ပစၥည္း အျမန္ေရာင္းထြက္ေစေသာနည္း

Monday, July 30, 2012


~


ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္

ကဲ... အဘဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ ေစ်းေရာင္းတဲ့ ဓါတ္႐ိုက္ ဓါတ္ဆင္နည္းကို အျပည့္အ၀ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္။
တနဂၤေႏြအစ စေနအဆံုး မည္သည့္ပစၥည္းမဆို ေအာက္ပါအတိုင္း ဓါတ္႐ိုက္ ဓါတ္ဆင္ျပဳလုပ္ျပီး လွ်င္ျမန္စြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

အိမ္၊ အိုး စေသာ တနဂၤေႏြနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔------------------------------------တနဂၤေႏြေန႔
ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ----------------ညေန ၃း၀၀ မွ ၄း၃၀ အတြင္း
ေရာင္းမည့္ ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး------( ဠ )အကၡရာ
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား----------သရက္ကိုင္း
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း--------------------------- ၆-ခ်က္
မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္-------------------------- အေရွ႕ေတာင္အရပ္

ဥပမာ သင္သည္ အိမ္တစ္လံုးကို အျမန္ေရာင္းထြက္ခ်င္သည္ ဆိုပါစို႔။
တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၃း၀၀ မွ ၄း၃၀ အတြင္း အိမ္တံခါးေပၚတြင္ (ဠ)အကၡရာကို ေရးပါ။
ၿပီးလွ်င္ သင္၏မ်က္ႏွာကို အေရွ႕ေတာင္ဘက္သို႔ လွည့္ပါ။
ထို႔ေနာက္ ၎ (ဠ) အကၡရာအား သရက္ကိုင္းျဖင့္ ၆-ခ်က္႐ိုက္ပါ။
သင္ေရာင္းလိုေသာ အိမ္သည္ ျမန္ဆန္စြာ တန္ရာတန္ဖိုးေငြျဖင့္ ေရာင္းထြက္သြားပါလိမ့္မည္။

ကား၊ ၿခံ စေသာ တနလၤာနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔------------------------------------တနလၤာေန႔
ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ-----------------နံက္ ၉း၀၀ မွ ၁၀း၃၀ အတြင္း
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး------(န)အကၡရာ
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား----------တမာကိုင္း
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း---------------------------၇-ခ်က္
မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္--------------------------အေနာက္အရပ္


ဆိုင္၊ စက္ စေသာ အဂၤါနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔------------------------------------အဂၤါေန႔
ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ--------------နံက္ ၇း၃၀ မွ ၉း၀၀ အတြင္း
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး------(အ)အကၡရာ
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား----------အုန္းညြန္႔
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း---------------------------၁-ခ်က္
မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္--------------------------အေရွ႕ေျမာက္အရပ္

ေရႊ၊ ေလွ၊ လွည္း စေသာ ဗုဒၶဟူးနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔------------------------------------ဗုဒၶဟူးေန႔
ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ-----------နံက္ ၆း၀၀ မွ ၇း၃၀ အတြင္း
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး------(င)အကၡရာ
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား----------ခံတက္သား
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း---------------------------၂-ခ်က္
မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္--------------------------ေတာင္အရပ္

ေျမ ၊ ျမင္း စေသာ ၾကာသပေတးနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔------------------------------------ၾကာသပေတးေန႔
ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ------------------ ေန႔လည္ ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀-အတြင္း
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး------ (ည)အကၡရာ
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား---------- ဇီးသားႏွင့္ အုန္းသားတြဲ၍
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း---------------------------၃-ခ်က္
မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္--------------------------အေရွ႕အရပ္

သြတ္၊ သံ ၊ သစ္ စေသာ ေသာၾကာနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္ေစလိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔------------------------------------ေသာၾကာေန႔
ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ---------------နံနက္ ၁၀း၃၀ မွ ၁၂း၀၀အတြင္း
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး------(၀)အကၡရာ
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား---------- ရင္ခတ္ကိုင္း (၀ါးႏွင့္ ကံ့ေကာ္သား)
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း--------------------------- ၄-ခ်က္
မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္-------------------------- အေနာက္ေတာင္အရပ္

အထည္ ၊ ထီး စေသာ စေနနံ ပစၥည္းမ်ား အျမန္ေရာင္းထြက္လိုလွ်င္

ျပဳလုပ္ရမည့္ေန႔------------------------------------စေနေန႔
ျပဳလုပ္ရမည့္နာရီ--------------မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ မွ ၁း၃၀ အတြင္း
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းေပၚတြင္ ေရးရမည့္စာလံုး------(မ)အကၡရာ
ေရာင္းမည့္ပစၥည္းကို ႐ိုက္ရမည့္အသား----------ပင္စိမ္းကိုင္း
႐ိုက္ရမည့္အခ်က္ေပါင္း---------------------------၅-ခ်က္
မ်က္ႏွာလွည့္ရမည့္အရပ္--------------------------ေျမာက္အရပ္

ေစတနာေကာင္းျဖင့္
ဆရာဟိန္းတင့္ေဇာ္

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕
http://www.heintinzaw.com/2012/07/blog-post_15.html


~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved