ျပည္ျမိဳ႕ ဆႏၵျပပဲြ ပထမေန႔

Thursday, May 24, 2012


မနက္9နာရီ10မိနစ္မွာ စတင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လွည္႕လည္ဆႏၵျပဳေတာင္းဆို ၾကတယ္။

ျမိဳႈနယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးကစတင္ ဆႏၵျပခဲံတယ္။

လူ 15ေယာက္နဲ႕စတင္ခဲံတယ္။

ျမိဳ႕ထဲ လွည္႕လည္ ဆႏၵျပလာကာလူ 1000နီးပါးမ်ားလာခဲ့တယ္။မနက္10နာရီ30မိနစ္တြင္ ဘုရားၾကီးဘုရားအနီးတြင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးခဲ့တယ္။

ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဗိုလ္ၾကီး ေအာင္ေဇာ္ထက္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးူအပါအ၀င္ ရဲအေယာက္(50) ေက်ာ္ေက်ာ္က နံပါတ္တုတ္ေတြ၊ ဒိုင္းေတြနဲ႕ အသံေပးေျခာက္လွန္႕ျပီး ေရွ႕ဆက္မသြားဖို႕ တားဆီးခဲ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္း သြားခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ခရိုင္၊တိုင္းလွ်ပ္စစ္ရံုးကို10နာရီ45မိနစ္တြင္ ေရာက္ရိွခဲ့တယ္။

ထိုေနရာမွာျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခဲ့တယ္။

ေနာက္ျမိဳ႕ထဲရိွျမိဳကနယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးသို႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပရန္ျပန္သြားခဲ့တယ္။
12နာရီ20မိနစ္တြင္ျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးသို႕ေ၇ာက္ရိွခဲ့တယ္။


အဲံ့ဒီေနရာတြင္ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပျပီး လူစူခဲြခဲ့တယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved