ေနာ္ေ၀ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ၿပီ

Friday, June 15, 2012

ဓာတ္ပံု- Reuters


ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုေလဆိပ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိ လာပါၿပီ။

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ႏုိဗဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ Thorbjoem Jagland နဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီး ( အမ်ိဳးသမီး) တုိ႔က ေလဆိပ္မွာ
ေႏြးေထြးစြာနဲ႔ အခုလို လာေရာက္ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအာ္စလိုမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို လက္ခံရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

1 comments :

  1. red ni ni said... :

    အေမ။ဂုဏ္ယူပါတယ္။အေမ႔ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ေအာင္
    ျုမင္ပါေစ။ႏိုဗယ္ဆုနဲ႔အထိုက္တန္ဆုံးသူျဖစ္တဲ႔အေမေပ်ာ္
    ရႊင္စြာေအာင္ပန္းဆင္ပါေလ။ကမ္ဘာေက်ာ္တဲ႔ငါတို႔ေခါင္း
    ေဆာင္အေမစုက်န္းမာရႊင္လန္းပါေစ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved