ခ်ိဳးႏွိမ္၍မရသည့္ ရွစ္ေလးလံုး စိတ္ဓာတ္

Monday, August 8, 2011

ရွစ္ေလးလံုး လူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ျမန္မာ့ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး သမိုင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်ိဳးအေကြ႕ တခုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကဲ့သို႔ပင္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ႀကီးသည္လည္း ၁၃၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုဟူ၍ နာမည္ႀကီးခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလံုးက ပို၍ပင္ အေရးပါသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ၂၆ ႏွစ္အၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဝးရာ အေမွာင္တြင္းသို႔ ပို႔ထားခဲ့ရာမွ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း ျပန္လည္ စီးဝင္ႏုိင္ေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအဝန္း ရဟန္းရွင္လူအေပါင္း ပါဝင္ လႈပ္ရွားေသာ အေရးအခင္းႀကီး တရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တခုတည္းအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီး ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားထဲတြင္ ေရွ႕တန္းက်သည့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီး တခုလည္းျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီးမ်ားတြင္ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီး မၿပိဳက်မီ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယလိုက္ခဲ့သည္ အထိ ေရွ႕တန္း ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚထားရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာေၾကာင့္ ယေန႔ ၂၃ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ တျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ရွစ္ေလးလံုးလူထု လႈပ္ရွားမႈႀကီးထဲမွ ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရေနဆဲဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈႀကီး မတုိင္ခင္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဖဆပလ ဦးႏုႏွင့္အဖြဲ႕ စသည့္ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီအက်ိဳး၊ အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳး၊ ပုဂၢလိက အက်ိဳးမ်ားကို ဦးတည္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံ ပါဝင္မႈ မရရွိဘဲ မႈန္ဝါးခဲ့ရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရေနဆဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားထဲတြင္ ႏွစ္ရွည္ ဒုကၡမ်ား ခံစားေရသည့္ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္ စသည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နယ္စပ္တြင္ ေနထုိင္၍ ျမန္မာျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္၊ ကိုဘိုၾကည္၊ မခင္ဥမၼာ၊ ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္း စသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဧရာဝတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ စသည့္ မီဒီယာ အဖြဲ႕မ်ား စသည္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ေစတနာစိတ္တို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သည္ အေရာင္မမွိန္ခဲ့ေပ။

ရွစ္ေလးလံုးက အစျပဳခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအား တိုးတက္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္က ထို ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္တြင္း၌ ၂၃ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ခိုတြယ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေထာင္တြင္း၌ အက်ဥ္းက် ခံကာ ပင္ပမ္းဆင္းရဲႀကီးစြာ ဒုကၡခံ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ခြဲခြာ၍ ေနေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးတို႔သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးေနာက္ တေပါင္း တစည္းတည္း ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ေခါင္းမာေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူတို႔၏ စစ္ဝတ္စံုမ်ားကို ခၽြတ္ကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ၿပီးဆံုးၿပီဟု ျပသသည္၊ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရသစ္က ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီဟုလည္း ေျပာေနေလၿပီ။ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာၿပီးခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ဘက္က တိုင္းျပည္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ဆႏၵ ရွိေနသည္ဟု ဆုိပါက အေမွာင္ေခတ္မွသည္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္ အခ်ိန္က် ေနၿပီဟု တုိက္တြန္းလိုသည္။

ထိုသုိ႔ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည္ဆုိလွ်င္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ မယံုၾကည္မႈ၊ သကၤာ မကင္းျဖစ္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ရေပလိမ့္မည္။ တဘက္ႏွင့္တဘက္ တင္းမာမႈမ်ား၊ အာဃာတမ်ားကို ဖယ္ဖ်က္ ပစ္ရလိမ့္မည္။

နယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေရးကိစၥကို သေဘာထားႀကီးစြာ ေျဖရွင္းသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက် ခံေနရေသာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသည့္ တျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွ သေႏၶတည္ ေပါက္ဖြားခဲ့ရေသာ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဦးဂမၻီယ အစရွိေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ရဟန္းမ်ား ကိုလည္း လႊတ္ေပးရလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ၂၃ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ေပးဆပ္ ခဲ့ရေသာ ႀကီးမားသည့္ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ ခါးသီးလွသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားအတြက္ ေျဖသိမ့္မႈ ေျခလွမ္း စတင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ရွစ္ေလးလံုးက စတင္ခဲ့ေသာ မေျပလည္မႈႀကီးကို ရွစ္ေလးလံုးတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့သည့္ လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ ပါမည္။

တဖက္သတ္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈ၊ တရားဥပေဒမဲ့ ဖိႏွိပ္မႈတို႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအက်ိဳး ရည္ေမွ်ာ္သည့္ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္တို႔ကို ခ်ိဳးႏွိမ္၍ မရသည္မွာ ယခု ၂၃ ႏွစ္ၾကာ အံတုရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီ မဟုတ္ေလာ။

ပံုစာ - အိႏၵိယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီတြင္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဆႏၵျပပြဲ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု - AP)0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved