အျပာကားရုိက္သူမ်ား LA မွ ထြက္ရန္ စဥ္းစား

Thursday, January 19, 2012


အျပာကားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား သရုပ္ေဆာင္တုိင္း ကြန္ဒြန္ (condom) သုံးရမည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အျပာကားၿမိဳ႕ေတာ္ ("US porn capital") တြင္ ဥပေဒျပဳေနမႈေၾကာင့္ ထုိရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူတုိ႔က ထုိၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ စြန္႔ခြာရန္ စဥ္းစားေနၾကသည္ဟု AP သတင္းတပုဒ္တြင္ ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ အသုံးျပဳရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ကုိ ျပီးခ့ဲေသာ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ျမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီတြင္ ၉ မဲ ၁ မဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

LA ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က အတည္ျပဳရန္သာ က်န္ရိွေလသည္။

ထုိသုိ႔ အတည္မျပဳမီ အျပာရုပ္ရွင္ရုိက္သူတုိ႔ ကြန္ဒြန္စည္းကမ္း လုိက္နာေစေရး အတြက္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္နုိင္ရန္ ေကာ္မတီတခု လုိအပ္သည္ဟု ျမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီက ေတာင္းဆုိထားသည္။

အေမရိကန္ အျပာကားမ်ားအနက္ ၉၀% ကုိ LA တြင္ ရုိက္ကူး ထုတ္လုပ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး LA ၏ San Fernando Valley အမည္ရိွေသာ အရပ္တြင္ ရုိက္ကူးၾကသည္ဟု အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအတြက္ ဗီဒီယုိ သတင္းဌာန အႀကီးတန္း အယ္ဒီတာ Mark Kernes က ေျပာသည္။

ထုိလုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ အခြန္ ဘ႑ာဝင္ေငြ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံ ရွာေပးေသာ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းတြင္ ရုပ္ရွင္၊ အင္တာနက္၊ sex toys and admission to dance clubs တုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္တြင္ အျပာကားမ်ား အခမ့ဲ ၾကည့္ရႈမႈ ေခတ္စားေနေသာ္လည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ထုိလုပ္ငန္းႀကီးက အေျခအေန ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း သိရိွရေလသည္။

ညႊန္း - Porn industry threatens to quit LA over condom demand

by: AP
From: AP
January 19, 2012 9:11AM

SOME of the most prominent purveyors of erotic films are threatening to pack up their sex toys and abandon Los Angeles.

The filmmakers are considering leaving the US porn capital if authorities there carry through with an effort to police film sets and order that every actor be outfitted with a condom.

That effort took a serious leap forward this week when the Los Angeles city council voted 9-1 to grant final approval to an ordinance that would deny film permits to producers who do not comply with the condom requirement.

The measure now goes to Mayor Antonio Villaraigosa for approval.

Before the measure can take effect, the council has called for the creation of a committee to determine how it might be enforced.

"It's going to be interesting to see how in fact they do try to enforce it and who's going to fund it, and all of the time and effort they're going to spend," said Steven Hirsch, co-founder and co-chairman of Los Angeles-based Vivid, one of the largest makers of erotic movies.

"Ultimately I think what they will find is people will just stop shooting in the city of Los Angeles," added Mr Hirsch. "That's a given."

His company would be among those that would consider leaving, he said.

Approximately 90 per cent of US porn films are made in Los Angeles, almost all of them in the city's San Fernando Valley, said Mark Kernes, senior editor of Adult Video News.

When films, internet downloads, sex toys and admission to dance clubs are counted, Mr Kernes said, it's an industry that produces about $US8 billion ($7.7 billion) a year in revenue. It has been battered in recent years, however, by the recession and the increased popularity of free internet porn.

Mr Kernes and others say requiring condoms would further erode business.

They say consumers, particularly those overseas, have made it clear they won't watch films when the actors use condoms, complaining that it is distracting and ruins the fantasy.

"The only thing that the city could potentially achieve is losing some film permit money and driving some productions away, but you can't actually compel an industry to create a product that the market doesn't want," said Christian Mann, general manager of Evil Angel, another of the industry's largest production companies.

Ged Kenslea, spokesman for the AIDS Healthcare Foundation, said the measure is needed because the industry has failed to properly police itself.

For years, he said, filmmakers have ignored state health laws mandating the use of condoms when workers are exposed to blood-borne pathogens.

"Let's make one thing clear: Condom use on adult film sets is, and has been, the law in California under blood-borne pathogens regulations," he said.

"It is just a law that has not been uniformly enforced or followed. This film permit ordinance that the city council approved today provides another enforcement mechanism to make sure that adult film producers are complying with existing California law."

The council's final vote to approve the law was taken without public discussion, on a day when most of the porn industry's major players were in Las Vegas preparing for yesterday’s opening of the Adult Entertainment Expo, their industry's largest trade event.

The industry already does its own policing, filmmakers say, requiring actors be tested for sexually transmitted diseases a minimum of every 30 days when they are working.

They say no cases of HIV have been directly linked to porn films since 2004, adding they fear if the industry scatters to areas outside of Los Angeles, testing could fall by the wayside, exposing performers to more risk.

"If someone is going to catch an STD, it's usually out of the business because we are tested so often," said veteran porn actress and producer Tabitha Stevens.

In her 17 years in the business, Stevens said, she has worked both with and without condoms. Although she prefers to use condoms, acknowledging they do increase safety, she said the choice should be left up to the performers and not mandated by a government agency.

"If you want to wear them, wear them. If you don't, don't. That's up to the talent to decide. It shouldn't be up to the government to decide," she said.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved