စစ္အေျခစိုက္စခန္း ျဖစ္လာဖုိ႔ျမင္တယ္

Thursday, March 22, 2012


(စာေပစိစစ္ေရးဓားခ်က္ ထိသြားတ့ဲ The Weekly Express Times ဂ်ာနယ္အင္တာဗ်ဴး)

ဆရာစံဇာဏီဘိုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ဇာဏီထြဏ္း

မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ျမန္မာ႔ႏွစ္သစ္ကူးကာလမွ စတင္ကာ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆရာစံဇာဏီဘုိႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာလို ၁၃၇၄ ခုုႏွစ္၊ ၀ါထပ္တဲ႔ႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျပာင္းလဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္မယ္၊ ေနာက္ ဒီလိုျဖစ္လာမယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြက လူေတြ ထင္မွတ္ထားတာ၊ တြက္ဆထားတဲ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး၊ ပံုမွန္ နဲ႔မတူတဲ႔ အေျပာငး္အလဲေလးေတြ ျဖစ္မယ္၊ အေျခခံအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ အယူအဆအရ ၀ါထပ္ႏွစ္လညး္ျဖစ္တယ္၊ လာမယ့္ ကဆုန္လျပည့္ ကစၿပီး၊ နယုလျပည့္အတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ (ေမ ၅ မွ ဇြန္လ ၁၈ ရက္) ၊ ဒုတိယ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ကေန ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔မွာ (ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္မွစက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ) တစ္ႀကိမ္ အဲဒီကာလေလး ေတြမွာ ထူးျခားတဲ႔ ၿဂိဳလ္အေနအထားေလးေတြရွိတယ္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ ရႈေထာင့္မွာ မတ္လ ၂၀မွာႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေတြ အေျပာင္းအလဲေတြရွိတယ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ဆက္သြယ္မႈ အေျပာင္းလဲေတြရွိတယ္။

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ကစၿပီး ေအာက္တုိ ဘာ ၅ ရက္အတြင္းမွာလည္း ထူးျခားတဲ႔ အေျပာင္း အလဲေတြ ဆက္တိုက္ရွိလာမယ္။

ေနာက္ၿပီး အဓိက ျပသနာတစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ႔ က႑မွာ တည္ၿငိမ္မႈ အေနအထားနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အေနအထားမွာေတာ့ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိတယ္။

၂ အခ်က္ က စီးပြားေရးက တိုးတက္တာ မျမင္ဘူး။ မွန္းသေလာက္ မျဖစ္လာဘူး၊ ထင္ထင္ရွားရွား တိုးတက္တာမရွိဘူး။ တန္႔ေနတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ယုတ္ေလွ်ာ့ေနတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ၾက တဲ႔အခါ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ နည္းပညာ႐ႈေထာင့္ရဲ႕ ရုတ္ခ်ည္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကေတာ့ ဇြန္လ ၂၅ ကစၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၃ ၀န္းက်င္မွာေတာ့ အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲရွိတယ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ နည္းတာ ေပါ့ေလ။

ျပည္ပကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ႔သူေတြရဲ႕ အေနအထား ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ ျမင္တယ္။ ျပည္ပမွာ အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ရွိသူေတြရဲ႕ ျပည္တြင္းမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာ ျမင္တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ကုမ္ၸဏီ ေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ႐ႈေထာင့္ကေတာ့ အားနည္းတယ္။

ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္စပ္မႈမွာေတာ့ အေနာက္ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စစ္အေျခစိုက္စခန္း ျဖစ္လာဖုိ႔ျမင္တယ္။ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္း၊ ေရတပ္ အေျခစိုက္စခန္း တုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနရာေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းတုိ႔ ျမင္တယ္။ စစ္ေရးအေျခစိုက္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ျမန္မာ ပါ၀င္ဖုိ႔ျမင္တယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ ကမ္ၻာ႔အေရွ႕ပိုင္းျဖစ္တဲ႔ ကိုရီယား၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္တုိ႔နဲ႔ စီးပြားကုန္သြယ္မႈ အားေကာင္းတယ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းအားနည္းတယ္၊ ဥေရာပ အနည္းငယ္တက္မယ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းေတာ့ ပံုမွန္ထက္ အားနည္းတယ္၊ အေမရိက အနည္းငယ္တက္မယ္။ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္မွာ အေရွ႕တုိင္းျပည္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဆက္သြယ္မႈ အားေကာင္းမယ္။

ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အႀကီးစားေတြေတာ့ မျမင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ စတင္ျခင္း အခ်ဳိ႕ျမင္တယ္၊ က်န္းမာေရးက႑မွာေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမွာ အားေကာင္းမယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းကေတာ့ ပံုမွန္အဆင့္ပဲရွိမယ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဆိုင္ရာေတြ မွာေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႔ျမင္တယ္၊ အခြန္မ်ားလာမယ္႔ အေနအထားရွိတယ္။

စာေပလြပ္လပ္ခြင့္ လံုး၀မျမင္ဘူး

စာေပလြပ္လပ္ခြင့္ လံုး၀မျမင္ဘူး၊ တစ္စံုတရာ အတိုင္းအတာထိမျမင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ပုဂ္ၢလိက ေန႔စဥ္ သတင္းစာျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ေတာ့ ဇြန္ ၆ လမွာျမင္တယ္၊ ထြက္မယ့္ သေဘာေလာက္ေတာ့ ရွိတယ္၊ လြပ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ မသိဘူး၊ လာမယ့္ ဇြန္၀န္းက်င္မွာ တစ္ေစာင္ကေန သံုးေစာင္ ရႏိုင္တယ္၊စီးပြားေရး ဆုိင္ရာမွာေတာ့ သိပ္မရွိဘူး၊

သဘာ၀ ေဘးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး သတိထားသင့္တယ္။ မီး မီးက ေတာက္ေလွ်ာက္ သတိထားရမယ္၊ မိုးတြင္း ပင္လွ်င္ သတိထားရမယ္။ ေရနဲ႔ ပတ္သတ္တာ။ ေရကမရွိလို႔ ေရငတ္တာေရာ၊ ေရႀကီး ေရလွ်ံျဖစ္မယ္၊

ေနာက္ ေမလကုန္ၾသဂုတ္၊ ေအာက္တုိဘာမွာ ငလ်င္ဒဏ္ျမင္ တယ္၊

ေနာင္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလည္း သတိထားရမယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏ္ၲယား အႀကီးစားေျပာင္း လဲမႈ မျမင္ေသးဘူး၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြရဲ႕ သဘာ၀မွာ ဖိတ္ေခၚမႈရွိေပမယ့္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာမ်ိဳး

မျမင္ဘူး။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္းလုပ္တာျမင္တယ္၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အျပည့္အ၀ လုပ္တာေတာ့ မျမင္ဘူး။

အဲဒီႏွစ္မွာ ထူးျခားတာက ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ ပိုင္းေတြမွာ အရမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမယ္။ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေတြေပါ့။ ရန္ကုန္နဲ႔အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ အဆင္ ေျပမႈေတြ ျမင္တယ္။ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အတင္းအၾကပ္ လုပ္လိမ့္မယ္။ လုပ္တဲ႔အခါမွာ ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္မ၀င္တာက ေဒသခံျပႆနာေၾကာင့္လုိ႔ ေဗဒင္အရ ျမင္ႏိုင္တယ္၊။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved