အစုိးရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အေျခအေန

Thursday, February 16, 2012

သမၼတ ဖဲြ႔ထားတ့ဲ "ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖဲြ႔" ဆုိတ့ဲ အမည္တူ အဖဲြ႔ ၂ ဖဲြ႔ ရိွတယ္၊

တဖဲြ႔မွာ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္
ေနာက္တဖဲြ႔မွာေတာ့ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္။

မေန႔တုန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာဆုိၾကေတာ့ ၀န္ႀကီး ၂ပါးက သူတုိ႔ တာ၀န္ယူညိွႏိႈင္းရတ့ဲ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔တုိ႔နဲ႔ ဘယ္အေျခအေနအထိ ခရီးေရာက္ေနျပီလဲ ဆုိတာကုိ
ရွင္းျပထားၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ဟာ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္မွာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း/စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္ လုိ႔ ၀န္ႀကီး ၂ ဦးက ရွင္းျပထားပါတယ္။

ဒါက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ ရွင္းျပတာပါ။

၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက Reuters သတင္း ဌာနကုိ ျပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္းအတြင္း ေျပာျပခ်က္အရ ဆုိရင္ အခ်ိန္ကာလ အတိအက် ပါ၀င္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားနဲ႔ ၃ လ အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏိႈင္းျပီးစီးနုိင္လိမ့္မယ္ တ့ဲ။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    There are two main reasons from the former government policy, the provocative ideas from the two group for cease fire will be not gone to the ethnic maim aim.
    So please don't do any agreement with this government any more, keep go on your priority goal, my Ethnicity.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved