ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္း

Saturday, March 3, 2012ျမန္မာျပည္ကုိ ကန္႔လတ္ျဖတ္ သြယ္တန္းမယ့္ ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းႀကီးကုိ နုိင္ငံတကာမွာ တျပဳိင္နက္ ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္း ဧရာ၀တီ ရုပ္သံမွ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

6 comments :

 1. Anonymous said... :

  နယ္ေျမခံေဒသအတြက္ေျပာပေလာက္ေအာင္ ဘာမွအက်ဳိးျပဳမႈ႕မရိွ ေရနံသဘာဝဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ရွိျပည္သူလူထုမ်ားစြာရဲ႕လယ္ေျမယာေျမ ဥယ်ဥ္ျခံေတြကိုဖ်က္ဆီး မတရားနိမ္ထားတဲ႔ေငြေၾကးတခ်ိဳ႕နဲ႔အတင္းသိမ္းပုိက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ႔ ဒီစီမံကိိန္းကုိအားလံုးဝိုင္းဝန္းတားဆီးၾကပါ ဒို႔ျပည္ဒုိ႔ေျမေပၚမွာ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ တယုတ္တို႔ရဲ႕စတင္ေျခလွမ္း က်ဴးေက်ာ္အေျခခ်မႈ႕ေတြျဖစ္တယ္ ဒို႔တုိင္းျပည္ေရွ႕ေရးအတြက္ အင္မတန္မွအႏၱရာယ္ၾကီးတဲ႔ ကိစၥျဖစ္လို႔ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္နဲ႔ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ ဆန္႔က်င္ၾကပါ

 1. Anonymous said... :

  ဓါတ္ေငြ႔ပုိ႔မယ့္စီမံကိန္းခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးပါ..

 1. Anonymous said... :

  stop shwe gas project..

 1. Anonymous said... :

  ဂစ္ေငြ႕ေရာင္းရေငြသည္ လူတစ္စု၏အိပ္ထဲေရာက္သြားမည့္
  ေငြမ်ား..သုိ႔ စစ္အုပ္စုတစ္ခု ထင္ရာလုပ္ခဲ့ေသာ အေၾကြး
  မ်ားကုိ ျပန္ဆပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္..တုိင္းျပည္အနာဂဏ္အ
  တြက္တစ္ခုမွမပါ..လက္နက္အစုတ္အျပတ္၀ယ္ယူရန္ႏွင့္
  ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေခ်းယူခဲ့သည့္ေငြမ်ား
  သုံးစြဲခဲ့သည့္အေၾကြးမ်ားကုိျပန္အေရာ္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္..
  ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖစ္ေသာ ဂစ္ေငြ႕မ်ားကုိတရုပ္
  လက္ထဲ ထုိးထည့္ျခင္းအားလုံး၀လက္မခံပါ..
  ၄င္းပုိက္လုိင္းတည္ေဆာက္မွဳေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ
  ေျမသိမ္းယာသိမ္းအိမ္ျဖဳိ မဒိန္းက်င့္မွဳမ်ားကုိလုံး၀လက္
  မခံပါ..
  ပုိက္လုိင္းကိစၥအေၾကာင္းျပျပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္
  တြင္းကိစၥ၀င္စြက္ဖက္လာမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိလုံး၀လက္မခံပါ..
  ျမန္မာေရျပင္မွာ ဓါတ္ေငြ႕နဲ႔ေရနံကုိအေၾကာင္းျပျပီး ၀င္
  ေရာက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာမယ့္ တရုပ္ေရတပ္အားလုံး၀ဆန္႔
  က်င္ပါသည္..
  ျမန္မာေျမေပၚမွာ စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပျပီး အတားအဆီး
  မရွိ၀င္ထြက္ျပီးျပည္သူေတြကုိ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္
  ေသာ တရုပ္ကုလားမ်ားအားလုံး၀လက္မခံပါ..
  ထုိဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာမွဳမရွိ
  ေအာင္ ေရႊသဘာ၀ၚဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းကုိခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ..

 1. Anonymous said... :

  ၄င္းစီမံကိန္းက ေရာင္းရမည့္ေငြကုိႏုိင္ငံဘ႑ာသုံးစြဲမည္ဆုိ
  သည္မွာလိမ္လည္ျခင္းျဖစ္သည္..အစုိးရကျပည္သူကုိလိမ္
  လည္ေနသည္..တနသၤာရီတုိင္းမွထြက္ေသာ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္
  ေရနံမ်ား ထုိင္းသုိ႕ေရာင္းခ်ျပီးကုန္ခန္းေနပါျပီ..
  မည္သုိ႔အက်ဳိးေက်းဇူးမွျပည္သူတုိ႔မခံစားလုိက္ရပါ..
  ရလာသည့္ေငြအား တစ္ေဒၚလာေျခာက္က်ပ္ႏွုန္းျဖင့္ျပီး
  စာရင္းလိမ္ၾကပါ..ႏုိင္ငံေတာ္လူၾကီးမ်ားအိပ္ထဲထည့္သြား
  ၾကပါသည္..ႏုိင္ငံတကာတြင္အေၾကြး၁၁ဘီလီယံတင္က်န္
  ေနေအာင္ သုံးျဖဳန္းသြားၾကပါသည္..ထုိအေၾကြးမ်ားအား
  ဆပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသာရခုိင္မွဓါတ္ေငြ႕မ်ားကုိ တရုပ္ကုိ
  ထုိးေပးရန္ၾကံေနပါသည္..တရုပ္ကလည္း ရသမွ်အလကား
  နီးနီးေစ်းႏွိမ္၀ယ္ရန္ေခ်ာင္းေနပါသည္..မၾကာခင္မွာ ထုိ
  ဓါတ္ေငြ႕ မ်ား ျမန္မာျပည္သူမ်ားဘာအက်ဳိးမွမခံစားရပဲ
  ကုန္သြားပါမည္..ရရွိလာမည့္ဆုိးက်ဳိးက
  လယ္သိမ္း ေျမသိမ္း ရြာျဖိဳ ဥယာဥ္ျဖဳိ တာတမံဖ်က္
  လုပ္အားေပးခုိင္း မဒိန္းက်င့္ခံရျခင္းမ်ား.
  ပုိက္လုိင္းသည္အခ်ိန္မေရြး ငလ်င္ဒဏ္ သဘာ၀ဒဏ္
  မ်ားေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးခဲ့လ်င္ ေဒသခံမ်ားေသ
  ေၾကဒဏ္ရာရႏုိင္ပါသည္..
  ပုိက္လုိင္းအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားတရုပ္ကု
  လားမ်ား အေျခခ်လာျပီး ေဒသခံမ်ားကုိႏုိင္ထက္စီးနင္း
  မွဳ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ျပီး လူမွုေရး ဘာသာသာသနာကိစၥ
  ရပ္မ်ားကုိထိခုိက္လာႏုိင္ပါသည္..
  ျမန္မာေရျပင္ေျမျပင္တြင္ဓါတ္ေငြ႔နဲ႕ေရနံပုိက္လုိင္းကိစၥ
  အေၾကာင္းျပျပီးတရုပ္ေရတပ္မ်ားျမန္မာေရျပင္တြင္
  ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လာမည္မွာမလြဲျဖစ္ျခင္း.ျမန္မာအ
  ခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးလာမည္ျဖစ္ျခင္း..
  စီးပါြးေရးအေၾကာင္းျပျပီး တရုပ္မွ ႏုိင္ငံေရးဘာသာေရး
  ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကုိစြက္ဖက္လာမည္ျဖစ္ျခင္း
  ..ဆုိးက်ဳိးေတြျဖစ္လာမွာအမ်ားၾကီးပါ..ျမန္မာျပည္သူ
  ေတြ မ်က္ဆုံးတစ္ဆုံးၾကည့္ၾကပါ..မိမိတုိ႔သားစဥ္ေျမးဆက္
  ဆုိးက်ဳိးျဖစ္လာမည့္ကိစၥတစ္ရပ္ ျပသနာတစ္ရပ္အေနနဲ႔
  ျမင္ၾကပါ..ဒီပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းကုိကန္႔ကြက္ပါတယ္..
  စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီမရမခ်င္း ဒီစီမံကိန္းကုိခ်က္ခ်င္းရပ္
  ေပးပါ.ရွင္းရွင္းေျပာပါရေစ..
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမတ မျဖစ္မခ်င္းဒီေရႊသဘာ၀
  ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းကုိခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ..
  ျမန္မာျပည္မွဓါတ္ေငြ႕သည္ တရုပ္ကုိအေၾကြးဆပ္ရန္မ
  ဟုတ္.ျမန္မာအာဏာရွင္တစ္စုအတြက္မဟုတ္..ေရႊဓါတ္
  ေငြ႕စီမံကိန္းခ်က္ခ်င္းရပ္

 1. Anonymous said... :

  ဟုတ္ပါတယ္..ေရႊသဘာ၀ဓါေငြ႔စီမံကိန္းကုိ ျမန္မာျပည္သူ
  ေတြ ဆႏၵေတြကုိၾကည့္ရွဴျပီးရပ္တန္႕ေပးပါ.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved