ဆရာစံ

Tuesday, November 29, 2011


...


က်ပ္ ၉၀ တန္ ေငြစကၠဴကုိ ၁၉၈၇ မွာ ဆရာစံရဲ႕ ပုံနဲ႔ စတင္ ထုတ္ေ၀ခ့ဲပါတယ္။

ဆရာစံကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ သ၀ဏ္လႊာ၊ သတင္း တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ သုပဏၰက ဂဠဳန ရာဇ ဆရာစံ
အား ဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔

ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ သုပဏၰက ဂဠဳန ရာဇ ဆရာစံ
ႀကိဳးေပး ခံရ၍ ကြယ္လြန္သည့္ ႏွစ္ (၈၀)ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနား သို႔
တက္ေရာက္လာသည့္ မိဘ ျပည္သူအေပါင္းႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္သူ ျပည္သား အေပါင္း
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာ က်န္းမာပါေစလို႔ ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ ဂါရ၀
ျပဳအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကုိ မတရား လာေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိတဲ့ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ
နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္အား ေတာ္လွန္၍ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး အတြက္
ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွား ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္
ဆရာစံ အား ျမန္မာ ျပည္သူ လူထုက သိရွိ လက္ခံ ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာစံ သည္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အခြင့္အေရး ရရွိေရး အတြက္ ပထမဦးဆံုး
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္သည့္အျပင္၊ မိမိ၏ အသက္ကို ပဓာန
မထားဘဲ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးကို ဦးစားေပး ေရွ႕တန္း တင္ကာ
အသက္စြန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား လည္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာစံ ေၾကာင့္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏
အခြင့္အေရး အခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျပည့္အ၀ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
ရပါသည္။ ထို႔အတူ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔ထိတိုင္ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ား ရရွိသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား လံုေလာက္ ျပည့္၀စြာ မရရွိ
ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔ ျပည္သူ လူထု အားလံုး၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး အတြက္
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ ရွိသည့္ ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား
အားလံုး၏ အခြင့္အေရး လံုေလာက္ ျပည့္၀စြာ ရရွိေရး အတြက္ မိမိတို႔
အစြမ္းရွိသေရြ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ဆရာစံ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ပညာတတ္ လူတန္းစား
ႏိုင္ငံေရး အရ ႏႈိးၾကားလာၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမား အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တေသာ
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေရး၊ မွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး၊
နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပိုမို ပူးေပါင္း ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္လာကာ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို
ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ားက ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္အတူ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ကိုလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ လူမဆန္စြာ
ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ လူသားမဆန္ ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းမႈမ်ား၊ တရား မွ်တမႈ
မရွိေသာ တရား စီရင္မႈမ်ားကို အခ်က္အလက္ ခိုင္လံုစြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထု အေနျဖင့္ ပိုမို နားလည္ သိျမင္လာကာ
အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား ပိုမိုႏိုးၾကား လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ထက္တိုင္ အျပည့္အ၀ မရရွိေသးေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားႏွင့္
ျပည္သူ လူထုတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူသားဆန္ေသာ ဥပေဒ ျပဌာန္းေရးမ်ား၊
မွ်တေသာ တရား စီရင္ေရးမ်ား စသည့္ အေရးတို႔တြင္ ပညာတတ္ လူတန္းစားက ဒုကၡ
ခံစား ေနရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္း၊ ျပည္သူတို႔ ဖက္မွ ရပ္တည္ကာ ပိုမို
တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

ဆရာစံ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ျမန္မာ ျပည္သူ
လူထု၏ ႏိုင္ငံေရး အသိ အျမင္မ်ား ႏႈိးၾကား တက္ႂကြလာၿပီး အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အသြင ္ပံုသ႑ာန္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး
လႈပ္ရွားမႈ အသြင္အျပင္ ေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္မ်ား ဆင္ႏႊဲကာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ
အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လာျခင္း၊ ပါလီမန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕
ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာျခင္းတို႔
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၊
ပညာတတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက
လိုလားသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျပင္ကိုသာ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားျခင္း
မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ျပည္သူ လူထု လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ စား၀တ္ေနေရး
အခက္အခဲမ်ား၊ လူမႈ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ
အျမန္ဆံုး ေျပလည္ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ
အသြင္အျပင္ကို ပံုေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။
ဆရာစံ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ကိုလိုနီ
နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ အခန္းက႑တြင္
အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္ တစ္ခု မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ ဟု ေဒါက္တာ ဘေမာ္ အပါအ၀င္
ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား အားလံုးက လက္ခံ
သေဘာေပါက္ နားလည္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ေပါင္းစံုတို႔ ပါ၀င္ေသာ “ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း” ကို
ဖြဲ႕စည္းကာ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး
လႈပ္ရွားမႈ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ေရးကို
ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကို
ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စတင္ တည္ေထာင္ေရး အတြက္ အေရးပါေသာ
မ်ိဳးေစ့ကို ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ဆရာစံ၏ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးကို
ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ တပ္မေတာ္သား မ်ား အေနျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ႏွင့္ မရရွိေသးေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္
တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

ဆရာစံ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရး စိတ္္ဓာတ္မ်ား ျပင္းထန္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား
အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာျခင္း၊ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္ တရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း၊
ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အသြင္အျပင္ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ လာႏိုင္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္အား တိုက္ဖ်က္ကာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ ႏိုင္ရန္အထိ အား
ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ဆရာစံ ဦးေဆာင္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရးကို
ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
တပ္မေတာ္သားမ်ား က ေတာင္သူ လယ္သမား ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အေျခခံ
လူတန္းစားတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိေရး အတြက္
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား
လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ေစခဲ့ျခင္း၊
ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အသြင္သ႑ာန္ အသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊
အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္ တရပ္ကို ထူေထာင္ ေပးႏုိင္ေရးကို အစပ်ိဳး
ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္ အထိ တြန္းအား
ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဆရာစံ အား
ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဆရာစံ ကြယ္လြန္သည့္ ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ကို
ေတာင္သူ လယ္သမားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးရန္ ျပည္သူလူထု အားလံုးက ၀ိုင္း၀န္း
ဆႏၵျပဳ ၾကပါဟု တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာ ဘေမာ္ ၏ မ်ိဳးဆက္မ်ား ၊ ေဒါက္တာ ဖုန္း၀င္း ႏွင့္ ေဒၚယူဇာေမာ္ထြန္း

---------------------------------
ယေန႕ ျမစ္မခ သတင္းမ်ား
ဆရာစံက်ဆံုးခဲ့ေသာႏွစ္(၈၀)ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ အစည္းအေဝးပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္က်င္းပ
ေက်ာ္ဇင္မန္း(ျမစ္မခ)
ႏို၀င္ဘာ ၂၈၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ မတ္လ(၄)ရက္ေန႔အား
ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဆရာစံက်ဆံုးခဲ့သည့္ေန႔
ႏိုဝင္ဘာလ(၂၈) ရက္ေန႔အျဖစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ လူထုအစည္းအေဝးပြဲတစ္ရပ္
က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါလူထုအစည္းအေဝးပြဲအား ဆရာစံ က်ဆံုးခဲ့ေသာ ႏွစ္(၈၀)ျပည့္
အခမ္းအနားႏွင့္အတူ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္
အေနာ္ရထာလမ္းအတြင္းရွိ မေကြးပရိယတိ စာသင္တိုက္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

`ဒီေန႔က်င္းပရတဲ့ပြဲက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀) ဒီလိုေန႔ရက္မွာ
က်ဆံုးခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာထင္ရွားခဲ့တဲ့
ေတာင္သူလယ္သမားေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဆရာစံနဲ႔ ဆရာစံထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့
သူ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္လို႔ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့
ဒီေန႔ဒီရက္ကို အခမ္းအနား က်င္းပေနရံုနဲ႔မၿပီးပဲ ႏိုင္ငံအ၀န္း၊
ကမာၻအ၀န္းမွာရွိၾကတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အျမဲအမွတ္ရေနေစဖို႔
ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို ဆရာစံက်ဆံုးသြားတဲ့ေန႔အျဖစ္
သတ္မွတ္သြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္´ ဟု အဆိုပါအခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို
အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏို္င္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ေၾကာင္း
၊ ထိုေၾကာင့္ ထိုက႑အား အဓိကထားလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္႔
ေတာင္သူလယ္သမားထုႀကီးမ်ားအေနျဖင္႔
ျပည္သူမ်ား၏ထမင္းရွင္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို
ျပည္သူမ်ားသိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍
အဆိုပါအခမ္းအနားကိုက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

`ယေန႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စတင္တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့
မ်ိဳးေစ့ကိုခ်ေပးခဲ့တဲ႔ ဆရာစံရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေတာ္လွန္ေရးကို
ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားေတြအေနနဲ႔ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြရဲ႕
အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔လိုသလို မရရွိေသးတဲ႔
အခြင့္အေရး ေတြကိုလည္း အျပည့္အ၀ရရွိဖို႔အတြက္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္္ေပးၾကဖို႔ အထူးတိုက္တြန္းလိုပါတယ္´ ဟု
ေဒါက္တာဖုန္း၀င္းက အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔ေသာသ၀ဏ္လႊာကိုဖတ္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ဆရာစ၏အတၱဳပတိကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္
အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔
လာေရာက္ၾကည့္ရူအားေပးသူ လူဦးေရ(၁၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

...

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved