ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္မ်ား စာအုပ္

Thursday, June 7, 2012


မိုုးမခ၏ ပင္တိုုင္၊ သုုေတသန စာေရးဆရာသန္း၀င္းလႈိင္ စုုစည္းေရးသားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ႏိုုင္ငံေရးအေတြးအျမင္မ်ား စာအုုပ္ကိုု လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ၆၇ ေမြးေန႔အမီ မိုုးမခက ထုုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည္။

ဆရာသန္း၀င္းလႈိင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ႏိုုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈမ်ားႏွင့္ အထင္ကရ မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုု စုုစည္း စီစဥ္ထားရာတြင္ သမိုုင္းမွတ္တမ္း ရက္စြဲကိုု ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ စုုေဆာင္းျပဳစုု ထားသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။

ျမန္္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ ဂုုဏ္ျပဳက်င္းပၾကမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေမြးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားနည္းတူ မိုုးမခ မီဒီယာကလည္း ျမန္မာျပည္၏ ဒီမုုိကေရစီေရး ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ဂုုဏ္ျပဳအမွတ္တရအျဖစ္ ဆရာသန္း၀င္းလႈိင္၏ စာအုုပ္ ထုုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမည္ ျဖစ္သည္။

သိုု႔ရာတြင္ ပုုံႏွိပ္စာအုုပ္အစား လြယ္ကူသက္သာသည့္ ကြန္ပ်ဴတာပရင္တာျဖင့္ ကူးယူသည့္ ေကာ္ပီစာအုုပ္အျဖစ္ အမွာစာရွိသေလာက္ ရိုုက္ထုုတ္ျပီး စာတိုုက္မွတဆင့္ မီဒီယာေမး (အေမရိကန္ျပည္တြင္း ၆ ရက္)ျဖင့္ စာဖတ္သူတိုု႔ထံ ေပးပိုု႔ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁ မ်က္ႏွာႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၁၅ ခန္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ေကာ္ပီပရင္တာစာအုုပ္ တအုုပ္လွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအတြင္း စာပိုု႔ခအပါအ၀င္ တန္ဖိုုး ၁၀ ေဒၚလာ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုုန္က်ေငြမွာ ပုုံႏွိပ္ခ၊ စာရြက္ခႏွင့္ စာပိုု႔ခအတြက္ အဓိကျဖစ္ျပီး စာဖတ္သူတိုု႔လက္ထဲ စာအုုပ္တအုုပ္ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ကိုု စာေရးဆရာ သန္း၀င္းလႈိင္ႏွင့္ မိုုးမခ မီဒီယာ တိုု႔က အဓိကရည္ရြယ္ျပီး ျဖန္႔ခ်ိလိုုရင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ၾကိဳတင္မွာၾကားသူ မ်ားျပားပါက ေလွ်ာက္လႊာစာမ်က္ႏွာျဖင့္ ၂ဖက္ရိုုက္မည့္ ေကာ္ပီပရင္တာစာအုုပ္အစား ပုုံႏွိပ္စာအုုပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုုတ္ေ၀ေပးပိုု႔မည္ျဖစ္သည္။


မိုုးမခမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ttp://moemaka.com/2012/06/than-win-hlaing

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved