ျမန္မာျပည္သုိ႕ အိႏိၵယတိုင္းသားမ်ား ၀င္ေရာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

Wednesday, July 18, 2012


ေရွ႕တန္း(၀ဲမွယာ)..ဦးဘအုန္း၊ဦးေစာ၊ ဆာ ဘာ့ဂ်္ပိုင္၊ ဦးဘသန္း၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ေနာက္တန္း(၀ဲမွယာ)..ဦးေက်ာ္မင္း၊ မစၥတာ၀ါနာသံ၊ မစၥတာ ေဘာ့ဇ္မင္း၊ ဦးတင္ထြဋ္

အဖႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အနာဂတ္ကိုပါ ထိပါးလာႏိုင္တဲ့ အေနာက္ေျမာက္နယ္ျခားကမီးလွ်ံမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာတဲ့အခါ ေခတ္တိုင္းမွာ သူ႕နည္းသူ႕ဟန္နဲ႕ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အေစာဆံုးေတြ႕မိတာက ၁၉၄၁ ခုႏွစ္မွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က နန္းရင္း၀န္ျဖစ္တဲ့ ဂဠဳန္ဦးေစာဟာ အိႏိၵယ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာဘက္က ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဘသန္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးဘအုန္း၊ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ဦးတင္ထြဋ္( အိုင္စီအက္စ္) တို႕ပါ၀င္ၿပီး အတြင္း၀န္ဦးေက်ာ္မင္းက အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ ယူပါတယ္။ အိႏိၵယ ဘက္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆာဂီရ္ဂ်ာရွန္ ကာဘာ့ဂ်္ပိုင္( K.B.E; C.I.E)၊ မစၥတာ ဂ်ီအက္စ္ ေဘာဇ္မင္း(C.I.E; I.C.S)၊ မစၥတာ ဗီ ဗစ္ဇ၀ါနာသံ(I.C.S) တို႕ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

အိႏိၵယကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ရန္ကုန္ကို ၁၇ ဇြန္ ၁၉၄၁ မွာဆိုက္ေရာက္လာၿပီး ၁၈ ရက္မွစတင္

လို႕ ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၂၄ ဇြန္ထိ သေဘာတူညီခ်က္မရေသးပါ။ေနာက္ဆံုး ၂၈ ရက္ေရာက္မွသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ၂၉ ဇြန္မွာ ျပည္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၈ ဇြန္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာေျပာခဲ့တာေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္ျပရရင္........

ျမန္မာလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႕ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္လာျခင္းကိစၥကို ဂရုျပဳလာသည္မွာၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းတြင္ ေျမရိုင္းမ်ားေပါမ်ား၊ လူေနနည္းပါး၊ လုပ္သားရွားပါးလ်က္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ လုပ္သားမ်ားစြာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊
ယခုမူေျမယာရွားပါးသျဖင့္ ကူလီလုပ္သားအျဖစ္ အသက္ေမြးရေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစြာပင္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊
ျမန္မာအခ်ိဳ႕မွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္၎၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းတြင္၎ ျမန္မာ မဟုတ္သူမ်ားက ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ေန၍ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀ ေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊
အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရပံုမ်ားကိုေထာက္လွ်င္ ယခုအေျခအေနသို႕ ျမန္မာျပည္တြင္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ လာေရာက္ၾကေသာ လုပ္သားမ်ားကို စည္းကမ္းမထားပဲ အရွည္သျဖင့္ ဆက္လက္၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳႏိုင္ သည္မွာ ထင္ရွားပါေၾကာင္း၊
ဓမၼတာအားျဖင့္ ကို္ယ္ေရးလံုၿခံဳမႈသာ ပဓါနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ျမန္မာျပည္၌လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယတိုင္းသားတို႕သည္ ႏိုင္ငံေရး၌၎၊ ၿမိဳ႕ျပေရး၌၎၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႕ႏွင့္ ထပ္တူအခြင့္ရသည္ကိုေထာက္၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ အိႏိၵယမွလာသူမ်ားအား ေမတၱာထားေၾကာင္းထင္ရွားပါေၾကာင္း၊
ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတုိ႕၏ အက်ိဳးသာမက ျမန္မာျပည္သို႕ လာေရာက္ ေနထိုင္ၾကေသာ အိႏိၵယတိုင္းသားတုိ႕၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း......

ဒီလိုနဲ႕ပဲ ၂၈ ဇြန္မွာေတာ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္၊ စာခ်ဳပ္အစအဆံုးက ရွည္လ်ားတာမို႕ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖၚျပရရင္ျဖင့္....

၁။ အိႏိၵယအစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္သို႕ မည္သူမွ်မလာရ။ (ပုဒ္မ ၄)

၂။အိႏိၵယအစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ရေစကာမူ ျမန္မာျပည္အစိုးရထံမွ ျပည္၀င္ခြင့္အမိန္႕မရလွ်င္မည္သူမွ် ျမန္မာျပည္သို႕လာခြင့္မရွိ၊ ေနခြင့္မရ။ (ပုဒ္မ ၅)

၃။ ျမန္မာျပည္သို႕လာလိုသူသည္ ျပည္၀င္မိန္႕ရရန္ အနည္းဆံုး ၁ က်ပ္တန္ေခါင္းကပ္၍ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။ (ပုဒ္မ ၁၈)

၄။ ျမန္မာျပည္တြင္ ရက္အကန္႕အသတ္မရွိ ေနလိုသူသည္ ျမန္မာျပည္အစိုးရသို႕ ေငြ ၅၀၀ က်ပ္ေပး၍ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေတာင္းခံရမည္။
၎၏ မယား၊ သား၊ သမီးမ်ားမွာ တစ္ေယာက္လွ်င္ ၂၅၀က်ပ္ေပးရမည္။ (ပုဒ္မ ၁၅)

၅။ ျမန္မာျပည္တြင္ သံုးႏွစ္ေနရန္လာသူတစ္ဦးသည္ ျပည္၀င္ေၾကး ၁၂ က်ပ္ေပး၇မည့္အျပင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အခြန္ ၅ က်ပ္လည္းေဆာင္ရမည္။ (ပုဒ္မ ၁၅)

၆။ ျမန္မာျပည္သို႕ လာခြင့္ရသူတစ္ေယာက္သည္ သာမန္အားျဖင့္ သံုးႏွစ္ထက္ပိုမေနရ။ (ပုဒ္မ ၇/၂)

၇။ ျမန္မာျပည္တြင္ေနစဥ္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္လွ်င္ေသာ္၎၊ အတူေပါင္းသင္းလွ်င္ေသာ္၎ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ဖ်က္သိမ္းျပစ္လိမ့္မည္၊ ဖ်က္သိမ္းသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆက္ေနထိုင္ခြင့္မရ။ (ပုဒ္မ ၁၄)

၈။ ျမန္မာျပည္တြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သူကို ျမန္မာအစိုးရက ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးေသာအခါ သူ႕စရိတ္ႏွင့္သူျပန္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာျပည္သို႕ မလာမီကပင္ ျပန္စရိတ္ ၂၀ က်ပ္ကို ျမန္မာျပည္အစိုးရထံႀကိဳတင္သြင္းထားရမည္။ (ပုဒ္မ ၁၇)

၉။ ျမန္မာျပည္အစိုးရက လူ၀င္ေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕မၿပီးမျခင္း၊ ၎ျပင္ ထိုအဖြဲ႕က ျမန္မာျပည္အက်ိဳးအတြက္ အလုပ္သမား မည္မွ်လာသင့္သည္ဟု ေပးေသာအႀကံမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ဆံုးျဖတ္မၿပီးမျခင္း ၂၁ ဇူလိုင္ ၁၉၄၁ မွစ၍ အိႏိၵယျပည္မွ အလုပ္ၾကမ္းသမားဟူ၍ တစံုတေယာက္မွ် ျမန္မာျပည္သို႕မလာရ။ (ပုဒ္မ ၂၄)

၁၀။ လူ၀င္ေရးဥပေဒ၊ သို႕မဟုတ္ ျမန္မာျပည္အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းတစံုကို က်ဴးလြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အထူးအခြင့္ရလိုသည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အစိုးရသို႕ လိမ္ေျပာသည္ျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ၊သုိ႕မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ သို႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္။(ပုဒ္မ ၁၂).......

ျမန္မာ့သမိုင္းကို ရိုင္းေစခဲ့တဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ေပမယ့္ သူ႕ေခတ္ သူ႕အခ်ိန္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို သိသာေလ့လာႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ညႊန္း -

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သို႕ အိႏိၵယ တိုင္းသားမ်ား ၀င္ေရာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၂၈ ဇြန္ ၁၉၄၁)
ရာဇာ Facebook
http://www.facebook.com/yar.zar.39


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved