“လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ ျပဳလိုက္သည္”

Friday, March 30, 2012

မဲရုံကေန ကုိ္က ၅၀၀ အကြာကေန သတင္းယူခြင့္ျပဳတယ္ ဆုိတ့ဲ အာဏာပုိင္တုိ႔ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကာတြန္းဘီရုမာက အခုလုိ သရုပ္ေဖာ္လုိက္ပါတယ္

1 comments :

  1. conquer said... :

    I suggest one way to catch up for news. Please check from google map because more near than that 1500 feet.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved