ေဆာ္ဒီခရီးစဥ္ အရႈပ္ေတာ္ပုံ

Sunday, January 29, 2012


ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ သတင္း - မကၠာ ဘုရားဖူး ၁၀၀၀ ခန္႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ပ်က္ http://burma.irrawaddy.org/archives/2103

ေပးစာ -
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚသြားခဲ့တဲ့ ဟာဂ်္ခရီးစဥ္ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာရင္းနဲ႕ တကယ့္ အမွန္ေတြကုိ သိရၿပီးတဲ့ေနာက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကုိ သိရိွေစရန္ အလုိ႕ငွာ ေပးပုိ႕လုိက္ပါတယ္။ တရားခံ အစစ္အမွန္ကုိ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ဟဂ်္ဘုရားဖူး ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ပ်က္ကြက္သည့္ ကိစၥတင္ျပျခင္း

ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏုိင္ငံရိွ Mansik အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္းလုိင္း ကုမၼဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ City World ခရီးသြား ကုမၼဏီမွ ဦးခင္ေရႊ ဦးစီး၍ ကုမၼဏီ ၂၁ ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဟာဂ်ီဦးေရ (၄၃၁၅) ဦးအတြက္ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ (၈) စီးငွားရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါသည္။

ကုမၼဏီ (၂၁) ခုက ေလယာဥ္လတ္မွတ္ခကုိ Mansik ကုမၼဏီသုိ႕ကုိယ္စီကုိယ္စီ ေပးသြင္းခဲ့ပါသည္။ အသြားအျပန္ ရက္စြဲကုိ ကုမၼဏီအသီးသီးသုိ႕ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဟာဂ်္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕ ကုမၼဏီမ်ားမွာ ယေန႕တုိင္ လက္က်န္ေငြေပးသြင္းရန္ က်န္ရိွေသာ္လည္း၊ ရန္ကုန္- မကၠာဟ္ ခရီးသြားကုမၼဏီမွ ဟာဂ်ီ ၀လီကလည္း Mansik Company သုိ႕ ယေန႕တုိင္ US$ 40000 ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္းကုိ Mansik Company တာ၀န္ခံထံမွ ၾကားသိရပါသည္။

၁။ Mansik ေလေၾကာင္းလုိင္း ကုမၼဏီမွ တာ၀န္ခံမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္မွ ဟာဂ်ီမ်ား ခရီးစဥ္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ေလယာဥ္ အတက္၊ အဆင္းကိစၥ ေလေၾကာင္းလုိင္း ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ အခ်ိန္မီလာေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံရိွ ရီယာဒ္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာသံရံုးတြင္ Visa ေလ ွ်ာက္ထားခဲ့ရာ Visa မရ၍ ခရီးစဥ္ ေႏွာင့္ေနွး က်န္႕ၾကာခဲ့ပါသည္။

Gulf Company မွ ကုိကုိလတ္ဆုိသူသည္ PIA ေလေၾကာင္းလုိင္း ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mansik Company တာ၀န္ခံကုိ Visa မေပးရန္ ျမန္မာသံရံုးသုိ႕ ကုိကုိလတ္က တားျမစ္၍ သတင္းေပးပုိ႕ခဲ့ပါသည္။

၂။ Mansik Company က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ အခ်ိန္မီ မေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ အလ်င္မီ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၃။ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးက်န္႕ၾကာေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုိကုိလတ္(Gulf Company) က အခြင့္ေကာင္း အျပည့္အ၀ယူ၍ လူအင္အား စုေ၀းၿပီး တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မအူကုန္းလမ္းက်ယ္တြင္ရိွ City World Company ရံုးခန္းေရွ႕တြင္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ျပသနာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ကုိကုိလတ္(Gulf Travel Tour Company) က လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ လုိက္လံေ၀ငွၿပီး ၄င္းေၾကာ္ျငာတြင္ ေအးဂ်င့္မ်ားအား လတ္မွတ္မေရာင္းပါ၊ ဟာဂ်ီမ်ားသာ ေရာင္းေပးမည္။ တစ္ဦးလွ်င္ US$ 1550 ျဖင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု စည္းရံုး အယံုသြင္းကာ လတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

၄။ ဦးခင္ေရႊ(City World Company) စီစဥ္ထားေသာ ေလယာဥ္ (၈) စီးမွ ေလယာဥ္ (၂) စီးစာ ခရီးသည္ကုိ Gulf Company ကုိကုိလတ္က စီစဥ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိကာ ျပည္သူ႕ေမတၱာ ကုမၼဏီမွ ဟာဂ်ီနာနီးပါးႏွင့္ Multi Point Company မွ ဟာဂ်ီလာလ္ဘုိဒီ တုိ႕က Mansik Company မွ ေလယာဥ္လတ္မွတ္ဖုိးေငြကုိ ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါဟု ဦးခင္ေရႊအား ေျပာဆုိ၍ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဦးခင္ေရႊက Mansik Company သုိ႕ အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းၾကားခဲ့၍ ေငြလည္းရရိွခဲ့ပါသည္။

၅။ Mansik Company ဧ။္ ေလယာဥ္ ၈ စီးမွ ၂ စီး မစီးျဖစ္ပါသျဖင့္ ဦးခင္ေရႊက က်န္ရိွေသာ ဟာဂ်ီမ်ားအတြက္ ေလယာဥ္ ၆ စီးအခ်ိန္မီ စီစဥ္ခဲ့၍ (ရက္) အတိအက်ကုိလည္း စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

၆။ ကုိကုိလတ္ စီစဥ္ထားေသာ ေလယာဥ္ ၂ စီးမွာ ယခင္အမွန္တကယ္ စီစဥ္ထားျခင္း မရိွဘဲ PIA ေလေၾကာင္းလုိင္းသုိ႕လည္း ေငြေပးသြင္းထားျခင္း မရိွခဲ့ပါ။

၄င္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္ ၂ စီး (ခရီးစဥ္) လံုး၀ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရပါသည္။ အမွန္တကယ္ ေငြသြင္းထားေသာ Mansik Company ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ၊ ေအးဂ်င့္ႏွင့္ ဟာဂ်ီမ်ား ဟဂ်္ျပဳလုပ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ႏုိင္ျခင္း မရိွပဲ ငိုေၾကြး နစ္နာ က်န္ရိွခဲ့ရပါသည္။

၇။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေလယာဥ္မစီးျဖစ္ေသာ ကုမၼဏီမ်ား၏ ျပန္အမ္းေငြကုိ တခ်ိဳ႕ကုမၼဏီမွ ဟဂ်္ဗီဇာျဖင့္ သြားေရာက္၍ အခ်ိန္မီ ထုတ္ယူရရိွခဲ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ကုမၼဏီမ်ား ဟဂ်္ဗီဇာျဖင့္ အခ်ိန္မီသြားေရာက္ႏုိင္္ခဲ့ျခင္း မရိွ၍ ျပန္အမ္းေငြ ထုတ္ယူရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

ျပန္အမ္းေငြ ထုတ္ယူရန္ က်န္ရိွေသာ ကုမၼဏီမ်ား ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံရိွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲကာ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ထုတ္ယူရမည္ဟုသိရိွရပါသည္။

ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာ္ဒီသံရံုးသုိ႕ ကုမၼဏီမွ အေထာက္အထား အျပည့္အစံုျဖင့္ ဗီဇာရရိွရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ဗီဇာယေန႕ထိ ရရိွခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း တခ်ိဳ႕ကုမၼဏီမ်ားမွ တဆင့္ ၾကားသိရပါသည္။

ကုမၼဏီမ်ား၏ ေျပာဆုိမွဳမွာ မကၠာဟ္ဟုိတယ္+မဒီနာဟုိတယ္+ဟာဂ်ီအာမခံေၾကး+ ဆားဗစ္မုိအလႅင္မ္ေၾကး+ ကားအာမခံေၾကး+သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ အျခားအေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ဟာဂ်ီမ်ားသြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မရရိွပါက ေငြမ်ား ျပန္လည္ မရရိွႏိုင္ပါ။ ကုမၼဏီမ်ား မ်ားစြာ နစ္နာဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ယခုအခါတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္ တည္ေထာင္သည္ကုိ သိရိွရပါသည္။

ဤဟာဂ်္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းေပးထားပါသလား သိခ်င္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ ဟာဂ်ီမ်ားကုိ ဟာဂ်္ကုမၼဏီမွ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ထဲတြင္ visa မရိွ၊ ေလယာဥ္လတ္မွတ္မရိွပဲ နာရီ ၃၀ ေလဆိပ္တြင္ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ေလယာဥ္မေရာက္လာသျဖင့္ အိမ္လွည့္ျပန္ခဲ့ရသည္ဟု မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ေလယာဥ္လတ္မွတ္ ႏွင့္ ဗီဇာပါမွသာ လ.၀.က အထြက္တံုး ထုေပးပါသည္။ ေလဆိပ္အတြင္းထဲ ၀င္ခြင့္ရိွပါသည္။

ကုိကုိလတ္ ထံမွတဆင့္ ၾကားရသည္မွာ သူ႕ကုိယ္ပုိင္ေငြျဖင့္ ေလယာဥ္ငွားရမ္းခဲ့သည္ဟု ေျပာပါသည္။ သူမည္မွ် ခ်မ္းသာပါသနည္း။ သူတပါး၏ ငွားရမ္းထားေသာ ေလယာဥ္ကုိေတာင္ မသမာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုယူခဲ့ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေအးဂ်င့္ႏွင့္ ဟာဂ်ီမ်ား ကုိကုိလတ္ေၾကာင့္ ဗီဇာမရရိွပဲ ေလယာဥ္လတ္မွတ္ ျပန္အမ္းေငြ ယေန႕ထိ မရရိွေသးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ေအးဂ်င္စီတစ္ခုမွ ၾကားသိရပါသည္။

6 comments :

 1. Anonymous said... :

  It is really bad.. That is one of the most important thing for Islam to go to Haj. They should not do like that. It is religious..

 1. Anonymous said... :

  ဘယ္ဘာသာပဲျဖစ္ျဖစ္လိမ္တာကုိမၾကိက္ၾကဘူး..
  လိမ္တဲ့လူကိုအေရးယူသင့္တယ္

 1. Anonymous said... :

  This thing are used to happened in Myanmar every year because of disunity among our Muslim brother-hood. Today, our brothers are practicing Islam as tool not in Trust in mine, they are doing as show-of as brand of Islam.
  If our country is achieve for Democray, we need more unity and political participation. But now our people are fighting for money and how they need to build-up their house they don't know. Look at our former leader of heros as "Saya Gyi U Razak" he made his mission complete but today people are just fighting for money. Not for unity at all.

 1. Khin Maung Nyo ,Malaysia said... :

  I would like to question : Irrawaddy blogger Sithu Liin , how he know about Khin Shwe @ Ali CITY WORLD TRAVELS and your writing that kind of stupid article ?

  do you know true history about hajj agent in Myanmar ?

  We know Ko Ko Latt , he is the helping to the hajj people ,he is not hajj agent ,he is flight charter guy.

  but every hajj agent try to Against with Him.

  Because he is the only one person given hajj visa free and reduced the air ticket cost for hajj people.

  Most hajj agent are selling hajj visa each visa ,500 usd to 1000 usd.

  the most dirty person is Ali @ Khin Shwe.

  You don't know anything ,may be your getting money and writing article,pls find out true in Myanmar 100 and 99 person know about How Ali Khin Shwe City World Travels

 1. hashim yacoob said... :

  Dear U Khin Maung Nyo

  Your totally right , I was very suprise to read Blogger SITHU LIN artical about Myanmar Hajj Problem in 2011
  but I sleep at airport about 7 hrs , because of khin shwe @ ali city world travels and maung maung lwin arabia travel hijack our flight ,
  which is officially charter by u ko ko latt.
  The really happend is Maung Maung Lwin and Ali @ Khin Shwe City World Travel Pay 100000.00 usd to WA WA COMPANY U Ohn Myint .
  U ohn Myint pay some money to airport people and allow to boarding only Khin shwe passenger and not allow to enter inside airport to U Ko Ko Latt issued ticket passenger.
  After u ko ko latt complained to airpot authority and he call Pakistan Ambassador to airport .
  Pakistan Ambassador arrive airport and meeting with airport authoritys , I heard that the ambassador / P I A air line and the aircraft Pilot only allow U Ko Ko Latt Passenger ,the P I A Ailine claim very clear to authority . P I A has received money from U KO KO LATT and this aircraft is officially charter by U KO KO LATT.
  after lone stay at airport and the aiport manager allow u ko ko latt passenger to boarding in to flights and the authority pull out the Khin Shwe @ Ali Passenger .
  Then, Maung Maung Lwin, start shout and call Mafia Group in Airport .
  Because Maung Maung Lwin pocket inside Religion Minister.so no body can touch him.
  Finally Khin Shwe Ali City Travels ,in fort of me and airport authority he start cry and keep apologize to u ko ko latt to allow his passenger to fly this flight ,next flight to fly u ko ko latt passenger.
  thus, u ko ko latt allowned khin shwe passengers.
  I'm really respect u ko ko latt decided ,he is vey kindness person.It's difficul to decide between the two his 500 passenger and Khin Shwe 500 Passenger.it's not easy 500 passenger to pull out and boarding back 500 passenger.
  if u ko ko latt not allow khin shwe passenger to fly ,their will be big problem at airport ,people will be kill each other.
  this is the true story.
  but Khin shwe Ali make some govet official fake documents and he claim him self all Myanmar travels and tour companis leader. also they Monopolize the whole hajj business every years.
  untill no one take any legal action to him.
  it's very clear the artical is totally wrong .i don't know why Irrawaddy blogger written without any approve.it's very shameful for Irrawaddy blogger.

  Haji Hashim Yacoob , Singapore
  Yangon Mobile Number :0948867980

 1. Anonymous said... :

  HELLO EVERY ONE , WHY YOUR FIGHTING FOR THIS BLOGGER , WE CAN'T TRUST ANY MORE OF IRRAWADDY BLOG , KHIN SHWE @ ALI CITY WORLD SAYING TO PEOPLE, HE PAY MONEY TO BLOGGER SITHU LINN AND PUT IN FAKE NEWS.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved