကာင္းၾကေ၇ာ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved