ထုိင္းပညာရွင္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆုံ

Friday, August 24, 2012

~(ဓာတ္ပုံမ်ား - INEB)

ထုိင္းနုိင္ငံရဲ႕ လူမႈေရး၊ စာေပ၊ လူ႔အခြင့္အေရး နယ္ပယ္မွာ ၾသဇာႀကီးမားတ့ဲ Sulak Sivaraksa ပါ၀င္တ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ မၾကာေသးမီက ျမန္မာျပည္သြားေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲပါတယ္။
နုိင္ငံတကာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကြန္ရက္ - International Network of Engaged Buddhists (INEB) ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ပါ။

Sulak Sivaraksa က စာအုပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခ့ဲျပီးျပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ ေျပာရဲဆုိရဲ ေ၀ဖန္ရဲသူျဖစ္တ့ဲ Sulak Sivaraksa က လာမယ့္ႏွစ္ဆုိရင္ အသက္ ၈၀ ျပည့္ပါျပီ။

သူတုိ႔ အဖဲြ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခ့ဲပါတယ္။

INEB ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ကခ်င္ေဒသ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔လည္း သူတုိ႔ ေတြ႔ဆုံခ့ဲပါတယ္။~
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved