လာမဲ့ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာေဒၚစုဘာလုပ္သင့္သလဲ?

Thursday, February 2, 2012


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဒၚစုသပိတ္ေမွာက္ခဲ့တယ္။ နိုင္ငံေရးအရ ရဲရင့္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာအျဖစ္အ ပ်က္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္လိုက္လို႔ ပါတီအင္အား က်ဆင္းခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕နိုင္ငံေတြမွာ အတိုက္အခံေတြက သပိတ္ေမွာက္လိုက္တယ္။ မိမိတို႔ လိုလားခ်က္ေတြကို လူထု အင္အားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေဖၚေဆာင္နို္င္လို႔ အင္အား ၾကီးထြားလာတာ အာဏာ ရရွိလာတာေတြလဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုေၾကာင့္ သပိတ္ ေမွာက္သင့္ မသင့္ ဆိုတာနိုင္ငံတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ျခားနားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြ အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ ျပိဳင္ရတာမွာ ပံုေသကားခ်နည္းလမ္း မရွိပါ။ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေတြမွာရွိေနၾကတဲ့နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ဉာဏ္ပညာၾကီးရင့္မႈအေပၚမွာမူတည္ေနပါတယ္။

ေဒၚစုက၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒနဲ႔ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒတို႔ကို အသိအမွတ္ မျပဳနိုင္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တယ္။ နိုင္ငံေရးအရ ၾကီးမားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လို႔ ေျပာနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မတရားသင္း ေက်ညာခံရမဲ့ အႏၱရာယ္ၾကီး ရွိေနပါတယ္။

ေဒၚစုမွားသြားသလား? မွန္ကန္တယ္လို႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုတာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ေရး မဟုတ္ပါ။ ၾက့ံဖြံ႔ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စံနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ေရးဆြဲထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၀ေကာ္မရွင္ဥပေဒနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ တို႔ဟာ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီ အနိုင္ရေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တရား မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာအစိုးရ ေတြကလဲေထာက္ခံမႈ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မေပးခဲ့ၾကပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဟာသူတို႔ရဲ႕ အထီးက်န္ျဖစ္ေနမႈကို သံုးသပ္ ေ၀ဘန္မိပံုရပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုနွစ္မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွာအာဏာရလာတဲ့ ၾက့ံဖြံ႕အစိုးရဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခ်ဳိ႕ျပဳလုပ္ဖို႔ စဥ္းစားလာရပါ တယ္။ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာသံတမန္ေတြကို ဖိတ္ေခၚတာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။ အ ေကာင္းဘက္ကို တစ္စံုတရာ ေရြ႔ရွားတာလို႔ မွတ္ယူနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အာဏာရွင္စနစ္နွစ္ေပါင္း (၅၀) တည္တန္႔ခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေျမာက္မ်ားစြာ က်န္ေနပါေသးတယ္။

လက္ရွိအစိုးရ သစ္ကဒီနွစ္အတြင္းမွာၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပေပးမယ္ လို႔ ေက်ညာထားပါတယ္။ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြက ရာနႈံးျပည့္အနိုင္ရတဲ့ တိုင္ေအာင္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာ (၃) ရပ္ကိုဘယ္လိုမွ လက္လွမ္းမီွနုိင္စြမ္း မရွိပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ေဒၚစုဟာ တစ္စံုတစ္ရာ ပြင့္လင္းလာတဲ့ လြတ္လပ္မႈေတြ အခြင့္အလမ္းေတြကို အသံုးခ်ျပီး ပါတီ တည္ေဆာက္ေရးကို နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း အေလးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီ/ခ်ဳပ္ပါတီဟာ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ ရေနေပမဲ့ အင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့ ၾက့ံခိုင္တဲ့ ပါတီတစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ ပါတီေကဒါေတြ ပါတီ၀င္ေတြ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးဖို႔ ပါတီဗဟုိမွာ မ်ားစြာ တာ၀န္ၾကီးေလးပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ပါတီ တည္ေဆာက္ေရးဟာ အထူး အေရးၾကီးပါတယ္။

ေဒၚစုနည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္သစ္က်င့္သံုးေနတာ တစ္နွစ္ ရွိခဲ့ျပီ။ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ သံတမန္ဆက္ဆံေရး နယ္ပါယ္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခ်ဳိ႕ ရေနပါတယ္။ ေဒၚစု ရင္ဆိုင္ေနရတာက နယ္ပါယ္ (၃) ခုမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရ ျဖစ္ေနပါတယ္။ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ လံုး၀ ရပ္စဲေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္နွစ္ေလာက္အတြင္းမွာ နိုင္ငံတကာအေျခအေန ျပည္တြင္း အရပ္ရပ္ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ျပီး လာမဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ေရးအတြက္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္မယ္ လို႔ ေဒၚစုက ေက်ညာလိုက္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ အံ့အားသင့္သြားၾကပါတယ္။ သူတို႔တေတြဟာ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ေရးဆိုတာက ဒီ/ခ်ဳပ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ ဆိုတာက နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္မွာ အၾကံဳး၀င္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာဒီ/ခ်ဳပ္ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရနုိ္င္ေပမဲ့ ပါတီေကဒါေတြ၊ ပါတီ၀င္ေတြ ရႊင္လန္း အားတက္မႈ မရွိဘူး ဆိုရင္ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္မွားယြင္းေနျပီလို႔ အကဲျဖတ္နိုင္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ နုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုဆိုတာက နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈရ၊ မရဆိုတာ ေကဒါေတြအေပၚမွာ မွီတည္ေနပါတယ္။ လူထုအမ်ားစုၾကီးနဲ႔ ဆက္စပ္ လႈပ္ရွားရတာက ေကဒါေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ပါတီလမ္းစဥ္ေတြကို တက္ၾကြစြာေထာက္ခံၾကတယ္ ဆိုရင္ ေကဒါေတြ ရႊင္လန္းအားရျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေဒၚစုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္လိုက္လို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ တက္ၾကြလန္းဆန္းတဲ့ ေထာက္ခံမႈမရဘူး ဆိုရင္ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီရဲ႕ ေနာက္လိုက္ပါတီဘ၀ က်ေရာက္သြားျပီလို႔ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚစုအပါအ၀င္ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို နိုင္ငံေရးအရ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။
(၁) ပါတီေကဒါေတြပါတီ၀င္ေတြကုိနုိ္င္ငံေရးသမားတုိင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမဲ့ က်င့္၀တ္ေတြ၊ ႏႈံးစံတန္ဖိုးေတြ ျမင့္မားေအာင္ ေမြးျမဴ တည္ေဆာက္ေပးရမဲ့အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နုိ္င္ငံတကာ သံတမန္မ်ားနဲ႔ ေျပာဆို ဆက္ဆံရာမွာ ပါတီဗဟိုမွာ ၾကီးေလးတဲ့ တာ၀န္ေတြ ရွိေနပါတယ္။
(၃) ျပည္တြင္း/ျပည္ပမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာလဲ ေဒၚစု ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူသင့္ပါတယ္။
(၄) လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာမွာ နုိင္ငံေရးအရ အထူးအေရးၾကီးပါတယ္။ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးစံုတို႔ကိုလဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးနိုင္စြမ္းရွိရပါ့မယ္။

အထက္မွာေဖၚျပထားတဲ့ တာ၀န္ ၀တၱရားေတြဟာ ေဒၚစုေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႔ ေျဖရွင္းရမဲ့ လုပ္ငန္း တာ၀န္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္မို႔ ပါတီတစ္ရပ္လံုး၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးကို ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးေနသင့္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း တင္က်န္ေနတဲ့ သမိုင္းအမဲစက္ေတြကို ေခ်ဖ်က္နိုင္စြမ္းမရွိေပမဲ့ ေနာက္ထပ္အမွားေတြ မက်ဴးလြန္မိဘို႔ အထူးအေရးၾကီးလွပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ သက္တန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေျမေပၚေျမေအာက္ နုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ က်င့္၀တ္နီတိေတြ၊ နႈံးစံတန္ဖိုးေတြ ျပည့္စံုၾကေပမဲ့ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့ၾကေပမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကို အနုိင္ မတိုက္နိုင္ခဲ့ၾကပါ။

အရင္းခံအေၾကာင္းေတြကဘာျဖစ္ပါသလဲ? ေပါင္းခ်ဳပ္ သံုးသပ္လိုက္ရင္ အေျခခံအက်ဆံုး အေၾကာင္း (၂) ခ်က္မွ်သာ ရွိပါတယ္။
(၁) လက္၀ဲပါတီေတြကသေဘာတရားခံယူမႈနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာမွာ အမွားေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတယ္။
(၂) လက်္ာပါတီေတြကလဲ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး နဲ႔ ပါလီမန္စနစ္ကို ယံုၾကည္ၾကေပမဲ့ တက္ၾကြရဲရင့္တဲ့ပါတီ၀င္ေတြ၊ ေကဒါေတြကို ေမြးျမဴ တည္ေဆာက္ေပးနုိင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ ဘုရားသံုးဆူေဒသမွာ အေျခစိုက္ခဲ့တဲ့ (၃) ပါတီတပ္ေပါင္းစုျပိဳကြဲမႈက အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။

(၈၈) ခုနွစ္ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္းမွာဒီ/ခ်ဳပ္ပါတီဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို အေတြးအေခၚအရ နုိင္ငံေရးအရ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးေနပါတယ္။ ဆယ္စုနွစ္ နွစ္စုေက်ာ္လာေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္စြမ္း မရွိေသးပါ။
ဒီကေန႔ျမန္မာနုိင္ငံေရးမွာေဒၚစုရဲ႕ ဉာဏ္ပညာၾကီးရင့္မႈဟာ အေရးပါေနဆဲ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုျပည္သူေတြကလဲ သူမအေပၚမွာ ယံုၾကည္ကိုးစားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့နည္းဗ်ဴဟာလမ္းစဥ္သစ္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈရ၊ မရ လာမဲ့ (၂/၃) နွစ္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မွန္ေတြက သက္ေသထုတ္ျပပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာျပည္သူေတြကသမိုင္းကိုပံုေဖၚေပးၾကပါလိမ့္မယ္။

ကိုးကိုးကၽြန္းျပန္တစ္ဦး
21-12-11

8 comments :

 1. Anonymous said... :

  ဖတ္မိတာမွားပါတယ္

 1. Anonymous said... :

  ဖတ္မိတာမွားပါတယ္

 1. Anonymous said... :

  အင္း၊ ေ၇းဘဲေ၇းနိုင္လြန္းတယ္။ ျကည့္၇တာ ၁၀၉၊ ၁၁၀ ျဖစ္ဖို့မ်ားတယ္။ နိုင္းနိုင္းစေနလို အင္တာနက္ေ၇း၇ာက စာေ၇းဆ၇ာမျဖစ္ခ်င္ပံု၇တယ္။ အ၇ည္အခ်င္း၊ အေတြးအေခၚျခင္းကေတာ့ မိုးနဲ့ အ၀ီစိလိုကြာပ။ ၇ီ၇တယ္ေဟ့။ အေမစုဘာလုပ္သင့္တယ္ေျပာ၇ေအာင္ -------.
  တစြန္းတစ္စဖတ္မိတာ ငါကိုယ္ကမွားပါတယ္ဗ်ာ။

 1. ေမ said... :

  ကိုကိုးကၽြန္းျပန္ဆိုေတာ့ ကိုကိုးကၽြန္းအေၾကာင္းေရးရင္ ပိုေကာင္းမယ္ထင္တယ္....အဟီး

 1. ugyi said... :

  You should stay at coco island.

 1. ေကာင္းပါတယ္ အခုလို ေ၀ဘန္ေရးသားတာကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္သူျပည္သားေတြ ရင္ထဲမွာ ယမ္းဘံုးေတြ အမ်ားၾကီး ဆိုေတာ့ ေဒၚစု ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူဘဲျဖစ္ျဖစ္ ျပသနာေပါင္း သိန္းေျခာက္ေသာင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာပါ အေတာ့္ကိုမလြယ္ကူတဲ့ ျပသနာေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာေလ အေကာင္းဆံုးျဖည္ရွင္းႏိူင္မဲ့သူက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရမွာပါဘဲ

 1. Unknown said... :

  အင္း တကြ်န္းၿပန္ဆိုေတာ့ အသက္ေတာ္ေတာ္ၾကီးေလာက္ၿပီ အေတြ့ေၾကံုသမိုင္းေၾကာင္းေတြေရးတာမ်ားတယ္ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ သမိုင္းကို စာတမ်က္နွာေလာက္ထားခဲ့နိုင္ရင္ ပိုကာင္းမယ္။

 1. Anonymous said... :

  ေဒၚစုကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ေ၀ဘန္ မရးသားမီ ကိုယ့္အေၾကာင္း ကို ကိုယ္ၿပန္ေရးပါ.
  မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံပါ.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved