ရန္ကုန္ကားသခၤ်ဳိင္းမွာ ပုိက္ဆံေပး ရန္မလုိ

Monday, July 30, 2012


ကာကြယ္ေရး၀န္္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ MEC မွ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ ကားေဟာင္းမ်ား အပ္ရသည့္ သံမဏိစက္ရုံ၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈအေၾကာင္း

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကားေဟာင္းပုိင္ရွင္တစ္္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရက အခြန္မူ၀ါဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ၿပီး အခြန္ေလ်ာ့ခ်ေကာက္ခံသည့္အတြက္ used car အစားထုိးတင္သြင္းရန္ ကၽြန္ေတာ့္ကားကုိ ၅.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သြားအပ္ရန္ အင္းစိန္ရြာမရွိ သံမဏိစက္ရုံသုိ႔ သြားခဲ့ပါတယ္။

သံမဏိစက္ရုံသုိ႔ေရာက္ေသာအခါ ကားလာအပ္လာသူမ်ားစြာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ လာအပ္တဲ့ လူေတြထဲမွာ ကုိယ္တုိင္ကားလာအပ္သူက (၁၀) ေယာက္တြင္ (၂) ေယာက္သာရွိၿပီး (၈) ေယာက္မွာ ပြဲစားမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစားေတြက ကားအပ္ရန္ ေလး/ငါးေသာင္း ယူပါတယ္။ ၄င္းသံမဏိစက္ရုံတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားေပါင္းစားေနသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြထဲမွာ အက်င့္ဖ်က္ခ်စားမႈမ်ဳိးေတြ လုံး၀မရွိသင့္ေတာ့ပါ။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြက မိမိတုိ႔ရဲ႕၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းသင့္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားေနသူမ်ားထဲတြင္ စက္ရုံလုံျခံဳေရး၀န္္ထမ္းအခ်ဳိ႕အျပင္ MEC မွ စစ္သားမ်ား၊ စစ္သားမ်ားကုိ စီမံေနေသာ ဗုိလ္ႀကီးရဲႏုိင္ ဆုိသူမွာလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ သံမဏိစက္ရုံဂိတ္က လုံျခံဳေရး၀န္ထမ္းကုိ ႏွစ္ေသာင္းေပးလ်င္ တန္းစီစရာမလုိဘဲ တန္း၀င္ႏုိင္ပါတယ္။ ၄င္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ဗိုလ္ႀကီးရဲႏုိင္ဆုိသူမွာ သိပါလ်က္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ခြင့္ျပဳထားသည္ကုိ စဥ္းစားၾကည့္လ်င္ သူကုိယ္တုိင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ကုိ သိႏုိင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ သံမဏိစက္ရုံသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ တန္းစီထားေသာ ကားေတြရဲ႕မွန္ေပၚတြင္ အမွတ္စဥ္နံပါတ္မ်ားကို မနက္ေစာေစာ၌ တစ္ႀကိမ္ လုိက္ေရးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကုိ ထမင္းစားၿပီးအခ်ိ္န္မွဘဲ လုိက္မွတ္ပါတယ္။

တကယ္ဆုိ ကားတစ္စီးတုိးတုိင္ နံပါတ္စဥ္ကုိ ေစာင့္၍လုိက္ေရးသင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒိလုိ နံပါတ္မမွတ္ထားတဲ့ ကားေတြက ေက်ာ္တက္လာၿပီး ဂိတ္နားေရာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ငါ့ကားကေ႕ရွက၊သူ႕ကားက ေ႕ရွကဆုိၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္စုံစမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကားတုိင္းကုိ နံပါတ္္အခ်ိန္ျပည့္ လုိက္မမွတ္ႏုိင္္ျခင္းမွာ စက္ရုံ၀န္ထမ္း (၇) ေယာက္ခန္႔သာရွိတယ္ ဆုိၿပီး အေၾကာင္းျပပါတယ္။

MEC တြင္ ကားေဟာင္းအပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္္သက္၍ အဓိကစီမံေနသူ ဗုိလ္ၾကီးရဲႏုိင္ အပါအ၀င္ အျခားအရာရွိတုိ႔မွာ ေအာက္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမလုံေလာက္မႈ ကုိ အထက္သုိ႔ မတင္ျပပါ။ လူနည္းေတာ့ ပုိလုပ္စားလုိ႔ေကာင္းတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ သံမဏိစက္ရုံ၀င္းအတြင္းသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ စာရင္းသြင္းသူက တစ္ေထာင္၊ ခဲျခစ္သူက စာရြက္ဖုိးတစ္ေထာင္ (ခဲျခစ္ေသာစာရြက္မွာ ကား chassis အရြယ္သာရွိသည္)၊ စားပြဲတစ္ခုက တစ္ေထာင္၊ ေနာက္စားပြဲတစ္ခုက လဘၻရည္ဖုိး တစ္ေထာင္၊ မိတၱဴဖုိး တစ္ေထာင္ စုစုေပါင္း (၅၀၀၀) ကုန္ပါတယ္။

စားပြဲတစ္္ခုတြင္ အရုပ္ဆုိးေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုမွာ စစ္ဦးထုပ္ထဲတြင္ ပုိ္က္ဆံမ်ားထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ မည္သူႏွင့္ တူသြားပါသနည္း။

ဌာနအတြင္း ဒီလုိအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ဳိးရွိေနသည္ကုိ ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ မလုိလားပါ။ Good Governance, Clean Government ဆုိတဲ့ စကားနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ အခုလုိဌာနအတြင္း အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ဳိးေတြ မရွိသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတုိးတက္မႈကုိ လုိလားေသာ ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္၌လည္း အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအား ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကုိ မလုိလားေသာ ျပည္သူမ်ား ဤ စာကုိ share ေပးပါ။

ဒီမွာ http://www.facebook.com/human.element.9?sk=wall ေတြ႔ရတ့ဲ ပုံနဲ႔စာ ျဖစ္ပါတယ္။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ပိုက္ဆံယူ႐ုံတင္မကဘူး၊ ကုိယ့္ကားေလးကို ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တာကို ဗ်ာ၊ အႏွီ စစ္သား က၊ ဓာတ္ပုံမ႐ုိက္ရဘူး ဆိုဒါမသိဘူးလား တဲ့။ ဒီမယ္ ညီေလး အလား႐ုိက္တာ မဟုတ္ဘူးကြ၊ ငါးေသာင္းေပးၿပီး႐ုိက္တာ .. ဆိုမွ ၿငိမ္သြားတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved