ေရစီးေၾကာင္းမ်ားေျပာင္းလဲခ်ိန္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရနိုင္ေျခရွိျပီလား?

Friday, February 3, 2012


၁၉၈၈ ခုနွစ္မွာတစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို မေက်နပ္ၾကတဲ့ျပည္သူေတြက တျပည္လံုးမွာ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးလူ ထုအံုၾကြမႈၾကီး ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ေန႔မွာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္အစိုးရ လက္ထဲက နိုင္ငံအာဏာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္၊ သန္းေရႊ၊ ခင္ညြန္႔တို႔က လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့တယ္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္။ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္လို႔ ေက်ညာခဲ့တယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ေပမဲ့ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို လႊဲေျပာင္းမေပးခဲ့ပါ။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ က်င္းပေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲလုိက္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမွဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အစစ္အမွန္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ဥပေဒ မဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္ကို အထူးအာဏာေတြ ေပးထားတဲ့ ဥပေဒမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို လႊတ္ေတာ္ေတြ မွာအမတ္၂၅% ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားတယ္။ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (၅) ေယာက္ ပါ၀င္ေနတာ တို႔ဟာ သိသာတဲ့ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြက ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးပို႔ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နအဖစစ္ေကာင္စီက၂၀၁၀နို၀င္ဘာ (၇) ရက္မွာလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပေပးခဲ့တယ္။ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီ အာဏာရေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု က်င့္သံုးခဲ့တယ္။ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔မွာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သမတသစ္အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ကို ဒုတိယသမတအျဖစ္ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ (၄) ရပ္ရွိပါတယ္။ မတ္လက တက္ေရာက္လာတဲ့ သမတသစ္က နိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမွီဘဲ လြတ္ျငိမ္းခြင့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီလိုထုတ္ျပန္လိုက္ေတာ့ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ နီးကပ္လာျပီလား?

၁၉၄၈ ခုနွစ္လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစတင္ျပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ျပိဳကြဲမႈၾကီး စတင္ခဲ့တာပါ။ ခုခ်ိန္ထိျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္ေပါင္း (၆၀) ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီ။

အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုရင္ အစိုးရ နဲ႔ နိုင္ငံတြင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ လူမ်ဳိးစုအင္အားစုေတြအၾကားမွာ ရွိေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အဆံုးသတ္ဖို႔ ေရွးဦး လိုအပ္ပါတယ္။

စစ္ေအးလြန္ေခတ္မွာနိုင္ငံတိုင္းနိုင္ငံတိုင္းမွာစနစ္ (၃) မ်ဳိးကို ထူေထာင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေနၾကျပီ။ (၁) ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္ (၂) ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ (၃) ပြင္းလင္း ျမင္သာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီစနစ္ (၃) မ်ဳိးဟာ နိုင္ငံတကာေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ပါတီစံုစနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္လို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒသစ္နဲ႔ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ သမတသစ္ မိန္႔ခြန္းေတြမွာ အခိုင္အမာ ေဖၚျပေျပာဆိုျပီးျဖစ္တယ္။

ဆိုခဲ့ပါစနစ္ (၃) မ်ဳိးအေျခခံေပၚမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္နုိင္ေျခရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း နိုင္ငံတကာေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေဖၚျပလိုပါတယ္။
(၁) ၁၉၇၂ ခုနွစ္မွာတရုတ္ျပည္သူ႔သမတနိုင္ငံကို ကုလသမဂၢမွာ အျမဲတမ္း အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္တယ္။ ဗီတိုအာဏာကိုလဲ ေပးအပ္ပါတယ္။
(၂) ၁၉၇၅ ခုနွစ္မွာျပင္သစ္နိုင္ငံရဲ႕ ကူညီမႈနဲ႔ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ အဆံုးသတ္နိုင္ခဲ့တယ္။ ကိုလိုနီလက္သစ္၀ါဒ က်ဆံုးခန္းျဖစ္ပါတယ္။
(၃) ၁၉၈၀ ျပည့္နွစ္မွာ တရုတ္အစိုးရက တံခါးဖြင့္၀ါဒ ေက်ညာလိုက္တယ္။ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းလိုက္တယ္။ သမ၀ါယမလယ္ယာနဲ႔ ဘံုလယ္ယာေျမစနစ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္မွ အရင္းရွင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ဆီ ေျပာင္းလဲလိုက္တယ္။
(၄) ၁၉၈၉ ခုနွစ္တြင္ဘာလင္တံတိုင္း ျပိဳက်ျပီး၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စု ျပိဳကြဲသြားတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့တယ္။ စစ္ေအးလြန္ေခတ္သစ္ေရာက္ရွိျပီလို႔ ပညာရွင္ေတြက သတ္မွတ္ေခၚခဲ့ၾကတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္၀ါဒ ေအာင္ပြဲ ဆင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒဟာနိုင္ငံတကာမွာ ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီေရစီးေၾကာင္းကို ဆန္႔က်င္ေနေသးတဲ့ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ေရစီးေၾကာင္း (၂) မ်ဳိးလဲ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကိုလဲ လူတိုင္းလူတိုင္း သတိရွိသင့္ပါတယ္။
(၁) အစၥလာမ္အၾကမ္းဖက္၀ါဒ
(၂) စစ္အာဏာရွင္စနစ္တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္တို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။

ၾက့ံဖြံ႔အစိုးရ ဟာနိုင္ငံတကာေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္မလား? ဒါမွမဟုတ္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္လမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္မလား ဆိုတာ ျပည္သူေတြက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေလွ်ာက္မယ္ ဆိုရင္ နိုင္ငံတကာ ေရစီးေၾကာင္းက ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ ၾက့ံဖြံ႔အစိုးရသစ္က အေလးအနက္ စဥ္းစားခ်ိန္ဆဖို႔လိုပါတယ္။ နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အခိုင္အမာ သိျမင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေလထဲမွာတိုက္အိမ္ေဆာက္သလိုမျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မူ၀ါဒသစ္ ဆိုျပီး က်ီးအာသီး မိန္႔ခြန္းမ်ဳိးေတြကိုလဲ ျပည္သူေတြက လက္ခံ ယံုၾကည္မွာ မဟုတ္ၾကပါ။

အာဏာရွင္စနစ္နွစ္ (၅၀) တည္တံ့ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အနိမ့္ဆံုးဘ၀ ေရာက္ေနပါတယ္။ ကမၻာသိျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ပထမဆံုးက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ဖို႔ဆိုရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ အဆံုးသတ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသင့္တယ္။ နွစ္လံုးသံုးလံုး အပါအ၀င္ ေလာင္းကစားမႈ မ်ဳိးစံုတို႔ကို တစတစ တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ဳိးစံုမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ဗိုလ္မွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြကို ပါယ္ရွားပစ္ရမယ္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ျမန္မာ့ဦးပိုင္လီမိတက္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရမယ္။ တိုင္းရင္းသားဓနရွင္ေတြကို ဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရမယ္။ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ျပဳိင္ခြင့္ေပးရမယ္။ ပညာေရး၊ က်မၼာ ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အထူး ဦးစားေပး ေဖၚေဆာင္ေပးသင့္တယ္။

စစ္ေအးလြန္ေခတ္မွာ နိုင္ငံတကာေရစီးေၾကာင္းေတြ ေျပာင္းလဲေနပါျပီ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွင္သန္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ရမယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးရမယ္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွးရႈတဲ့ စားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အရွိန္ျမွင့္ေပးရမယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သမိုင္းေပးတာ၀န္မ်ားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္းျပန္တစ္ဦး
၂၃-၁၁-၁၁

5 comments :

 1. Anonymous said... :

  စာေရးသူ ကြ်န္းျပန္ကုိ ေလးစားပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဘယ္တုန္းက အစ္စလမ္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ရွိခဲ့ဘူးလုိ ့လည္း။ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုေတြသာ ဗမာျပည္သား အစ္စလမ္။ ခရစ္ရမ္ ဗမာေတြကိုသာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္တာေတြပဲရွိခဲ့တာ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါဦး။

 1. ေမာင္ဗမာ said... :

  စာေရးသူခင္ဗ်ား-
  စာေရးသူ သတိေပးထားတ့ဲ အစၥလာမ္အၾကမ္းဖက္၀ါဒ နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ က်ေနာ္ အျပည့္အ၀ သေဘာတူတယ္။
  ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏၲရာယ္ႏွစ္မ်ိဳးအနက္က က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမင္ေနရတ့ဲ အႏၲရာယ္ကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားသြားရမွာ ျဖစ္သလို ငုပ္လွ်ိဳးေနတ့ဲ အႏၲရာယ္အတြက္လဲ က်ေနာ္တို႔ သတိႀကီးစြာထားမွ ျဖစ္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားအမ်ားစုက ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ေလာက္ကို ၾကည့္ၿပီး အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္မၾကည့္တာ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းတယ္။

 1. Anonymous said... :

  Many of the Burmese racist have no knowledge,no experience.Their mind is full of backward opinion,Chicken in an Egg, and frog in the well.They should notice that there is no Islamist Terrorist,in Burma. Only Muslim pregnant lady and 4 children were burned and killed in Toungngoo,by Phonegyee U Waypotela and his group. Quarelling or Fighting in the street, or in the district,can be happen by Chinese and Burmese,Kayin n Shan or Christian n Hindu, Muslim n can be anybody. BUT, if, something happen with any case Muslim or Kalar,they have mentioned and create to become big. If a Chinese or Hindu Kalei Lalar did rape or something ,it is nothing, but, anything happen with Muslim or any Islam believer,they have created the biggest problem and to become Race Riot ,WHY? I think it is the policy that I have learned from a very high ranking Burmese Buddhist person.

 1. Anonymous said... :

  ဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းလဲ။ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းရင္တရုပ္ကေက်ာက္စိမ္းေတြကိုသူခိုးေစ်းနဲ့၀ယ္လို့မရေတာ့ဘူး။တရုပ္ေတြကိုလဲသြင္းခ်င္တိုင္းသြင္းလို့မရေတာ့ဘူး။
  ဟိုအရင္တုန္းကတရုပ္ျဖဴ၀င္တယ္။ခုတရုပ္နီ၀င္တယ္ေပါ့။ယူနီေဖါင္းေတာ့ခ်ိန္းထားတာေပါ။ဒါပါပဲ။

 1. Anonymous said... :

  မသိလုိ ့ေမးၾကည့္တာ ဘယ္ကြ်န္းကျပန္လာတာလဲ။ အင္းယားနားက ၾကက္ကြ်န္းလား။ မဟုတ္ကာမွလြဲေရာ အစုိးျမင္သမားပဲျဖစ္မယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved