ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သြား

Wednesday, November 23, 2011

.
စစ္တပ္ အဆင့္ျမင့့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ရဲ႕ ျပည္ပခရီးစဥ္သတင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ခရီးပါ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိသြားတ့ဲ ဒီခရီးမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္မွာရိွတ့ဲ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမွဴး လုိက္ပါသြားတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

အခ်က္အလက္ အမ်ားႀကီး မပါပါဘူး။ လူနာမည္ ရာထူးနာမည္ေတြေၾကာင့္ သတင္းက ရွည္တယ္ ထင္ရတာပါ။


.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved