ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွဴရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံ

Tuesday, June 12, 2012


ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိ ေ ကာ္မတီ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားတ့ဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ Peace Donor Support Group (PSDG) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဒီမနက္ ေတြ႔ၾကပါတယ္ တ့ဲ။

ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္သြားသူမ်ားကေတာ့ PSDG ရဲ႕ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၊ ၿဗိတိန္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ နဲ႔ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏို္င္ငံပုိင္ သတင္းဌာနမ်ားက ဆုိပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ား ရွိပါေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ တည္ေထာင္ၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ကို ယခုကဲ့သုိ႔ အကူအညီေပးမႈ၊ နည္းပညာ အကူအညီမ်ားတုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္ မတည္ၿငိမ္မႈ ကိစၥလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကုလ အထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာ ဘီေဂ်နမ္ဘီးယားကလည္း အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။


ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးကလည္း အကူအညီ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း လွဴဒါန္းမႈ အေၾကာင္းေျပာၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ကလည္း ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိလည္း လာမယ့္ႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္သို႔ အလည္အပတ္လာရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္၊ သင့္ေတာ္တ့ဲေနရာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၅ သန္း လွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ကလည္း အကူအညီေပးမႈ မ်ားကိစၥ အေၾကြးၿမီ ေၾကေရးကိစၥ ၿပီးျပတ္ပါက ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာက ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေခ်းယူႏုိ္င္ေရး အေၾကာင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved